Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Fortum jätti hakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisaan

Fortum jätti hakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisaan

Julkaistu: 05.02.2009 klo 09:15
Julkaisija:

Fortum on tänään 5.2.2009 jättänyt valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Hästholmenin saarelle Loviisaan. Saarella on jo Fortumin kaksi ydinvoimalaitosyksikköä. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö on suunnitelmien mukaan käytössä vuonna 2020.

Fortum on tänään 5.2.2009 jättänyt valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Hästholmenin saarelle Loviisaan. Saarella on jo Fortumin kaksi ydinvoimalaitosyksikköä. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö on suunnitelmien mukaan käytössä vuonna 2020. Sen suunniteltu käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Hakemuksessa on esitetty viisi eri laitosvaihtoehtoa, jotka valmistuttuaan täyttävät tiukat suomalaiset turvallisuusvaatimukset.

Fortumin hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen

Loviisa 3 -hanke tukee hallituksen marraskuussa 2008 eduskunnalle jättämää ilmasto- ja energiastrategiaa. Ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen vähentää riippuvuutta ulkomaisesta tuontienergiasta, korvaa tulevina vuosikymmeninä poistuvaa sähköntuotantokapasiteettia sekä varmistaa hiilidioksidipäästöttömän ja kustannuksiltaan ennustettavan ja vakaan sähkön perustuotannon Suomessa.

Loviisa 3 suunnitellaan siten, että se mahdollistaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon. Sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä luo mahdollisuudet kaukolämmön laajaan hyödyntämiseen.

Fortum on sitoutunut edistämään ydinvoiman lisäksi myös uusiutuvia energiamuotoja, kuten vesi- ja tuulivoimaa sekä biomassojen hyötykäyttöä, ja energiansäästöä. Näillä keinoilla on mahdollisuus päästä lähes hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon. Fortumin sähköntuotannosta EU-alueella on jo yli 90 % hiilidioksidivapaata.

Fortum tuottaa sähköä markkinoille, missä se on kaikkien sähköä tarvitsevien saatavilla.

Fortum on vahva suomalainen ydinvoimaosaaja

Fortumilla on pitkä kokemus ydinvoimalaitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä sekä vahvat näytöt osaamisestaan. Yhtiön nykyisissä ydinvoimatoiminnoissa työskentelee yli 600 ammattilaista. Loviisan ydinvoimalaitos on ollut käytössä yli 30 vuotta, ja se on turvallisuudeltaan ja käytettävyydeltään yksi maailman parhaista. Loviisa 3 -hanke on tärkeä suomalaisen ydinvoimaosaamisen ylläpitämiseksi ja kartuttamiseksi.

Loviisa on erinomainen sijaintipaikka uudelle ydinvoimalaitosyksikölle

Loviisa 3:sta on tehty perusteellinen ympäristövaikutusten arviointi, joka osoittaa, että Hästholmenin saarelle Loviisaan voidaan rakentaa uusi ydinvoimalaitosyksikkö. Fortumin omistama alue on valmiiksi kaavoitettu uutta ydinvoimalaitosyksikköä varten. Yksikön rakentaminen ei aiheuta muutoksia maanomistuksiin tai suojavyöhykkeisiin, eikä edellytä pakkolunastuksia.

Loviisa 3 -investoinnin työllisyysvaikutukset ovat noin 21 000 henkilötyövuotta. Hankkeella on huomattava vaikutus työllisyyteen ja talouteen – erityisesti Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Fortumin ydinjätteiden loppusijoitukselle on valmis ratkaisu

Uuden ydinvoimalaitosyksikön vähä- ja keskiaktiivinen jäte sijoitetaan Hästholmenin saarelle hyödyntäen olemassa olevia ratkaisuja ja laajentamalla nykyistä varastotilaa.

Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Olkiluotoon Eurajoelle. Loppusijoituksen käytännön toteutuksesta huolehtii Posiva Oy, joka on Fortumin ja Teollisuuden Voima Oyj:n yhdessä omistama yhtiö. Posiva on jättänyt YVA-selostuksen loppusijoitustilojen laajentamiseksi Loviisan kolmatta yksikköä varten. Loppusijoitustilaan voidaan sijoittaa Fortumin ja TVO:n aiempien ja nyt suunniteltujen uusien yksiköiden käytetty ydinpolttoaine.

Fortumilla on resurssit toteuttaa uusi ydinvoimalaitosyksikkö

Uuden sähköteholtaan 1 000–1 800 megawatin ydinvoimalaitosyksikön kokonaiskustannukset ovat toteutustavasta ja laitoskoosta riippuen 4–6 miljardia euroa. Arvio perustuu Fortumin aiempaan kokemukseen sekä sen ydinvoimatuottajana hankkimaan tietämykseen. Fortumin osaaminen ja taloudelliset edellytykset mahdollistavat Loviisa 3 -hankkeen toteuttamisen suunnitellussa aikataulussa ja ilman yhteiskunnan taloudellista tukea.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 9100
Tapio Kuula, johtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 4112
Matti Ruotsala, yksikönjohtaja, Fortum Generation, puh. 0400 487052

Lisätietoja verkossa:
www.loviisa3.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Fortum järjestää suomenkielisen lehdistötilaisuuden Loviisa 3 –hankkeesta tänään 5.2.2009 klo 10.30 Suomen aikaa yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaniementie 1, Espoo. Tilaisuus webcastataan ja sitä voi seurata suorana Fortumin internetsivuilla. Fortumin vuoden 2008 tulosta käsittelevä lehdistötilaisuus alkaa välittömästi tämän tilaisuuden päätyttyä.

Esitys katseltavissa Fortumin verkkosivuilla osoitteessa: www.fortum.fi/sijoittajat

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs