Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Energiateollisuus syöttötariffista

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus syöttötariffista

Julkaistu: 07.04.2009 klo 10:52
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Energiateollisuus suhtautuu syöttötariffityöryhmän väliraporttiin pääosin myönteisesti. Pidämme tärkeänä, että työryhmä on esittänyt selvitettäväksi mallia, jolla tuulivoimalle asetettavan syöttötariffin taso voitaisiin määrittää kilpailuttamalla. Selvitys onkin syytä saada heti käyntiin, johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä toteaa. Tarjouskilpailu kannustaa toteuttamaan kustannustehokkaimmat hankkeet ensimmäiseksi ja sen kautta tuki asettuu tasolle, joka ottaa huomioon investointien kustannukset.

ET syöttötariffityöryhmän väliraportista:

Kustannustehokkuus ja markkinaehtoisuus
asetettava etusijalle tuulivoiman syöttötariffissa

Energiateollisuus suhtautuu syöttötariffityöryhmän väliraporttiin pääosin myönteisesti. Pidämme tärkeänä, että työryhmä on esittänyt selvitettäväksi mallia, jolla tuulivoimalle asetettavan syöttötariffin taso voitaisiin määrittää kilpailuttamalla. Selvitys onkin syytä saada heti käyntiin, johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä toteaa. Tarjouskilpailu kannustaa toteuttamaan kustannustehokkaimmat hankkeet ensimmäiseksi ja sen kautta tuki asettuu tasolle, joka ottaa huomioon investointien kustannukset.

Tukitason asettaminen hallinnollisella päätöksellä on haastavaa, koska markkinoilla tapahtuu jatkuvasti muutoksia niin teknologiakustannuksissa, rahoituskustannuksissa kuin sähkön ja päästöoikeuksien hintatasoissa.

Tukitaso tulee helposti joko liian alhaiseksi tai liian korkeaksi. Alhainen tukitaso ei synnytä investointeja ja ylisuuri tukitaso johtaa tehottomiin investointeihin. Investointeja valmistelevilla yrityksillä on paras tuntemus kustannuksista. Kilpailutuksella voidaan ja tulee hyödyntää tätä yritysten tietoa tukitason asettamisessa, Leskelä korostaa.

Esityksessä on nyt päädytty tietyillä lähtöoletuksilla tukitasoon 83,5 euroa/MWh 12 vuoden ajan. Esitetyn tukitason oikeellisuus mitataan sillä, synnyttääkö se investointeja. Lähtökohdaksi olisi kuitenkin ollut parempi ottaa heti alkuun kilpailuttamisen malli, jolla hintataso määräytyisi markkinoiden mukaan investoinneille suotuisaksi.

Energiateollisuus pitää tärkeänä, että kaikkea tariffin piirissä olevaa tuotantoa koskevat samat pelisäännöt ja velvoitteet ja että tuottajia kohdellaan yhdenvertaisella tavalla. Sähkön myynti, tasehallinta ja verkkoon liittymisen kustannukset ovat normaalisti tuottajan vastuulla. Nämä ovat markkinaehtoisuuden minimiedellytyksiä.

Tariffijärjestelmän on kannustettava tuottamaan mahdollisimman paljon uusiutuvaa sähköä kansallisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tukijärjestelmän on ohjattava tuulivoimatuotanto tehokkaimmille paikoille. Tuen tulee siten olla riippuvainen tuotetun sähkön määrästä (€/MWh) ja kannustaa toteuttamaan kustannustehokkaita investointeja. Siksi on tärkeää, että tukea ei makseta enemmän niille paikoille, joissa tuuliedellytykset ovat huonommat. Tämä onkin huomioitu työryhmän esityksessä. Kilpailutus vielä edistäisi kustannustehokkuutta, koska se ohjaisi tuulivoimalat kustannustehokkaimmille paikoille ja karsisi heikot hankkeet pois.

Tuulivoiman rakentaminen ei ole yksin rahasta kiinni

Syöttötariffi luo taloudellisia edellytyksiä toteuttaa tuulivoimainvestointeja. Tuulivoimaa ei voida kuitenkaan rakentaa, mikäli tuulivoimalle ei osoiteta rakennuspaikkoja kaavoituksella. Suurten tuulipuistojen osalta on selkeytettävä ja nopeutettava ympäristövaikutusten arviointiprosessia ja ympäristölupaprosessia.

Merelle rakennettava tuulivoima näyttää tällä hetkellä sekä selvästi kalliimmalta että teknologisesti haastavammalta vaihtoehdolta kuin maalle rakennettava tuulivoima. Merialueillamme on kuitenkin hyvät tuuliolot ja sinne on myös kaavoitettu alueita tuulivoimalle. Jotta merituulivoimasta saataisiin kokemusta ja sitä voitaisiin laajassa mitassa hyödyntää, olisi tärkeä saada demohankkeita käyntiin merialueille.

Lisätietoja:
Johtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs