Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Energiateollisuus ry:n gallup: Suomalaisten ydinvoiman kannatus vakaata

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry:n gallup: Suomalaisten ydinvoiman kannatus vakaata

Tiedote.
Julkaistu: 02.04.2012 klo 10:46
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Ydinvoimaan suhtaudutaan pääosin myönteisesti, nuorten ydinvoimakielteisyys vähentynyt

Fukushiman onnettomuus ja muu ydinvoimaan liittyvä uutisointi eivät ole merkittävästi heikentäneet suomalaisten luottamusta ydinvoimaan energialähteenä. Ydinvoiman suosio on pudonnut hieman vuoden ta-kaisesta. Vankka enemmistö, eli noin 65 prosenttia selvän mielipiteen antaneista, suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti. Suomalaisista 42 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti ja 23 prosenttia kiel-teisesti. Neutraalisti suhtautuvia on 35 prosenttia.

”Suomalaiset ymmärtävät, että ydinvoimalla voidaan tuottaa energiaa turvallisesti ja että ydinvoimalla on tärkeä rooli energiaomavaraisuuden ylläpitämisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ydinvoima auttaa myös pitämään sähkön hinnan kohtuullisena ja tukee näin kansalaisten ostovoimaa ja hyvinvointia” toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.  

Ydinvoiman kannatus on laskenut hieman (5 prosenttiyksikköä) Energiateollisuuden vuoden takaisesta mittauksesta (tammikuu 2011), todennäköisimmin Fukushiman onnettomuuden seurauksena. Merkillepantavaa kuitenkin on, että ydinvoimaan kielteisesti suhtautuvien määrä ei ole kasvanut kuin kaksi prosenttiyksikköä.  

Myönteisimmin ydinvoimaan suhtautuivat miehet (myönteisesti 61 %, kielteisesti 13 %), kor-keakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneet (48 % / 27 %) ja pienempien kaupunkien asukkaat (48 % / 19 %). Nuorten (15–24 vuotiaat) kielteisyys (16 %) on jopa laskenut viime vuodesta neljä prosenttiyksikköä. Myönteisesti suhtautuvia nuorista oli 37 %. Kielteisesti ydinvoimaan suhtautuvien nuorten määrä on laskenut trendinomaisesti, ja on enää vajaa puolet kymmenen vuoden takaisesta.  

Puolueiden kannattajista eniten ydinvoiman puolella olivat kokoomusta (61 % / 12 %), perus-suomalaisia (50 % / 21 %) ja keskustaa (43 % / 18 %) äänestävät. SDP:n kannattajista ydin-voimaan suhtautui myönteisesti 39 prosenttia ja kielteisesti 23prosenttia. Yleissuhtautuminen ydinvoimaan on kielteisintä vihreitä äänestäneiden keskuudessa, heistä 50 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan kielteisesti ja 19 prosenttia myönteisesti. Ilmastonmuutoksen torjuntakeinona ydinvoiman hyväksyy vihreistä 24 prosenttia. Naisten keskuudessa ydinvoiman vastustus on kannatusta selvästi suurempaa; 33 prosenttia suhtautui kielteisesti ja 24 prosenttia myöntei-sesti.  

Fukushiman onnettomuuden vaikutus asenteisiin maltillista

Ydinvoimagallupin tulokset osoittavat, että Fukushiman onnettomuus on vaikuttanut suoma-laisten ydinvoima-asenteisiin verrattain vähän, Juha Naukkarinen arvioi. Sama trendi on nähty muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa, missä ydinvoiman kannatus on palautunut on-nettomuutta edeltävälle tasolle.

Vaikka ilmastokysymykset ovat jääneet viime aikoina talouskriisin varjoon, 45 prosenttia suo-malaisista hyväksyy ydinvoiman ilmastonmuutoksen torjuntakeinona ja 24 prosenttia vastustaa. Huoli ilmastonmuutoksesta lienee yksi osasyy erityisesti nuorten vähentyneeseen ydinvoiman vastustukseen.

 

Lähteet:
TNS Gallup Oy, Energiateollisuus ry
Haastattelu tehtiin 28.2.–12.3.2012, 1002 haastateltua. Näyte edustaa Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Tutkimuksen edellyttämä määrä kohdehenkilöitä on jaettu alueellisesti lääneittäin. Energiateollisuuden toteuttama kysely on pisin yhtäjaksoinen (vuodesta 1982) sa-malla kysymyksenasettelua toteutettu ydinvoima-asenteita kartoittava mielipidemittaus maa-ilmassa.

 

Ydinvoimagallupiin

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. +358 50 60 722
Asiantuntija Lauri Muranen, puh. +358 40 707 6637

 

 

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs