Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » ET hinta-alueita koskevasta keskustelusta ja Fingridin selvityksestä: SUURET HINTA-ALUEET EDISTÄVÄT KILPAILUA SÄHKÖMARKKINOILLA

Energiateollisuus ry

ET hinta-alueita koskevasta keskustelusta ja Fingridin selvityksestä: SUURET HINTA-ALUEET EDISTÄVÄT KILPAILUA SÄHKÖMARKKINOILLA

Julkaistu: 21.04.2009 klo 13:32
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Energiateollisuudesta on myönteistä, että Suomen kantaverkon tilanteesta tehdään perusteellinen selvitys. Tänään julkistetussa väliraportissa on esitetty vaihtoehtoja pullonkaulojen aiheuttamien siirtorajoitusten pienentämiseksi. Vaihtoehdoista parhaimpana Energiateollisuus ry ET pitää riittäviä investointeja siirtoverkkoon ja vastakaupan hyödyntämistä. Sen sijaan vaihtoehdosta jakaa Suomi kahteen hinta-alueeseen johtaja Pekka Salomaa ET:stä on huolissaan, koska se voisi heikentää erityisesti pohjoissuomalaisten sähköasiakkaiden asemaa.

Energiateollisuudesta on myönteistä, että Suomen kantaverkon tilanteesta tehdään perusteellinen selvitys. Tänään julkistetussa väliraportissa on esitetty vaihtoehtoja pullonkaulojen aiheuttamien siirtorajoitusten pienentämiseksi. Vaihtoehdoista parhaimpana Energiateollisuus ry ET pitää riittäviä investointeja siirtoverkkoon ja vastakaupan hyödyntämistä. Sen sijaan vaihtoehdosta jakaa Suomi kahteen hinta-alueeseen johtaja Pekka Salomaa ET:stä on huolissaan, koska se voisi heikentää erityisesti pohjoissuomalaisten sähköasiakkaiden asemaa.

Suomen jako kahteen hinta-alueeseen heikentäisi erityisesti pohjoissuomalaisten mahdollisuuksia kilpailuttaa sähkönhankintaansa. Kohonneet sähkönmyyjien kustannukset voisivat nostaa kuluttajien sähkön hintaa. ”Sähköenergian hintaan vaikuttavia esityksiä on muutenkin paljon esillä, esimerkiksi sähköveron korotus ja syöttötariffit sekä pitkällä aikavälillä myös markkinahintaan vaikuttava windfall-verotus”, Salomaa luettelee.

Merkittävin pullonkaula Suomen kantaverkossa sijaitsee Oulun eteläpuolella. Juuri tällä kohdalla kantaverkkoyhtiö Fingrid selvittää vaihtoehtoisia keinoja hallita verkon tukkoisuutta. TEM:in toimeksiannosta tehtävä selvitys kuuluu osana Pohjoismaisen ministerineuvoston pyytämiin selvityksiin eri kantaverkkoyhtiöiltä.

Nykyinen yhteen hinta-alueeseen pohjautuva menettelytapa varmistaa, että sähkön tukkumarkkinahinta Pohjois- ja Etelä-Suomessa on sama. Tämä mahdollistaa sähkönmyyjien toiminnan koko Suomen alueella samoilla ehdoilla ja asiakkaiden tasavertaisuuden toteutumisen.

Suomen jako kahteen hinta-alueeseen vaikeuttaisi erityisesti Pohjois-Suomen asiakkaiden mahdollisuuksia kilpailuttaa sähkönhankintaansa. Pullonkaulan pohjoispuolella asuu vain 10 prosenttia Suomen asukkaista. Monet sähkönmyyjät joutuisivat miettimään, kannattaako yrittää myydä sähköä näin pienelle alueelle siitä aiheutuvine lisäkustannuksineen. Suuret hinta-alueet helpottavat suojautumista sähkön hinnan muutoksilta. Alhaiset suojauskustannukset ovat asiakkaiden etu, sillä suojauskustannukset vaikuttavat kuluttajille tehtäviin myyntitarjouksiin.

Vastakaupassa kantaverkko-operaattori varmistaa, ettei verkon tukkoisen kohdan lävitse yritetä siirtää enempää sähköä, kuin mitä verkon kapasiteetti mahdollistaa. Käymällä kauppaa operaattori siis lisää tuotantoa tai vähentää kysyntää alueella, jolla kysyntä on korkea, ja vastaavasti vähentää tuotantoa alueella, jolla kysyntä on matalaa. Vastakaupan aiheuttamat kustannukset ovat pienempi haitta kuin kahdesta erillisestä alueesta asiakkaille ja markkinatoimijoille aiheutuvat haitat ja kustannukset.

Poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa Pohjolan pohjoisosissa vesitilanne on erittäin heikko, kantaverkko-operaattorille tulisi sallia mahdollisuus rajoittaa siirtoa verkon muissa osissa, tarkoittaen lähinnä rajajohtoja. Näitä tilanteita varten tulisi laatia selkeät säännöt ja toimintaohjeet.

Suomen kantaverkko on hyvin suunniteltu ja rakennettu, ja se mahdollistaa Suomen säilyttämisen yhtenäisenä markkina-alueena. Fingridin tulevien vuosien mittava investointiohjelma tukee luotettavaa sähkönsiirtoa myös tulevaisuudessa.

ET on tehnyt raportin vaikutuksista, joita hinta-alueiden tai tarjousalueiden lisääminen Suomessa ja yleensä Pohjoismaissa aiheuttaisi. Raportti on englanninkielinen ja se on saatavilla ET:n internet-sivuilla. Myös ET:n kannanotto aiheesta löytyy internet-sivuilta.

Lisätietoja:
Johtaja Pekka Salomaa, puh. 0500 324 486; www.energia.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs