Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » ET hallituksen energia- ja ilmastostrategiasta: Strategia toteutuu vain energiateollisuuden investoinneilla

Energiateollisuus ry

ET hallituksen energia- ja ilmastostrategiasta: Strategia toteutuu vain energiateollisuuden investoinneilla

Tiedote.
Julkaistu: 08.02.2013 klo 14:26
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet voidaan Suomessa saavuttaa, jos energiateollisuuden investointiedellytyksistä huolehditaan. Nyt on tärkeää siirtää katse vuoteen 2030 ja luoda vakaa toimintaympäristö, jossa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa hyvinvointi ja kilpailukyky turvaten, Energiateollisuus ry:n (ET) toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo.  

Hallituksen tänään hyväksymän kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivityksen mukaan Suomi näyttäisi saavuttavan vuodelle 2020 asetetut päästövähennyksiin, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvät tavoitteet nykyisillä, jo päätetyillä ohjauskeinoilla. Energiateollisuus pitää tätä mahdollisena, jos investointiympäristö on suotuisa, uusia esteitä ei rakenneta ja metsäenergiamarkkina saadaan toimimaan entistä tehokkaammin. Uusia ohjauskeinoja ei tarvita, vaan jo sovittuja toimia pitää viedä määrätietoisesti eteenpäin ja luoda vakautta investointiympäristöön. 

Investointien toteutumisen kannalta välttämättömiin toimiin kuuluvat mm. hallitusohjelmassa linjatut toimet kaavoituksen ja lupamenettelyjen kehittämiseksi. Tuulivoimainvestointien edessä olevat hallinnolliset esteet on raivattava. Myös metsäenergiamarkkinoiden kehittämistä on jatkettava sekä turpeen tarjontaa edistettävä toimeenpanemalla suo- ja turvemaiden strategiassa päätetyt nopeutustoimet luonnontilaltaan muutettujen turvesoiden luvittamiseksi.

Yhtä tärkeää on pidättäytyä uusien esteiden rakentamisesta. Ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden vastaisesta, investointiympäristöä vahingoittavasta windfall-veron valmistelusta on luovuttava. Jo ennestään raskaisiin ja monimutkaisiin lupaprosesseihin ei saa tuoda uusia ennustamattomuutta ja byrokratiaa lisääviä elementtejä. Tämä on syytä pitää mielessä etenkin ympäristönsuojelulakia uudistettaessa.

Tänään päivitetyn strategian toteuttaminen edellyttää kaikkia näitä toimia. Pelissä ovat seuraavan 15 vuoden aikana mahdollisesti toteutettavat 25–30 miljardin euron arvoiset energiateollisuuden investoinnit, Naukkarinen painottaa.

Katse vuoteen 2030 ja kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Energiateollisuus kiirehtii hallitusta linjaamaan selkeän näkemyksen vuoden 2020 jälkeiseen energiatulevaisuuteen, eurooppalaiseen sähkömarkkinakehitykseen sekä johdonmukaiseen ja kustannustehokkaaseen ohjaukseen. Suomen pitää kiirehtiä omaa kannanmuodostustaan, jotta se voi olla aktiivisesti vaikuttamassa päätöksiin EU:n energia- ja ilmastopolitiikasta ja kehittämässä yhteisiä energiamarkkinoita. Vaikuttamisen paikka on nyt.

Hallituksen nyt käynnistyvä tiekarttatyö 2050 on tärkeä strategiaprosessi, jolla on luotava edellytykset saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet siten, että elinkeinoelämän kilpailukyky ja kansalaisten hyvinvointi turvataan.

Ilmastohaaste on todellinen ja siihen vastaaminen edellyttää tavoitteiden priorisointia ja johdonmukaista poliittista ohjausta. Nykyinen usean sitovan tavoitteen malli uhkaa paitsi vesittää tavoitteiden toteutumisen, myös tehdä eurooppalaisesta energiajärjestelmästä todella kalliin.

Jäsenmaittain hajautetut uusiutuvan energian tavoitteet ja ohjauskeinot nostavat kustannuksia, ruokkivat tehottomuutta ja heikentävät markkinaehtoisuutta. Kunnianhimoisten päästövähennysten pitäisi olla ensisijainen tavoite ja ohjauksen keskittyä ilmastohaasteen voittamiseen kustannustehokkaasti.

Kustannustehokkain vaihtoehto päästövähennysten saavuttamiseksi on monimuotoiseen tuotantopalettiin perustuva kokonaisuus, jossa päästökauppa toimii keskeisenä ohjauskeinona ja uusiutuvan energian pirstoutuneista tukijärjestelmistä siirrytään EU-tasolla harmonisoituihin tukijärjestelmiin. Pitkällä aikavälillä uusiutuvan energian tuista ja muusta päällekkäisestä ohjauksesta on luovuttava ja vahvistettava näin päästökaupan kustannustehokasta ohjausta.

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen; puh. 050 60 772
Johtaja Jukka Leskelä; puh. 050 593 7233 
Johtaja Eeva Kalli; puh. 044 355 4400

 

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs