Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » ENERGIA-ALAN OPINNÄYTETÖITÄ PALKITTIIN 5000 EUROLLA

Energiateollisuus ry

ENERGIA-ALAN OPINNÄYTETÖITÄ PALKITTIIN 5000 EUROLLA

Tiedote.
Julkaistu: 29.10.2013 klo 15:24
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Energiafoorumi ry ja Suomen Energiaekonomistit ry palkitsivat vuoden 2012 parhaat opinnäytetyöt energiatalouden ja energiatekniikan aloilta. Kaksi 2500 euron suuruista palkintoa luovutettiin Helsingissä Energiafoorumin järjestämän Energiapäivän yhteydessä 29.10.2013.

Energiatalouden parhaana työnä palkittiin Sanna Ala-Mantilan lopputyö "Hiilijalanjäljen mikroekonometriaa: Aluetyyppi ja muut tekijät kulutuslähtöisten kasvihuonekaasupäästöjen selittäjinä".

Tiukkenevat päästötavoitteet edellyttävät päästörajoitusten kohdentamista kustannustehokkaasti energiantuotannon lisäksi entistä kattavammin myös kotitalouksille. Jotta rajoitukset kohdentuisivat kustannustehokkaasti, tulisi niiden heijastella kulutuksesta syntyviä päästöjä. Tällaisten päästöjen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä on toistaiseksi tutkittu yllättävän vähän. Niinpä palkittava työ tuo selvästi uutta tietoa päätöksenteon tueksi.

Sanna Ala-Mantilan työssä tarkastellaan kulutus- ja panos-tuotosaineistoja yhdistämällä kulutuksen elinkaaripäästöjä. Työssä selitetään päästöjen syntyä muun muassa kotitalouksien tulojen ja asuinpaikan perusteella. Työ tukee aiempaa havaintoa siitä, että kaupungistunut elämäntapa on keskimäärin vähäpäästöisempää kuin maalaismainen. Tulos on merkittävä päästöjen rajoitusten kustannustehokkaan kohdentamisen kannalta, jota parhaillaan pohditaan. Ala-Mantila havaitsee myös, että epäsuorat päästöt kasvavat kulutustason noustessa.

Ala-Mantilan opinnäytetyö tehtiin Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselle. Opinnäytetyön ohjaajana toimi professori Roope Uusitalo.

Energiatekniikan parhaana työnä palkittiin Jarno Kukkolan diplomityö "Verkkosuodattimella varustetun verkkosuuntaajan virtasäätö".

Energian käytön tehostaminen ja uusiutuvan energian osuuden kasvu sähköntuotannossa asettavat sähköverkkoihin liittyville järjestelmille jatkuvasti kasvavia vaatimuksia mm. säädettävyyden suhteen. Tätä kautta voidaan parhaiten sekä saavuttaa uudet tehokkuustavoitteet että ylläpitää sähkön korkeaa laatua ja luotettavuutta sähköverkoissa. Jarno Kukkolan diplomityössä on tutkittu sähköverkkoon liittyvien verkkosuuntaajien säädön menetelmiä niihin liittyvän teorian pohjalta kehittäen lupaavien säätöratkaisujen vertailuun ja suunnitteluun sopiva simulointimalli.

Työn tuloksilla on potentiaalia käytännön ratkaisujen pohjaksi ja samalla työllä on merkittävää tieteellistä uutuusarvoa, mistä kertovat myös työn pohjalta tehdyn julkaisun hyväksyminen esitettäväksi suullisesti alan keskeisessä konferenssissa Yhdysvalloissa. Jarno Kukkola suunnitteli työhön liittyen myös uuden koelaitteiston. Työ liittyy Suomen teollisuuden vahvuusalaan, taajuusmuuttajiin, joten sillä on arvoa myös valmistavan teollisuuden kansainvälisen kilpailuaseman kannalta.

Jarno Kukkola teki diplomityönsä ”Verkkosuotimella varustetun verkkosuuntaajan virransäätö” Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa professori Marko Hinkkasen ohjaamana. Hän jatkaa alan tutkimusta tähdäten tohtorin tutkintoon.

Palkintoraadin puheenjohtajana toimi professori Jorma Routti, jäseninä professori Pekka Pirilä, tutkimusjohtaja Juha Honkatukia ja kehitysjohtaja Stefan Wilhelms sekä sihteerinä DI Pekka Järvinen.

 

Lisätietoja palkinnoista:
Lauri Muranen, +358 40 7076637 lauri.muranen@energia.fi 
Energiafoorumi ry

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs