Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » DEN ÅRLIGA VIRKESTILLVÄXTEN I FINLAND BÖR ÖKAS TILL 150 MILJONER KUBIKMETER

METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

DEN ÅRLIGA VIRKESTILLVÄXTEN I FINLAND BÖR ÖKAS TILL 150 MILJONER KUBIKMETER

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.06.2014 kl. 09:48
Utgivare: METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

Besluten för att säkerställa tillgången på virke i Finland bör tas nu konstaterar skogsbranschens experter. Skogarnas tillväxt har ett kvartal som är 25 år, så vi kan inte vänta på alla kommande innovationer och investeringar. Strategiska beslut måste fattas nu.
- Målsättningen för den årliga tillväxten måste nu bli 150 miljoner kubikmeter,  fastslår Metos ordförande, forstråd Håkan Nystrand. – Det nya sättet att tänka om skogsskötsel och användning av skogsresurserna bör fastslås i de nya konkreta skogsmålsättningarna.


Den skogspolitiska redogörelsen 2050, som godkänts i riksdagen, konstaterar att virkesförrådet i skogarna är cirka 2,3 miljarder kubikmeter och den årliga tillväxten är 104 miljoner kubikmeter. Årliga marknadsavverkningarna är 50-55 miljoner kubikmeter och energivedsförbrukningen är 8 miljoner kubikmeter. I redogörelsen konstateras att marknadsavverkningarna omedelbart kan ökas med 15-20 miljoner kubikmeter per år, och användningen av flis kan tredubblas. I jord-och skogsbruksutskottets betänkande till redogörelsen konstateras dessutom, att endast en heltäckande hållbar skogsskötsel och utnyttjande av skogstillgångarna säkrar nya investeringar och möjliggör en ökad användning av virkesresurserna.

- En betydande del av avverkningsmarginalen har redan förbrukats, om ens en del av de planerade investeringarna inom skogsindustrin i Finland förverkligas, konstaterar Håkan Nystrand.
- Enbart bioproduktindustri- och övriga investeringar inom förädlingen ökar efterfrågan på virke direkt med sex miljoner kubikmeter, och indirekt totalt med cirka tio miljoner kubikmeter per år.

Enligt Nystrand bör besluten angående den framtida virkestillgången i Finlands skogar göras nu.
- Globalt har vi redan nu konkurrens om fiber och förnybara resurser. Konkurrensen kommer inte att minska. Genom ett aktivare skogsbruk och en rejält ökad virkestillväxt samt en mångsidig ökning av förädlingen lyckas vi i den livsviktiga målsättningen att stärka Finlands ställning som världens ledande skogsnation.

Nystrand påpekar att tillgången på virke direkt påverkar investeringsbesluten.
- Utan säkerhet om virkestillgångarna görs inte ett enda investeringsbeslut. Därför brådskar det nu med nya linjedragningar inom skogssektorn.

Enligt skogsexperterna behövs det ett nytt tankesätt inom skogsskötsel och utnyttjande av skogsresurserna. Skogen är en central naturresurs och konkurrenskraften i världen är obestridlig.
- Biobaserad ekonomi är framtiden och Finland har de bästa möjligheterna att lyckas om vi gör rätt beslut i tid.

- Målsättningen för den årliga virkestillväxten bör ökas till 150 miljoner kubikmeter kräver Nystrand.
- På det sättet säkrar vi på lång sikt ett mångsidigt och hållbart nyttjande av skogarna, tillgången på virke och den globala konkurrenskraften för Finlands så viktiga naturresurssektor.

Tilläggsuppgifter: ordförande Håkan Nystrand, tel.040 7615176

 

METO- Skogsbranschens Experter rf är intresseorganisation för skogsbranschens experter. Största delen av de ca 8000 medlemmarna är anställda inom skogssektorn som förmän, planerare, virkesköpare och virkesdrivare samt inom skogsvårdssektorn som verksamhetsledare, rådgivare och experter.  Dessutom verkar medlemmarna också i naturvårdsuppgifter, som lärare och som självständiga företagare.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs