Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden syrjintä ei riipu ammatti-alasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden syrjintä ei riipu ammatti-alasta

Julkaistu: 19.05.2010 klo 14:08
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Kansainvälisten tutkimusten mukaan etnisiä vähemmistöjä edustavia työnhakijoita syrjitään haetusta ammattialasta riippumatta. On myös viitteitä siitä, että naisia syrjitään miesvaltaisilla aloilla ja korkean statuksen tehtävissä. Miehet saattavat kokea syrjintää hakiessaan naisvaltaisille aloille. Näin todetaan 19.5.2010 työ- ja elinkenoministeriön tutkimuskatsauksessa ”Syrjintä työhönottotilanteissa”.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan etnisiä vähemmistöjä edustavia työnhakijoita syrjitään haetusta ammattialasta riippumatta. On myös viitteitä siitä, että naisia syrjitään miesvaltaisilla aloilla ja korkean statuksen tehtävissä. Miehet saattavat kokea syrjintää hakiessaan naisvaltaisille aloille. Näin todetaan 19.5.2010 työ- ja elinkenoministeriön tutkimuskatsauksessa ”Syrjintä työhönottotilanteissa”.

 

Maria Aallon, Liisa Larjan ja Karmela Liebkindin tutkimuskatsauksen kattamat syrjintäperusteet ovat sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, ikä, etnisyys, vammaisuus ja uskonto. Syrjinnän määrä vaihtelee muun muassa syrjintäperusteesta, haettavasta työpaikasta, käytetystä tutkimusmenetelmästä sekä tutkimuksen toteuttamisen ajankohdasta ja paikasta riippuen.

 

Vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän määrään vaikuttaa kyseessä oleva vamma: työnhakijoita, joilla on mielenterveysongelmia, syrjitään enemmän kuin hakijoita, joilla on fyysinen vamma. Suomessa saatuja tutkimustuloksia ei voida suoraan verrata kansainvälisiin, mutta ne eivät näytä poikkeavan kansainvälisistä tuloksista merkittävästi.

 

Rekrytointisyrjintään liittyvää tutkimusta on Suomessa tehty varsin vähän, mutta kansainvälisesti tutkimusta löytyy runsaasti erityisesti sukupuoleen ja etnisyyteen liittyen. Ikään, vammaisuuteen, uskontoon ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä tutkimusta on vähemmän. Poliittisen mielipiteen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvasta syrjinnästä ei ole juuri lainkaan tutkimusta. Suomessa saatuja tutkimustuloksia ei voida suoraan verrata kansainvälisiin tuloksiin, mutta ne eivät näytä poikkeavan kansainvälisistä tuloksista merkittävästi.

 

Tutkimuskatsaus  on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

 

Lisätiedot:

professori Karmela Liebkind, Helsingin yliopisto, p. (09)191 24879,

tutkija Maria Aalto, Helsingin yliopisto, p. 050 344 5246

tutkija Liisa Larja, Helsingin yliopisto, p. 040 755 2172

neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn, p. 050 396 0279

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs