Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Tukirajoitukset vaarantavat metsähakkeen käyttötavoitteet

Energiateollisuus ry

Tukirajoitukset vaarantavat metsähakkeen käyttötavoitteet

Tiedote.
Julkaistu: 13.01.2015 klo 09:49
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Työ- ja elinkeinoministeriön lakiesitys metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuesta vaarantaisi metsäenergian käytön kasvun. Esitys jakaisi tuen kahteen luokkaan, lisäisi byrokratiaa ja vaarantaisi metsäenergiamarkkinoiden toimivuuden. Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Koneyrittäjät ja MTK oudoksuvat ministeriön esitystä, koska eri selvitysten mukaan puuta riittää niin teollisuus- kuin energiakäyttöön.

TEM on esittänyt uusiutuvan energian tuotantotukilakiin muutoksen, jotta metsäteollisuuden ainespuun saatavuus ei vaarantuisi. Järjestöt pitävät esitettyä huolta aiheettomana ja huomauttavat, että lakimuutos olisi monin tavoin ongelmallinen.

– Arviomme on, että esitetty muutos vähentäisi metsähakkeen käyttöä sähköntuotannossa jopa nykytasolta ja johtaisi näin kivihiilen käytön kasvuun. Uusi menettely toisi paljon lisäbyrokratiaa ja kustannuksia ja uhkaisi keskittää metsäenergian hankintaa vain suurille toimijoille, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Maa- ja metsätaloustuottajien puheenjohtaja Juha Marttila toteaa, että puuta riittää niin metsäteollisuuden kuin energiantuottajienkin tarpeisiin.

– Kaikki viimeaikaiset selvitykset ovat osoittaneet, että metsävaramme ovat voimakkaassa kasvussa ja puuta riittää niin ainespuuksi kuin energiaksi. Suurempi huoli on, että metsissä ei tehdä riittävästi metsänhoidollisia hakkuita ja että energiapuuta jää kasvavassa määrin metsiin.

– TEM:n rajausesitys vaikeuttaisi käytännön energiapuun kauppaa, korjuuta, haketusta ja kuljetustoimintaa johtaen tehottomuuteen ja lisäkustannuksiin täten jopa vähentäen puun käyttöä energiantuotannossa, toteaa Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

– Pelkomme on, että tämä on omiaan vähentämään niin metsänomistajien kuin puun käyttäjien kiinnostusta metsien täysimääräiseen käyttöön. Tämä heikentäisi kasvavaan puunkäyttöön investoineiden koneyritysten toimintaa.

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisa korostaa, että kotimaisten polttoaineiden kilpailukyvystä tulee pitää huolta.

– Hallituksen esitys turpeen veron alentamiseksi ja metsähakkeen tuen korottamiseksi on erittäin tervetullut ja pitkään odotettu päätös. Se palauttaa kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä ja sitä kautta luo maahamme työtä ja toimeentuloa sekä parantaa kauppatasettamme. 

– TEM:n esitys rajata osa metsähakkeen tuesta alempaan tukiluokkaan vie kehitystä juuri päinvastaiseen suuntaan. Tämä uhkaa vaarantaa metsähakkeen lisäystavoitteet.

 

Lisätiedot:

Energiateollisuus ry:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 60 772
Johtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233

Bioenergia ry: 
Toimitusjohtaja Jyrki Peisa, puh. 050 364 0836
Toimialapäällikkö Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246

Koneyrittäjät:
Toimitusjohtaja Matti Peltola, puh. 040 900 9412  
Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, puh. 040 900 9414

MTK: 
Metsäjohtaja Juha Hakkarainen, puh. 0400 870 867
Asiamies Ilpo Mattila, puh. 040 584 8526
Asiantuntija Anssi Kainulainen, puh. 00358505961541


Linkit järjestöjen antamiin lausuntoihin:

Energiateollisuuden lausunto

Bioenergian lausunto

Koneyrittäjien lausunto

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs