Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Caruna investerar 1,8 miljoner euro i eldistributionsnätet i Kimito

Caruna

Caruna investerar 1,8 miljoner euro i eldistributionsnätet i Kimito

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.12.2014 kl. 10:24
Utgivare: Caruna

Eldistributionsbolaget Caruna kommer att sätta igång ett projekt med vilket man vill förbättra elnätet i Kimito. Projektet kommer att ha stor betydelse på lokal nivå. Caruna investerar sammanlagt omkring 1,8 miljoner euro i lokala arbeten som förbättrar elnätet i Kimito. Projektet sysselsätter omkring 20 personer på området.

Under följande år förbättrar vi nätet i Kimito kyrkby och i områden omkring tätorten. Tack vare projektet kommer leveranssäkerheten av el att förbättras för invånarna på området. Med hjälp av Carunas verksamhet kommer omkring 550 fler personer att få ett vädersäkert nät.

Med hjälp av jordkablar tryggar vi leveranssäkerheten  på området

"Syftet med projektet är att ersätta det gamla luftledningsnätet som är i dåligt skick med ett mer  säkert nätverk av jordkablar. Utöver arbetet att dra kablar kommer vi att ersätta transformatorstolpar med parktransformatorer som tål väder och påfrestningar bättre. Därtill ökar vi elnätets automatisering och därmed kommer lokaliseringen av fel att bli enklare och snabbare. Med dessa åtgärder vill vi öka  leveranssäkerheten av el, säger nätverkschef  Henrik Suomi på Caruna.

I Kimito verkställs nu två större projekthelheter. I den första sanerar Caruna det nuvarande luftledningsnätet genom att ersätta ledningarna från nätstationen i Påvalsby till Kimito centrum med jordkablar. Därtill kommer vi att gräva jordkablar för medelspänningsledningar vid Kimito centrum. Luftnätverket vid småhusområdet i Småland ersätts med kablar och kabelarbetet verkställs tillsammans med kommunen och ett telefonbolag. Sammanlagt blir det 22 kilometer jordkablar och 23 nya parktransformatorer. Däremot kommer luftnätverk på sammanlagt 40 kilometer att rivas ner.

"Projektet ökar avsevärt leverenssäkerheten vid eldistribution  på hela Kimitoön. Alla centrala kommunaltjänster samt självklart företag och invånare på området påverkas av projektets fördelar, då eldistributionen tryggas och elnätet görs vädersäkert”, säger Henrik Suomi och tillägger att ”terrängplaneringen för projektet har redan påbörjats och själva arbetet ska vara färdigt vid utgången av år 2015”.

 

Investeringar i glesbygden och på tätorter

"Betydelsen av el för vårt moderna samhälle ökar dag för dag och därför bör vi i framtiden satsa avsevärt fler resurser än tidigare på att trygga ett leveranssäkert elnätverk. Utöver de investeringar som görs i form av att bygga ut distributionsnätet och att sanera befintliga luftledningsnät på glesbygden riktar Caruna en del av projektverksamheten till områden kring tätorter och stadsområden. Vi kommer att förbättra nätet så att det fungerar så smidigt som möjligt under de mest påfrestande väderförhållanden. Vi kommer att säkra och förbättra funktionerna av elnätets alla delar och komponenter. Därmed kan man säga att vi riktar in oss på investeringar som ökar leverenassäkerheten i elnäten, avrundar Henrik Suomi sitt utlåtande.

 

Caruna
Kommunikationsenheten

Mer information får du av:
Henrik Suomi, nätverkschef, Caruna,  tfn 040 727 4628

 

Pressbilder på kabelarbeten som redaktionerna får använda:
http://caruna-imagebank.jelastic.planeetta.net/check_a.php?hash=f54e6730a2ff11d2dc58f0b466effa0a

 

Caruna Facebook: https://www.facebook.com/caruna.fi  
Caruna Twitter: https://twitter.com/CarunaSuomi
Caruna LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/caruna?trk=top_nav_home

 

 

 

 

Caruna är Finlands största elöverföringsbolag, som svarar för eldistributionen till privatkunder och företagskunder i Södra, Sydöstra och Västra Finland samt i Joensuu, Koil-lismaa och Satakunta. Caruna sysselsätter 340 personer direkt och indirekt 1 500 arbetstagare i olika delar av Finland. Caruna satsar starkt på att bygga vädersäkra nät och investerar 100 miljoner euro per år för utvekcling av elnätet. Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %). Mer information: www.caruna.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs