Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Dubbelåtal och -straff i samma ärende förhindras

Valtiovarainministeriö

Dubbelåtal och -straff i samma ärende förhindras

Pressmeddelande.
Publicerad: 07.11.2013 kl. 13:51
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet föreslår att Republikens president den 8 november 2013 skulle stadfästa en laghelhet enligt vilken en skattskyldig inte ska kunna åtalas och bestraffas två gånger i samma ärende. Lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut träder i kraft den 1 december 2013, och den gäller Skatteförvaltningens, Tullens och Trafiksäkerhetsverkets beskattningsbeslut.

Skatteförvaltningen, Tullen och Trafiksäkerhetsverket behöver inte fatta beslut om skatteförhöjning vid beskattningen av fysiska personer, inhemska dödsbon och samfund ifall ärendet förutsätter utredningar på grund av eventuell polisanmälan. Lagen baserar sig på det så kallade ne bis in idem –förbudet i den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

En skatteförhöjning eller tullhöjning som påförs som administrativ påföljd och ett straff som påförs som brottspåföljd ska samordnas så att fysiska personer, inhemska dödsbon eller samfund inte utreds och bestraffas på nytt i för samma gärning.

Lagen innehåller en tidsfrist för beskattningsbeslutet och beslutandet om en skatteförhöjning. Om ärendet överförs till en förhandsutredningsmyndighet eller åklagare, kan skatteförhöjningar inte påföras. Ifall en myndighet inte polisanmäler ärendet påförs skatteförhöjningen genom ett särskilt beslut senast före slutet av kalenderåret som efterföljer året då beskattningsbeslutet fattats. Efter det att skatteförhöjning påförts kan den behöriga myndigheten göra polisanmälan i samma ärende endast om den har fått vetskap om nya eller nyuppdagade väsentliga fakta.

Förfrågningar: Panu Pykönen, regeringsråd, tfn 02955 30225.

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs