Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Ensimmäiset Demokratiatunnustukset Matti Virpiarolle ja Pekka Saurille

Valtiovarainministeriö

Ensimmäiset Demokratiatunnustukset Matti Virpiarolle ja Pekka Saurille

Tiedote.
Julkaistu: 17.10.2013 klo 10:47
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö tiedottavat: Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Matti Virpiaro ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri saivat tunnustusta selkeästä ja ymmärrettävästä viestinnästään sekä työstään avoimen hallinnon ja kansalaisten vaikuttamisen edistämiseksi. Virpiarolle ja Saurille myönnettiin tänään 17. lokakuuta 2013 laatuaan ensimmäiset Demokratiatunnustukset. Tunnustukset jaettiin Kuntatalolla Helsingissä järjestetyn Demokratiapäivän yhteydessä.

Vuoden 2013 tunnustuksen erityisenä teemana oli selkeä kieli. Demokratiatunnustus myönnettiin vuonna 2013 yhdelle kunta- ja yhdelle valtionhallinnon toimijalle, joka viestii, tiedottaa ja neuvoo kansalaisia selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja jonka toiminta on avointa ja läpin äkyvää.

Esimerkilliset viestijät palkittiin

Molemmat vuoden 2013 tunnustuksen saajat ovat hyviä esimerkkejä kaikille julkishallinnossa työskenteleville. Heidän valintaansa tunnustuksen saajiksi valintaraati perusteli seuraavilla tekijöillä:

Pelastusylitarkastaja Matti Virpiaron viestintä on selkeää, asiallista ja ymmärrettävää. Hänen tuottamaansa informaatiota leimaa keveys ja lukemisen helppous. Hänen toimialallaan selkeä viestintä yhtä lailla kansalaisten kuin päättäjienkin suuntaan on hyvin tärkeää. Se vaatii taitoa keskittyä oleelliseen ja suunnata viestien sisältö ja muoto kohderyhmälle sopivaksi.

Virpiaro on ollut mukana kirjoittamassa turvallisen asumisen ja väestönsuojelun oppaita ja hänellä on ollut keskeinen rooli muun muassa joulukuussa 2004 tapahtuneen tsunamikatastrofin evakuointioperaatiossa.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on siellä missä kuntalainenkin on. Hän on viranhaltijana helposti lähestyttävissä ja hänen käyttämänsä kieli on vaikeistakin aiheista ymmärrettävää ja kansantajuista. Hän informoi, viestii ja vastaa molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englanniksi.

Sauri on ymmärtänyt sosiaalisen median merkityksen kansalaisvaikuttamisen keskeisenä ja nykyaikaisena välineenä. Myös muilla foorumeilla hänen viestintänsä on vuorovaikutteista ja ajantasaista ja siten kuntalaista parhaalla tavalla palvelevaa.

Demokratiatunnustus edistää avoimempaa hallintoa ja kansalaisten

vaikuttamista

Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa jaetun demokratiatunnustuksen tavoitteena on kiinnittää huomiota julkisen hallinnon avoimuuteen sekä kannustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon kuntalaisten ja kansalaisten osallistumistarpeet. Tunnustuksen voivat saada julkisen hallinnon toimijat tai organisaatiot, jotka ovat toiminnassaan edistäneet avointa hallintoa ja osallistumista.

Tunnustuksen saajat valitsi tehtävään nimetty raati, jonka puheenjohtajana toimi Arvi Lind. Raadin jäseninä toimivat tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen Suomen Kuntaliitosta, johtaja Kirsi Pimiä oikeusministeriöstä sekä kansliapäälliköt Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä ja Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ehdotuksia saajiksi saivat tehdä muun muassa kuntalaiset, kansalaiset, järjestöt ja yritykset. Ehdotukset tuli toimittaa valtiovarainministeriöön 15.9.2013 mennessä. Ehdotuksia vastaanotettiin yhteensä 17. Kaikissa selkeä kieli ei ollut keskeisessä roolissa, mutta joukossa oli useita ehdotuksia, jotka toimivat hyvinä esimerkkeinä avoimesta hallinnosta.

Seuraava tunnustus jaetaan vuonna 2015

Jatkossa tunnustus on tarkoitus myöntää kahden vuoden välein. Seuraava demokratiatunnustus jaetaan syksyllä 2015 ja silloin eritysteemana on hallinto mahdollistajana. Tarkemmat ohjeet ja valintakriteerit julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Suomen Kuntaliitto

tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen, puh. 0500 811239

eunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Valtiovarainministeriö

finanssineuvos Katju Holkeri, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. 040 764 9880

neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. 040 760 5524

Oikeusministeriö

erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348

etunimi.sukunimi@om.fi

Liitetiedostot

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs