Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta muuttuu huhtikuussa

Valtiovarainministeriö

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta muuttuu huhtikuussa

Tiedote.
Julkaistu: 27.02.2014 klo 13:28
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Tasavallan presidentti vahvisti 20. joulukuuta lain (1072/2013), joka koskee sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 ja 4 §:n muuttamista. Se astuu valtioneuvoston asetuksella voimaan 1. huhtikuuta 2014.

Sähköverotuksen rakennetta muutettiin laissa siten, että teollisuuden, kaivostoiminnan ja maatalouden lisäksi myös konesaleissa kulutetusta sähköstä kannettaisiin alennettu, sähköveroluokan II mukainen vero.

Alennuksen saamiseksi konesalitoiminnan tulee olla toiminnanharjoittajan pääasiallista liiketoimintaa. Konesalin kokonaistehon tulee olla vähintään viisi megawattia.

Konesalitoiminnan kasvun laajuudesta riippuen muutos tarkoittaa arviolta 10 miljoonan euron suuruista vuotuista sähköverotukea konesaleille tuen voimassaolon ensimmäisinä vuosina.

Komission valtiontuki-käsittely lykkäsi lain voimaantuloa

Lain voimaantulossäännöksessä ehdotettiin alun perin, että laki tulisi voimaan vuoden 2014 alusta. Edellytyksenä oli, että ehdotetun verotuen valtiontukia koskeva käsittely Euroopan komissiossa on silloin päättynyt.

Eduskuntakäsittelyn aikana valtiontuki-ilmoituksen käsittely oli kuitenkin vielä komissiossa kesken.

Lain voimaantulosäännöstä muutettiin siten, että sen 1 momentin nojalla laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaan lakia sovelletaan sähköön, jota käytetään lain soveltamisalaan kuuluvassa konesalissa lain voimaantulopäivänä (1.4.2014) tai sen jälkeen.

Komissio ilmoitti 14. helmikuuta 2014, että konesaleille ehdotettu verotuki täyttää komission asetuksen (EY) N:0 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) mukaiset edellytykset.  Komission ilmoitus on annettu tällä hetkellä voimassa olevien  valtiontukisäännöksien perusteella. Euroopan unionin valtiontukisääntelyä ollaan parhaillaan kokonaisuudessaan uudistamassa. Tässä yhteydessä Suomen kaikkien energiaverotukien ja valtiontukien yhteensopivuus tulee uudelleen tarkasteltavaksi.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, puh. 02955 30248.

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs