Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Distansservice möjliggör ärendehantering oberoende av tid och plats

Valtiovarainministeriö

Distansservice möjliggör ärendehantering oberoende av tid och plats

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.10.2013 kl. 10:08
Utgivare: Valtiovarainministeriö

”Den offentliga förvaltningen måste säkerställa personlig service vid serviceställen så nära medborgaren som möjligt”, konstaterade förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunnen den 16 oktober 2013 då hon öppnade avslutningsseminariet för distansservicepilotprojekten.

Enligt regeringsprogrammet ska man skapa ett täckande nät av samserviceställen på kommunnivå som tillhandahåller de viktigaste statliga och kommunala tjänsterna åtminstone via distansservice.  På så sätt kan tillgängligheten och kvaliteten av service tryggas även i glest bebodda områden. ”Informations- och kommunikationsteknik bör utnyttjas i syfte att förbättra tillgängligheten av och produktiviteten hos offentlig service”, påminde Virkkunen.

Distansservice gör det möjligt att förmedla sakkunnigservice åt kunder oberoende av den geografiska belägenheten. Den gör det möjligt att utnyttja olika experters arbetsinsatser från olika delar av landet. Servicen gör det möjligt att ordna samtidiga möten med flera serviceproducenter och att införliva t.ex. tolkningstjänster i servicetransaktionen.

”Distansservicen ska tas i bruk snabbt och med dess hjälp ska man säkerställa tillgången till service och öppna nya möjligheter till effektiv organisering av arbete som utförs med kunder”, sade minister Virkkunen.

Distansservice piloterades vid 21 samserviceställen i landskapen Södra Österbotten och Mellersta Finland under 7.5.2012 - 31.8.2013. Distansservice har tillhandahållits bl.a. av TE-byråerna, magistraterna, FPA och Skatteförvaltningen.

Ärendehantering via videouppkopplingar har enligt kundresponsen varit lyckad. Så gott som alla kunder som utnyttjat distansservice ansåg att tjänsten svarat mot existerande behov. Ur kundperspektiv har varje tjänst som tillhandahållits via distansservice minskat på resebehovet, eftersom det inte funnits något behov av att besöka servicetillhandahållarens eget serviceställe. Detta sparar inte bara på tid och pengar, utan även på naturen tack vare mindre onödigt resande.

Användningen av distansservice utvidgas från ingången av 2014 till 21 kommuner. Utöver kommunerna i Mellersta Finland och Södra Österbotten som redan deltagit i pilotprojektet utvidgas försöket till landskapen Södra Savolax, Norra Österbotten och Lappland. Distansservice är ett centralt verktyg för genomföring av Kundservice 2014-projektet, och det gör det möjligt för kommunen, polisen, tillståndsförvaltningen, TE-byråerna, FPA och andra statliga myndigheter att erbjuda sakkunnigservice åt kunderna genom ärendehanteringsbesök inom ett rimligt avstånd från boendeplatsen.

”Utvecklingsarbetet är inte slut för distansservicens del, utan det har bara börjat. Omfattande ibruktagande och ett kontinuerligt utvidgande serviceurval skapar alldeles säkert nya slags krav för system som införlivas i distansservicen, och för människorna som förverkligar och utvecklar den”, konstaterade Virkkunen. ”De möjligheter till omorganisering av verksamheten, förändring av handlingssätt och ekonomiskt ordnande av tjänster som distansservicen erbjuder måste utnyttjas fullt ut”.

Distansserviceprojektet är ett led i programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) som gör de elektroniska ärendehanteringstjänsterna tillgängliga för både medborgare och myndigheter.

Förfrågningar:
Teemu Eriksson, finansråd, tfn 02955 30177
Jarmo Riipinen, projektchef, tfn 02955 30154
Elina Laavi, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 708 2121.

e-post: förnamn.efternamn@vm.fi

Om distansservice

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs