Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Arkistolaitos ja työ- ja elinkeinoministeriö sopimukseen arkistojen järjestämisestä

Kansallisarkisto

Arkistolaitos ja työ- ja elinkeinoministeriö sopimukseen arkistojen järjestämisestä

Tiedote.
Julkaistu: 11.02.2014 klo 13:48
Julkaisija: Kansallisarkisto

Arkistolaitos ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat sopineet Etelä-Savon, Lapin ja Pirkanmaan ELY-keskusten hallussa olevien arkistoaineistojen siirrosta arkistolaitokseen ja niiden maksullisesta järjestämisestä. Sopimuksen arvo on 300 000 euroa ja se sisältää yhteensä runsaan 700 hyllymetrin laajuisen aineiston siirtokuntoon saattamisen vuoden 2014 aikana arkistolaitoksen maksullisena palvelutoimintana. Sopimukseen sisältyy optio järjestettävän aineiston lisäyksestä kustannusten enimmäismäärään saakka.

Nyt tehty sopimus on jatkoa aiemmin tehdyille sopimuksille ja sillä saatetaan päätökseen järjestely, jonka mukaisesti kuluvan vuoden loppuun mennessä merkittävä osa ELY-keskusten hallussa olevista, mutta päivittäisen toiminnan kannalta tarpeettomista edeltäjävirastojen pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista saadaan järjestettyä ja siirrettyä arkistolaitokseen. ELY-keskukset vastaavat aineistojen siirto- ja suojamateriaalikustannuksista. Työ- ja elinkeinoministeriö on lisäksi tukenut ELY-keskuksissa niiden omilla voimavaroilla samanaikaisesti tehtävää järjestämistyötä.

Hanke tuo lisää työpaikkoja

Arkistolaitos on tehnyt jo aiemmin sopimuksen valtiovarainministeriön kanssa aluehallintovirastojen edeltäjävirastojen aineistojen järjestämisestä vuodelle 2014. Valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella käynnistyneet hankkeet työllistävät tänä vuonna yhteensä 13-15 määräaikaista työntekijää Hämeenlinnan, Joensuun, Mikkelin ja Oulun maakunta-arkistoissa.

Sektorijohtaja Juhani Tikkanen, Kansallisarkisto: ”Aluehallintoviranomaisten edeltäjävirastojen asiakirjojen siirto arkistolaitokseen selkiyttää asiakirjahallinnon tehtäväjakoa ja tukee arkistolaitoksen strategisia päämääriä tutkimuksen infrastruktuurina. Olemme hyvin iloisia, että olemme voineet olla mukana toteuttamassa näin laajoja hankkeita yhdessä valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä aluehallintoviranomaisten kanssa. Yhteistyö on sujunut erinomaisesti.”

Arkistolaitos kehittää uusia palveluita

Aluehallintoviranomaisten aineistojen siirrot arkistolaitokseen ovat seurausta valtionhallinnon rakenteellisista uudistuksista. Aluehallinnon uudistuksen myötä silloisten virastojen tehtävät jakaantuivat eri tahoille, eikä nykyisiä aluehallintoviranomaisia siten voida pitää niiden suoranaisina jatkajina. Sen vuoksi arkistolaitos päätti vastaanottaa vuoden 2014 loppuun mennessä siirtokuntoon saatetut aluehallintoviranomaisten edeltäjävirastojen pysyvästi säilytettävät asiakirjat maksutta.

Viime vuosien näkyvimpiä muita esimerkkejä arkistolaitoksen toimintaan heijastuneista organisaatio- ja tehtävämuutosten seurauksista ovat Sota-arkiston ja Valtioneuvoston arkiston liittäminen Kansallisarkistoon sekä kirjaamisasiakirjojen siirrot käräjäoikeuksista arkistolaitokseen.

”Tarjoamamme jatkossakin aktiivisesti uusia vaihtoehtoisia palvelukonsepteja ja vahvistamme niiden asemaa osana asiakirjasiirtojen toteutusta. Palveluja kehitetään yhteistyössä siirtävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa vastaamaan entistä paremmin kunkin tarpeita", Juhani Tikkanen kertoo.

Lisätietoja:

  • sektorijohtaja Juhani Tikkanen, Kansallisarkisto, puh. 029 533 7112
  • ylitarkastaja Jani Karell, Kansallisarkisto, puh. 029 533 7032
  • etunimi.sukunimi@narc.fi

Arkistolaitos varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymisen ja edistää niiden tutkimuskäyttöä. Tehtäviin kuuluu myös alan tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Arkistolaitos vastaa osaltaan siitä, että kunkin aikakauden yhteiskunnallisesta todellisuudesta säilyy tutkimukselle aito ja todistusvoimainen kuva.

Kansallisarkisto ja sen alaiset maakunta-arkistot muodostavat arkistolaitoksen, jossa työskentelee noin 220 henkilöä 12 toimipaikassa eri puolilla Suomea.

Arkistolaitos on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion viranomainen.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs