Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Maa- ja puutarhatalous kulutti kolme prosenttia energiasta

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Maa- ja puutarhatalous kulutti kolme prosenttia energiasta

Tiedote.
Julkaistu: 08.03.2012 klo 10:00
Julkaisija: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Vuonna 2010 maatalous- ja puutarhayrityksissä kului energiaa noin 10 terawattituntia eli 10 miljardia kilowattituntia. Maatalous- ja puutarhatuotannon energiankulutus oli vajaa kolme prosenttia koko Suomen energiankulutuksesta.

Maatalouslaskennan tulosten viidennessä, viimeisessä julkistuksessa esitellään tietoja maa- ja puutarhatalouden energiankulutuksesta sekä avomaan kastelusta. Aiheet liittyvät ilmastonmuutokseen ja tulevaisuuden ruuantuotantoon.

Yli 40 prosenttia uusiutuvista energialähteistä

Maa- ja puutarhatalouden energiankulutus koostuu kaikesta maataloustuotannossa tarvittavasta energiasta. Siihen sisältyy esimerkiksi tuotantotilojen lämmitys ja sähkölaitteet, viljan kuivaus ja koneiden polttoaineet. Siihen ei kuitenkaan sisälly kotitalouden, metsätalouden tai muun yritystoiminnan energiankulutus. Laskelmaan ei myöskään sisälly välillinen energiankulutus esimerkiksi lannoitteiden kautta.

Maa- ja puutarhatalouden raskaan ja kevyen polttoöljyn kokonaiskulutus oli 3,7 terawattituntia, josta moottoripolttoöljyn osuus oli 2,3 terawattituntia. Lämmitykseen ja viljankuivaukseen käytettiin lämmityspolttoöljyä yhden terawattitunnin edestä. Maa- ja puutarhatalouden sähkönkulutus oli 1,7 terawattituntia vuonna 2010.

Yhteenlaskettuina kotimaiset energian lähteet puu, peltoenergia ja turve tuottavat vajaa 47 prosenttia maa- ja puutarhatalouden käyttämästä energiasta. Uusiutuvan energian osuus on 41 prosenttia, sillä turvetta ei lasketa uusiutuvaksi energiamuodoksi.

Puutarhakasveja ja perunaa kastellaan

Kasteltavissa oleva ala on noin 68 600 hehtaaria eli 3 prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta. Maatalousmaan kastelu on mahdollista 4 600 tilalla, mikä on 7 prosenttia Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä. Kasteltavissa oleva maatalousmaa-ala on suurin Varsinais-Suomessa. Kastelevien tilojen osuus on korkein Ahvenanmaalla.

Puolet tiloista, joilla on käytettävissä kastelukalustoa, kasteli viljelyksiään vuonna 2010. Pääosin kasteltiin avomaan vihanneksia ja perunaa. Kasteluun käytetyn veden määrästä selvästi suurin osa kului avomaan vihannesten kasteluun, joiden kohdalla myös hehtaarikohtainen kasteluvesimäärä oli suurin.

Tutustu maatalouslaskennan 8.3.2012 ilmestyneisiin ennakkotietoihin:

Verkkojulkaisu Kastelu avomaalla ja energia

Tilastotaulukot

Muut tähän mennessä ilmestyneet Maatalouslaskenta 2010:n verkkojulkaisut:

Kotieläinten elinolot ja lannan varastointi 15.12.2011
Viljelysmaan hoito 20.10.2011 
Monialaiset maatalous- ja puutarhayritykset 29.6.2011
Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 1.6.2011

Tilaston taustaa

Tiedot käyvät ilmi Tiken tekemästä Maatalouslaskenta 2010 -tilastotutkimuksesta. Tutkimuksen tulokset on julkaistu viidessä osassa. Maa- ja puutarhatalouden energiankäyttöä ja kastelua koskevat tiedot on saatu maatalouslaskennan yhteydessä toteutetusta tuotantomenetelmätutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruun piirissä oli noin 14 000 maatalous- ja puutarhayritystä. Tiedonkeruuseen osallistuneiden tilojen antamista tiedoista on estimoitu kaikkia Suomen tiloja kuvaavat tulokset. Tiken keräämiä kastelutietoja käyttäen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) puutarhatutkimus laski Suomessa vuonna 2010 käytetyn kasteluveden määrän.

Lisätietoja:
Tike, Tilastopalvelut
Aktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen puh. 020 77 21 374
Projektitutkija Pasi Mattila, puh. 020 77 21 300
Projektipäällikkö Jaana Kyyrä puh. 020 77 21 292
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi

Uppgifterna framgår av Tikes statistiska undersökning Lantbruksräkningen 2010. Resultaten av undersökningen publiceras i fem avsnitt. I det andra avsnittet publicerades uppgifter om flerbranschgårdar. Följande resultat som gäller odlingsmetoder offentliggörs i oktober. Uppgifterna i Lantbruksräkningen har insamlats under 2010 och 2011 från alla finländska gårdar och trädgårdsföretag.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs