Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Caruna fördubblade investeringarna i sitt nät

Caruna

Caruna fördubblade investeringarna i sitt nät

Pressmeddelande.
Publicerad: 23.09.2016 kl. 10:19
Utgivare: Caruna

I början av året satsade Caruna Networks Oy koncernen (Caruna) kraftigt i sitt nätförbättringsprogram som ämnar att öka leveranssäkerheten för koncernens kunder. Caruna investerade sammanlagt 92,6 miljoner i sitt nät, det vill säga nästan dubbelt så mycket som under motsvarande period år 2015.

Utöver de omfattande nätinvesteringarna växte även Carunas omsättning i början av året. Under perioden januari-juni uppgick omsättningen till 191,7 miljoner euro, medan motsvarande tal året innan var 151,5 miljoner euro. Koncernens rörelseresultat var 54,2 miljoner euro, medan det året innan var 22,9 miljoner euro. Avskrivningar från koncernens nätegendom samt finansieringskostnader bidrog till ett negativt resultat om 67,0 miljoner euro. Förra året uppgick förlusterna till sammanlagt 50,5 miljoner euro.

Carunas investeringar i koncernens nätverk på olika håll i Finland framskrider enligt planerna. Under perioden januari-juni år 2016 uppgick koncernens sammanlagda nätinvesteringar till totalt 92,6 miljoner euro, dvs. klart mer än året innan, då koncernen investerade sammanlagt 54,4 miljoner euro i sitt nätförbättringsprogram.

Verkställande direktör Ari Koponen är nöjd med insatserna.

”Kunderna har helt tydligt börjat gynnas av de positiva effekter som Carunas kablagearbeten medför under svåra väderförhållanden, vilket nyligen syntes tydligt då stormen Rauli inträffade. Trots att det kommer att ta flera år innan vi lyckas flytta nätverket under jorden, är vårt mål är att slutföra nätförbättringsprogrammet inom utsatt tid, dvs. före år 2028. Vi har målmedvetet fortsatt arbeta på vårt nätförbättringsprogram och vår organisation har lyckats mycket bra med att utveckla programmet som ämnar öka leveranssäkerheten för våra kunder,” konstaterar Koponen.

 

Positiv effekt på lokal sysselsättning

Carunas nätinvesteringar genomförs på stora områden i hela landet. I början av året investerade Caruna 35,5 miljoner euro inom Egentliga Finland, 26,2 miljoner euro inom Tavastland och Nyland, 11,9 miljoner euro inom Södra Österbotten och Satakunta, 9,9 miljoner euro inom Norra Österbotten och Lappland, 8,0 miljoner euro inom Österbotten och 1,1 miljoner euro i Joensuu. Sammanlagt förde Caruna 1 200 kilometer jordkabel under marken.

”Vårt nätförbättringsprojekt har betydelsefulla lokala effekter inom Carunas nätområden. Under perioden januari-juni år 2016 har projektet skapat sysselsättning för Carunas entreprenörer på de olika nätområdena för sammanlagt 600 årsverken.

I och med det omfattande projektet har även betydelsen av arbetarsäkerhet blivit ännu viktigare än tidigare, och därför fäster vi, tillsammans med våra entreprenörer, speciellt mycket uppmärksamhet vid det”, berättar Koponen.

Carunas största enskilda leveranssäkerhetsprojekt genomfördes i Oripää (1,7 miljoner euro) och Pöytis (1,2 miljoner euro). De mest betydelsefulla lokalnätsprojekten utgjordes av projekten som förnyade högspänningsledningarna dels i Bodskär-Borstan (2,5 miljoner euro) samt dels i Kankaanpää-Lavia (2,3 miljoner euro).

 

Mer förnybar energi

Caruna har som en viktig målsättning att vara med om att utveckla och främja nya energisystem vilka utvecklas hela tiden.

Redan enbart under första halvåret år 2016 anslöts sammanlagt 340 solelsystem, tre vindparker samt ett vattenkraftverk till Carunas nät.

”Vi vill göra det möjligt att ansluta förnybara energikällor till Carunas elnät, och på så sätt vill vi för vår egen del se till att utsatta klimatmål uppnås. De kraftverk vi anslutit till vårt elnät producerar en energimängd som motsvarar en årlig elförbrukning i 6 000 elvärmda fristående hus,” säger Koponen.

Solkraftverket som anslutits till Carunas nät i början av året har en effekt på 1,8 MVA, vindkraftparkerna har däremot effekter på 21,3 MVA, 2,7 MVA samt 13,6 MVA medan vattenkraftverket har en effekt på 0,5 MVA. Utav de tre vindkraftparkerna ligger två i Kauhajoki och en i Jockis medan vattenkraftverket är beläget i Mynämäki.

Mer information till medier:
Jyrki Tammivuori, CFO, Caruna, tfn 0400 47 23 71

Mer information om halvårsrapporten (på finska):
caruna.fi/taloudellisetjulkaisut

Caruna är Finlands ledande elöverföringsbolag. Företaget ansvarar för elförsörjning till 660 000 privat- och företagskunder i Södra, Sydvästra och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa, Lappland och Satakunta. Vid Caruna arbetar ca 280 personer och därtill sysselsätter bolaget direkt sammanlagt 2 000 arbetare på olika håll i landet. Caruna satsar starkt på att bygga ett vädersäkert nät och investerar årligen ca 200 miljoner euro i att utveckla elnätet. Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %). Mer information: www.caruna.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs