Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Ecosairilan kehittäminen etenee – vihreää valoa jätevedenpuhdistamolle, biokaasulaitokselle ja alueen konseptille

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Ecosairilan kehittäminen etenee – vihreää valoa jätevedenpuhdistamolle, biokaasulaitokselle ja alueen konseptille

Tiedote.
Julkaistu: 18.09.2015 klo 08:30
Julkaisija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

EcoSairilan alueen kehittämistyö etenee suotuisasti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on myöntänyt luvan aloittaa jätevedenpuhdistamon rakennustyöt, ja alueelle suunnitellulle biokaasulaitokselle on myönnetty ympäristölupa. Alueen koemarkkinointi yrityksille osoitti puolestaan EcoSairilan konseptin herättävän kiinnostusta. Mikkelin kaupunginvaltuusto haluaakin, että EcoSairilan laaja-alainen kehittämistyö jatkuu yhteistyössä kaupunkikonsernin ja alueen toimijoiden kesken.

EcoSairilasta halutaan luoda vihreän teollisuuden kasvukeskus ja kansainvälinen edelläkävijä: alue, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia teolliseen symbioosiin ja kiertotalouteen energia-, jäte- ja materiaalivirtoja hyödyntämällä. Alueen konseptin mukaisesti EcoSairilassa myös potentiaalisesti ympäristöä kuormittavat yritykset voivat toimia turvallisesti ja vastuullisesti. EcoSairilaan halutaan kehittää myös ainutlaatuinen käytännön testiympäristö tutkimus- ja kehitystoiminnalle.

EcoSairilan konseptin testaamiseksi aluetta koemarkkinoitiin kuudelle yrityksille, joiden toiminta voisi sopia luonteeltaan EcoSairilan alueelle. Koemarkkinoinnin toteutti Ramboll Finland Oy. Tulokset olivat positiivisia: haastatteluissa nousi esiin, että konsepti koetaan mielenkiintoiseksi. Haastatellut suhtautuivat myönteisesti kokonaisvaltaiseen konseptiin, jossa korostuu kiertotalous ja luonnonvarojen säilyttäminen. Yritykset tunnistivat hyötyjä myös oman liiketoimintansa kannalta: mm. biokaasun saatavuus sekä jätepuun hyödyntäminen herättivät kiinnostusta. EcoSairila nähdään mahdollisuutena myös uuden tekniikan testaamiseen koelaitosmittakaavassa.

Positiiviset tulokset kannustavat jatkamaan alueen kehittämistyötä EcoSairilan kehittämisohjelman mukaisesti. Lisätukea työhön saatiin myös kaupunginvaltuustolta, joka otti kantaa EcoSairilan laaja-alaisen kehittämisen puolesta. EcoSairilaan tulee rakentaa kokonaisuus, joka luo mahdollisuuksia erilaisten raaka-aineiden ja materiaalivirtojen monipuoliseen käsittelemiseen ja hyödyntämiseen sekä uusien menetelmien kehittämiseen, ja tämä edellyttää myös kaupunginvaltuuston mukaan tiivistä yhteistyötä kaupunkikonsernin ja EcoSairilaan liittyvien toimijoiden kesken.

 

Lisätietoja:

Juha Kauppinen, kehitysjohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361616, juha.kauppinen@mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy edistää Mikkelin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä menestymistä toiminnan fokuksen ollessa erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä. www.mikseimikkkeli.fi

EcoSairila 2015-2016 -kehittämisohjelmassa edistetään Mikkelin Metsä-Sairilan alueen kehittämistä. Tavoitteena on luoda Sairilan alueelle ainutlaatuinen ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehitysympäristö, EcoSairila. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Mikkelin kaupunki ja seutu sekä joukko alueen kehittämisestä kiinnostuneita organisaatioita. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs