Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Elektroniikka » #GenMobile-sukupolvi tuli työpaikalle

#GenMobile-sukupolvi tuli työpaikalle

Tiedote.
Julkaistu: 21.01.2014 klo 11:45
Julkaisija: OSG Viestintä Oy

#GenMobile-sukupolvi tuli työpaikalle

 

Aruban teettämästä uudesta raportista käy ilmi, että kasvussa oleva etätyö haastaa perinteiset työntekemisen mallit ja pakottaa myös työnantajat vastaamaan muutokseen.

 

SUNNYVALE, Calif. – 21. tammikuuta 2014 Aruba Networks (NASDAQ: ARUN) kehottaa pohtimaan, ollaanko teidän työpaikallanne valmiita #GenMobilen tulemiseen?  Aruban tänään julkaisemassa tutkimuksessa kerrotaan uudesta työntekijäsukupolvesta, joka muuttaa ajatukset työpaikasta sellaisena kuin se nyt tunnetaan.

 

Tutkimukseen vastasi yli 5 000 henkilöä ympäri maailmaa[1]. Kyselyssä hahmottui uusi työntekijöiden ryhmä, jolle annettiin nimeksi #GenMobile. Heitä yhdistää mieltymys mobiiliuteen, oli kyse sitten heidän käyttämistään laitteista tai suhtautumisestaan työntekoon. He eivät noudata perinteisiä työaikoja ja arvostavat mahdollisuutta työskennellä eri paikoissa enemmän kuin korkeaa palkkaa. Myös luotettava internet-yhteys on heille tärkeä asia, ja he haluavat usein Wi-Fi-yhteyden 4G-, 3G-, tai langallisten yhteyksien sijaan.

 

Suurin osa #GenMobile[2] -työvoimasta on uransa alkuvaiheessa, omistaa kolme tai useamman yhdistettävän laitteen (62 %) ja tuntee työskentelevänsä tehokkaimmin kotona (57 %). #GenMobile -työntekijät ovat niin kiintyneitä mobiilaitteisiinsa, että he luopuisivat 15 kertaa todennäköisemmin kahvista ja hyvästelevät seitsemän kertaa todennäköisemmin mieluummin televisionsa kuin rakkaan älypuhelimensa.

 

Tutkimus paljastaa, että  #GenMobile -työntekijöille mobiilaitteet eivät ole pelkkä työnteon apuväline, vaan he rakentavat työskentelynsä kokonaisuudessaan mobiililaitteiden ympärille. #GenMobile -työntekijöillä on kyky työskennellä missä ja milloin vain, millä laitteella tahansa. Vastineeksi he odottavat työnantajilta sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat heidän arvostamansa työskentelytavan.

 

 

Globaalit trendit, jotka tulevat #GenMobilen mukana työelämään

  • Wi-Fi –yhteydellä on väliä: Lähes 58 % arvostaa Wi-Fi -yhteyttä yli muiden vaihtoehtojen (4G, 3G tai langallinen yhteys). Lisäksi 51 % kertoi mobiililaitteiden olevan avuksi elämänhallinnassa.
  • Raha ei merkitse kaikkea: Yli puolet (53 %) haluaisi mieluummin työskennellä kotona kaksi tai kolme päivää viikossa kuin saada 10 % korkeampaa palkkaa. Lähes kolmannes vastaajista (32 %) haluaisi työnantajan mieluummin kustantavan heidän valitsemansa matkapuhelimen kuin 5 % korkeamman palkan.
  • Uudet joustavat työajat: Enemmän kuin neljä kymmenestä (45 %) uskoi työskentelevänsä tehokkaimmin ennen kello yhdeksää aamulla tai  kello kuuden jälkeen illalla.
  • Kaikki yhdistettynä:Ei liene yllätys, että lähes puolet vastaajista (45%) haluaa autoihinsa internet-yhteyden, mutta on mielenkiintoista, että viidennes (20 %) haluaisi yhteyden myös vaatteisiinsa tai kenkiinsä seuraavan viiden vuoden aikana.
    • Tekniikalla on tärkeä rooli töissä: 38 % haluaisi mieluummin tuoda omat laitteensa töihin kuin saada ikkunallisen toimiston ja 53 % haluaisi yrityksen maksavan mieluummin heidän valitsemansa laitteen kuin lounaan.
    • Mobiililaitteiden käyttö jokaisella tauolla:  Keskimääräinen kuluttaja käyttää mobiililaitettaan 21 tuntia viikossa hoitaen esimerkiksi pankkiasioita tai katsellen elokuvia. 37 % odottaa etätyötuntiensa lisääntyvän seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.

 

Kuinka tunnistat #GenMobile-työntekijän?

 

Tyypillinen #GenMobile-työntekijä noudattaa missä ja milloin tahansa -periaatetta, joka tarkoittaa joustavaa työskentelyä ilman toimistotyöaikojen rajoitteita.

 

Aruba Networks uskoo  #GenMobile-työntekijöiden tarpeiden ymmärtämisen ja toteuttamisen olevan avain tuottavan työvoiman saamiseen ja kilpailuaseman säilyttämiseen globaaleilla markkinoilla. #GenMobile-työntekijät käyttävät esimerkiksi muita ryhmiä todennäköisemmin mobiilisovelluksia kuten Facebookia (17 %) ja Twitteriä (14 %) mobiilisti. Runsaan mobiililaitteiden käytön ansiosta he kuitenkin lukevat ja vastaavat myös työsähköposteihin (20 %) älypuhelimellaan todennäköisemmin kuin muut. #GenMobile-työntekijöille mobiililaitteet ovat toinen luonto niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Runsaasta teknologian käytöstä huolimatta #GenMobile-työntekijöiden elämässä on sijaa myös reaalielämän kohtaamisille. Vastaajista lähes kaksi kolmannesta (63 %) arvosti aikaa, jolloin he saattoivat sulkea laitteensa. Tämä viittaa siihen, että yritysten pitäisi kyetä tarjoamaan myös tehokkaita taukoja silloin kun niitä tarvitaan.

 

“Olemme nähneet joustavan työskentelyn, BYOD:n ja jatkuvan yhteydessä olemisen lisääntyvän jo jonkin aikaa, mutta tämä tutkimus todistaa näiden asioiden tulleen osaksi modernin työvoiman elämäntapaa”, kertoo Ben Gibson, Chief Marketing Officer  Aruba Networksiltä. “Tämä tutkimus todistaa, että #GenMobile-työntekijöillä ei juurikaan ole kärsivällisyyttä sellaisten yritysten suhteen, jotka eivät anna tilaa heidän liikkuvalle elämälleen. Voidakseen houkutella ja pitää kiinni parhaista työtekijöistään yritysten täytyy etsiä ratkaisuja, joilla vastataan uuden ajan vaatimuksiin. Viime kädessä monet joutuvat määrittelemään vanhat työympäristöt täysin uudelleen.”

 

Lisääntyneen liikkuvuuden vaatimusten rinnalla tutkimus muistuttaa yrityksiä ottamaan huomioon myös #GenMobile-työntekijöihin liittyvät teknologiset vaatimukset. Esimerkiksi, suurin osa (70%)  #GenMobile-työntekijöistä vaatii Wi-Fi- tai mobiililaajakaista-yhteyttä (12 % enemmän kuin ihmiset keskimäärin). Vastaavasti operaattoreiden hallitsemia teknologioita, kuten 3G tai 4G, arvosti vain 7 % ja 5 % vastaajista.

 

“Tarvittavat muutokset työpaikoilla onnistuvat vain vankoilla teknologisilla ratkaisuilla; työnantajat onnistuvat motivoimaan #GenMobile-työntekijöitä, jos heillä on hallussaan tarpeelliset turvallisuusratkaisut ja yhteydet, jotka mahdollistavat muutoksen”, Gibson lisää.

 

Alueellisia tutkimustuloksia:

 

-        Suurin kysyntä etätöille näkyi USA:ssa, jossa 79 % vastaajista kertoi tuntevansa itsensä tehokkaimmaksi kotona työskennellessään.

 

-        Myös Britannia ylitti keskiarvon etätyötä arvostavien määrässä. Vastaajista 72 % ilmoitti työskentelevänsä tehokkaimmin kotitoimistolla.

 

-        Työ- ja vapaa-ajan laitteiden sekoittumista tapahtui eniten Etelä-Afrikassa, jossa 54 % vastaajista käytti älypuhelintaan tai tablettiaan niin työsähköpostien lukemiseen kuin mobiilishoppailuun. Alueella oli myös eniten älypuhelimen omistajia. Vastaajista 80 % omisti älypuhelimen.

 

-        Omien henkilökohtaisten laitteiden tärkeys näkyi eniten Saksassa, jossa 83 % vastaajista kertoi käyttävänsä älypuhelinta tai tablettia sähköpostien lukemiseen.

 

-        Ruotsissa 76 % kertoi käyttävänsä henkilökohtaisia laitteitaan pankkiasioiden hoitoon. Tämä kertoo kehityksestä, jossa mobiililaitteet ovat korvanneet työtä, jota ennen tekivät ihmiset.

 

-        Henkilökohtaisten laitteiden merkitys jokapäiväisessä elämässä näkyi parhaiten Ranskassa, missä 62 % vastaajista kertoi laitteiden tekevän elämästä helpompaa niin töissä kuin vapaa-ajallakin.

 

-        Uusilla yhteyksillä varustettujen laitteiden ostaminen lisääntyi eniten Espanjassa, jossa 63 % ilmoitti hankkineensa älypuhelimen viimeisen vuoden aikana. Yli neljännes vastaajista (27 %) kertoi jo omistavansa tabletin.

 

-         Lähi-Idässä mobiililaitteita omistettiin kaikista eniten. 84 % vastaajista Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa omisti kolme tai useamman yhdistettävän laitteen (Saudi-Arabiassa heitä oli 82 %). Tällä alueella omistettiin myös eniten tabletteja tutkimukseen osallistuneista maista ( 42 % Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja 31 % Saudi-Arabiassa).

 

Oletko sinä Mobile Hero?

 

Aruba käynnistää EMEA-alueella kilpailun, jolla halutaan nostaa esiin IT-ammattilaisia, jotka ovat jo käynnistäneet varautumisen uuden sukupolven mobiilityöntekijöiden tulemiseen.

 

Kilpailuun voi osallistua helmikuun 1. päivästä lähtien vastaamalla kahteen kysymykseen: millaisia mobiliteettihaasteita yrityksessäsi on havaittu ja miten niihin on vastattu. Aruba Networks palkitsee voittajan ainutlaatuisella mobiilikokemuksella.

 

Lisätietoja Mobile Hero -kilpailuun osallistumisesta: www.genmobile.eu

 

 

Vaihtoehtoisia tietolähteitä

Tutkimus: Are you ready for #GenMobile?:

http://www.arubanetworks.com/pdf/solutions/GenMobile_Report.pdf

 

Aruba AirHeads Community: http://community.arubanetworks.com/

 

Aruba Social Media Community: http://www.arubanetworks.com/company/socialmedia/

Aruba Networks on johtava uuden sukupolven verkkopääsyratkaisujen toimittaja erityisesti liikkuvien työntekijöiden työympäristöihin. Aruba Networksin MOVE (Mobile Virtual Enterprise) -arkkitehtuuri yhdistää langattomat ja langalliset verkkoinfrastruktuurit yhdeksi saumattomaksi pääsyratkaisuksi niin yrityksen kiinteisiin toimipaikkoihin, liikkuville käyttäjille, etätyöntekijöille kuin vierailijoillekin. Aruba Networksin uuden sukupolven arkkitehtuuri vastaa BYOD-trendin haasteisiin ja mahdollistaa asiakkaalle verkon paremman tietoturvan ja tuottavuuden sekä laskee hankinta- ja käyttökustannuksia.

Aruba Networks on listattu NASDAQIIN ja Russell 2000® Indexiin. Sen pääkonttori sijaitsee Sunnyvalessa, Kaliforniassa. Yhtiöllä on toimintaa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa,  Lähi-Idässä, Afrikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueilla. Lisätietoja verkkosivuiltamme http://www.arubanetworks.com.

Seuraa Arubaa Twitterissä tai Facebookissa. Uusimmat tekniset keskustelut mobiiliin maailmaan ja Aruban tuotteisiin liittyen osoitteessa http://community.arubanetworks.com.[1]

Kysely suoritettiin Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Saudi Arabiassa, Etelä-Afrikassa, Isossa-Britanniassa sekä USA:ssa

 

[2]

Vaikka  #GenMobile -työntekijät eivät edusta mitään tiettyä ikäryhmää, tätä tutkimusta varten  heidät  on määritelty kyselykannassa sen ikäryhmän perusteella, joka osoitti eniten arvostusta liikkuvuutta kohtaan. Näiden vastaajien tyypillinen ikä vaihteli 18-35 ikävuoden välillä.

 

Lisätietoja

Toni Perez

OS/G Viestintä

p. 0400 630 063

toni.perez@osg.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs