Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Ekofinrådet diskuterar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i EU

Valtiovarainministeriö

Ekofinrådet diskuterar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i EU

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.07.2014 kl. 12:34
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Europeiska unionens finansministrar samlas i Bryssel den 8 juli för Ekofinrådets möte. Vid mötet granskas framstegen i Europa 2020-strategin, som är EU:s tillväxtstrategi. Dagen före Ekonfinrådets möte hålls ett möte i euroländerna.

Euroländernas ministrar får en lägesrapport om bankunionen. De informeras också om den aktuella fasen i Greklands anpassningsprogram och förberedelserna för Litauens euromedlemskap. Därtill utbyter ministrarna åsikter om minskningen av skattekilen på arbete.

Översyn av Europa 2020-strategin

Tillväxtstrategin för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt lanserades av kommissionen år 2010. Den ger stöd för bl.a. strukturella reformer och motiverar till investeringar. Ekofinrådet kommer att hålla en principdiskussion om översynen. Finland anser att det är bra att verkställandet av strategin utvärderas utifrån resultaten för de första strategiåren.

Italienska ordförandeskapets arbetsprogram

Italien blev EU:s ordförandeland i början av juli. Finansministrarna får en översikt om ordförandeskapets arbetsprogram för de följande sex månaderna. Italiens viktigaste mål under ordförandeskapet är att påskynda den ekonomiska tillväxten och skapa nya arbetstillfällen inom EU. Finland stöder Italiens mål, särskilt när det gäller den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

Beredning av rättsakter om stabilitetsavgifter till bankunionen

Kreditinstituten i bankunionens länder ska bidra till EU:s gemensamma rekonstruktionsfond och till täckningen av förvaltningskostnaderna för EU:s rekonstruktionsnämnd. Kommissionen avses fatta beslut om förslagen till rättsakter i höst. Ekofinrådet får en lägesrapport om detta beredningsarbete vid mötet.  Finland anser det viktigt att rättsakterna om stabilitetsavgifter i så hög grad som möjligt garanterar likabehandling av kreditinstitut på den gemensamma marknaden.

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Susanna Ikonen, tfn 040 673 6818

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs