Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Energiateollisuus ry energia- ja ilmastostrategian päivityksestä: Päästövähennykset, kilpailukyky ja kansalaisten hyvinvointi nostettava energiamuutoksen keskiöön

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry energia- ja ilmastostrategian päivityksestä: Päästövähennykset, kilpailukyky ja kansalaisten hyvinvointi nostettava energiamuutoksen keskiöön

Tiedote.
Julkaistu: 20.03.2013 klo 12:41
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Energiateollisuus uskoo, että Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittää kilpailukykyään ja lisätä energiaomavaraisuuttaan siirryttäessä kohti hiilineutraalia energiatulevaisuutta. 

– Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan lankea osaksemme itsestään. Tulevaisuus on tehtävä. On luotava edellytykset toteuttaa muutoksen edellyttämät investoinnit ja huolehdittava siitä, että ratkaisut ovat kustannustehokkaita, muistuttaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. 

Tänään julkistettu hallituksen energia- ja ilmastostrategian päivitys osoittaa, että Suomella on hyvät mahdollisuudet saavuttaa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet energiatehokkuuden edistämisessä, uusiutuvan energian lisäämisessä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Strategia myös nostaa esiin Suomen mahdollisuudet hyötyä meneillään olevasta energiamuutoksesta. 

Suomen oma energiatulevaisuus ei kuitenkaan ole vain omissa käsissämme. Valtaosa merkittävistä päätöksistä tehdään EU:n puitteissa. Parasta aikaa EU:ssa valmistellaan useita energiatulevaisuutemme kannalta ratkaisevan tärkeitä asioita. EU:n sähkömarkkinoiden tulevaisuus, päästökaupan rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, bioenergian hyväksyttävyys uusiutuvana energialähteenä ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet vuoteen 2030 ovat näistä keskeisimpiä. Energiatulevaisuuden kannalta nämä kaikki kytkeytyvät toisiinsa. 

– Suomen on oman etunsa vuoksi oltava erittäin aktiivinen EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa. Vaikuttamisen kannalta meillä on jo kiire. Linjaukset on tehtävä ja niitä on aktiivisesti vietävä EU:n päätöksentekoon, korostaa Naukkarinen. 

Yksi sitova tavoite kustannustehokkain ja varmin tapa saavuttaa kunnianhimoiset päästötavoitteet 

Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet ja ohjaus on valittava siten, että siirtyminen hiilineutraaliin energiaan tukee EU:n kilpailukykyä ja kansalaisten hyvinvointia. Meillä ei ole varaa tehdä ratkaisuja, jotka heikentävät Euroopan kilpailukykyä ja tulevat kalliiksi kuluttajalle ja teollisuudelle. Päinvastoin, nyt on kaikin keinoin haettava ratkaisuja, jotka luovat edellytyksiä kasvulle ja talouden tasapainottamiselle.

– Energiateollisuus tukee voimakkaasti strategiassa linjattua näkemystä, jonka mukaan kustannustehokkain malli EU:lle on asettaa kunnianhimoinen kasvihuonekaasujen päästötavoite vuodelle 2030 ja raivata päästökaupalle tilaa ohjata investointeja kustannustehokkuusjärjestyksessä, sanoo Naukkarinen. 

Nykyisestä mallista, jossa jokaisella maalla on omat uusiutuvan energian tavoitteensa ja niille omat kansalliset tukimekanisminsa, on luovuttava vuoden 2020 jälkeen. Kunnianhimoisen päästövähennystavoitteen ohjatessa pääosa investoinneista kohdistuisi joka tapauksessa uusiutuvaan energiaan. Uusiutuvan energian investoinnit on tärkeää saattaa osaksi normaaleja energiamarkkinoita. Uhkana on muuten EU:n sähkömarkkinoiden hajaannus ja energiahintojen voimakas nousu. 

Kansallisesti on huolehdittava toimivasta energiajärjestelmästä 

– Suomen on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että energiajärjestelmämme on tehokas ja toimiva. Se voidaan toteuttaa ja samalla vahvistaa kauppatasetta, hyvinvointia ja kilpailukykyämme huolehtimalla kotimaisten energiavarojen hyödyntämisestä, painottaa Naukkarinen. 

Metsäenergian osalta on asetettava tavoitteeksi toimivat markkinat, joilla metsäenergia on päästöttömyytensä ansiosta kilpailukykyinen muihin polttoaineisiin nähden. Turpeen energiakäyttö on turvattava hallituksen strategioiden mukaisesti siten, että energiaturvetuotantoa edistetään jo luonnontilaltaan muuttuneilla soilla. 

– Turve on pitkälle tulevaisuuteen tärkeä kotimainen energiavara erityisesti kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. Se on tärkeä metsäenergian käytön mahdollistaja rinnakkaispolttoaineena ja se osaltaan huolehtii siitä, että energia pysyy kohtuuhintaisena. 

Strategiassa linjatut kotimaisen metsäenergian ja tuulivoiman lisääminen ovat hyviä tavoitteita. Koska vuoden 2020 tavoitteille on taloudelliset edellytykset toteutua, ei nyt ole tarvetta tehdä muutoksia ohjauskeinoihin. Sen sijaan on edistettävä metsäenergiansaatavuutta ja purettava tuulivoiman hallinnollisia esteitä strategiassa linjatulla tavalla. 

Säätökykyisen sähköntuotannon tarve kasvaa 

Strategia toteaa vaihtelevatuotantoisen tuulivoiman ja tasaisesti tuottavan ydinvoiman määrän lisääntyvän sähkömarkkinoilla huomattavasti lähitulevaisuudessa. Samaan aikaan säätöön kykenevää erillistä lämpövoiman tuotantoa alkaa merkittävästi poistua. Tämä asettaa melkoisia haasteita sille, että sähköä tuotetaan jatkuvasti kulutusta vastaava määrä. Sähkömarkkinoiden toimintaa onkin edelleen kehitettävä. On huolehdittava siitä, että sähkömarkkinat toimivat tehokkaasti rajojen yli. Myös kysyntäjoustolle on luotava nykyistä paremmat edellytykset. 

Erityisesti Suomessa on huolehdittava siitä, että meillä syntyy myös uutta, säätöön kykenevää sähköntuotantoa. Edullisimmin tätä on saatavilla vesivoimasta. Vesivoiman säätökykyä voitaisiin merkittävästi edistää ilman yhteiskunnan tukea, mikäli tähän saataisiin tarvittavat luvat. Energiateollisuus pitää valitettavana, että strategia ei tunnista tätä mahdollisuutta. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen; puh. 050 60 772
Johtaja Jukka Leskelä; puh. 050 593 7233
Johtaja Eeva Kalli; puh. 044 355 4400

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs