Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Elektroniikka » Eurooppalainen teknologiateollisuus katsoo tulevaisuuteen

Teknologiateollisuus ry

Eurooppalainen teknologiateollisuus katsoo tulevaisuuteen

Tiedote.
Julkaistu: 29.11.2012 klo 12:05
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Eurooppalaisen teknologiateollisuuden järjestöt luovuttivat eilen komission puheenjohtaja José Manuel Barrosolle julkilausuman, jossa listataan menestymisen eväät Euroopalle. Listalla on muun muassa sisämarkkinoiden tehokas toiminta, ympäristölainsäädännön ennustettavuus ja t&k-rahoituksen riittävyys. Barroso toivoi vastauspuheenvuorossaan mm. tukea komission esitykselle T&K-rahoituksen kasvattamiseksi. 

Orgalime ja CEEMET uskovat Manufacturing a Stronger and Greener Europe -julkilausuman antavan tarvittavan sysäyksen, joka palauttaa uskon Euroopan yhdentymishankkeeseen.

- Euroopan komissio on korostanut, että teollisuus on talouden elpymisen kannalta tärkeä ja että teollisuustuontantoa on lisättävä, kunnes sen osuus on 20 prosenttia bruttokansantuotteesta. Teknologiateollisuus on Euroopan talouden kannalta kriittinen, sillä se työllistää 13 miljoonaa ihmistä. Yhteisessä politiikkaa koskevassa julkilausumassamme luetellaan useita keskeisiä seikkoja, joiden kehittämisen uskomme luovan Eurooppaan entistä vahvempaa ja kestävämpää teollisuutta, toteavat CEEMETin ja Orgalimen pääjohtajat Uwe Combüchen ja Adrian Harris.

Orgalimen ja CEEMETin julkilausumassa määritellään olosuhteet, joita pidetään välttämättöminä, jotta 20 prosentin tavoitetaso voidaan saavuttaa ja jotta Euroopasta voidaan tehdä jälleen vetovoimainen alue teollisuuden investoinneille. Investoinneilla luodaan laadukkaita, saastuttamattomia tuotantoprosesseja, jotka vuorostaan luovat työpaikkoja ja välttämätöntä talouskasvua.

- Uskomme vakaasti, että Euroopalla on mahdollisuudet talouskasvuun. Meiltä kuitenkin puuttuvat oikeanlaiset investointiolosuhteet. Tälläkin hetkellä on varoja, joita voitaisiin sijoittaa, mutta Euroopan on tarjottava sijoittajille vakautta ja ennustettavuutta, jotta he sijoittavat rahansa unioniin. Julkilausumassamme esitetään ratkaisuja tähän ongelmaan, Combüchen ja Harris lisäävät.

Rakennusaineita Euroopalle

Teknologiateollisuus ry:n johtaja Ilkka Niemelä näkee listalla paljon Suomenkin kannalta tärkeitä asioita.

Yhtenäinen ja ennustettavissa oleva sääntely sekä sisämarkkinoiden tehokas toiminta ovat perusta myönteiselle kehitykselle. Byrokratia ei saa kasvaa.

- Tärkeintä on, että teollisuuden merkitys kasvun veturina tunnustetaan nyt sekä Suomessa että EU:ssa. Komission teollisuuspolitiikan tiedonanto sekä kansalliset selvityksemme pitää nyt vaan saattaa toimenpiteiksi, toteaa Niemelä.

Lisätietoja:

Johtaja Ilkka Niemelä, puh. 040 545 2213.

etunimi.sukuni@teknologiateollisuus.fi

 


Julkilausuma

Manufacturing a Stronger and Greener Europe - rakennusaineita Euroopalle

1. Yhtenäinen ja ennustettavissa oleva sääntely: voimassa olevien sääntöjen kehittäminen uusien asettamisen sijaan, lainsäädännön kustannusten pienentäminen parantamalla vaikutusten arviointeja, etenkin pk-yrityksiin kohdistuvan uuden lainsäädännön aiheuttaman rasituksen pienentäminen.

2. Sisämarkkinoiden tehokas toiminta: on panostettava nykyistä vahvemmin lainsäädännön yhdenmukaiseen soveltamiseen sisämarkkinoilla. Asetukset edistävät tätä päämäärää direktiivejä paremmin; EU:n lainsäädännön soveltamista on vahvistettava parantamalla markkinavalvontaa.

3. Ympäristölainsäädännön on oltava ennakoitavissa ja hallittavissa. Se ei saa heikentää teollisuuden kilpailukykyä. Lisäkustannusten ja lisähyötyjen välisen tasapainon parantaminen ja ekologista suunnittelua koskeva direktiivi tarjonnevat kokonaisvaltaisen lähestymistavan.

4. Tutkimus- ja kehitystoiminta: rahoitus on kohdistettava teollisuuden tarpeisiin, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia on kannustettava, Horizon 2020 -puiteohjelman ja rakennerahastojen välisiä yhteisvaikutuksia on lisättävä. Horizon 2020 -puiteohjelmassa olisi pyrittävä jakamaan 100 miljardia euroa rahoitusta vuosina 2014–2020.

5. Infrastruktuurien nykyaikaistaminen: uusi ”historiallinen investointi” suurjänniteverkkoihin ja t&k-toimintaan, sähköverkosto on nykyaikaistettava sopimaan yhteen älykkäiden verkkojen teknologian kanssa, uudet turvallisuus- ja turvajärjestelmävaatimukset sekä etälääketieteen ja sähköisten terveyspalvelujen entistä parempi tukeminen.

6. Rahoitus: asianmukainen verotaso ja nykyistä vähemmän byrokratiaa sekä tehokas pankkijärjestelmä. Teollisuudelle mahdollisuus saada luottoa nykyistä helpommin. Basel III -sopimuksen sääntöjen järkevä soveltaminen.

7. Tasapainoinen energiapolitiikka: uusiutuviin energialähteisiin perustuvien teknologioiden nykyistä paremmin hallinnoitu tukeminen, luotettava ja kohtuuhintainen energia ja järkevien tavoitteiden asettaminen hiilidioksidipäästöille yksipuolisten eurooppalaisten tavoitteiden sijaan.

8. Kilpailukykyiset työmarkkinat: ylimääräisten työkustannusten rajoittaminen, nykyaikaisten, tehokkaiden ja työllisyyttä kannustavien sosiaaliturvajärjestelmien luominen ja taisteleminen kansallisten työmarkkinoiden ylisääntelyä vastaan.

9. Kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät, jotka toimivat myös tulevaisuudessa: kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien mukauttaminen uusiin työjärjestelyihin, niihin liittyvien kustannusten pienentäminen, ammatillisten eläkejärjestelmien pitäminen yksinkertaisina ja kohtuuhintaisina.

10. Osaamisvajeeseen ja ammattitaidon puutteeseen puuttuminen: elinikäisen oppimisen edistäminen, käytännön oppimisen edistäminen nuoresta iästä lähtien, keskittyminen ammatillisen ja korkeakoulutuksen laatuun, lisäarvoa tuottavan teollisuuden osaamis- ja innovointiyhteisön perustaminen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttiin (EIT).

11. Maailmanmarkkinoiden avoimuus ja raaka-aineet: keskittyminen maailmanmarkkinoiden avoimuuteen, kehittyvät markkinat mukaan luettuina; raaka-ainekauppaa ei pidä rajoittaa.

 


 

CEEMET (Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries) on Länsi-Euroopan teknologiateollisuuden työnantajajärjestöjen yhteistyöelin. Se edustaa noin 200 000 eurooppalaista yhtiötä.

ORGALIME (European Engineering Industries Association) on toimialajärjestö, joka edustaa jäsenjärjestöjensä välityksellä 22 Euroopan maassa sijaitsevaa noin 130 000 kone- ja metallituoteteollisuuden sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden yritystä.

CEEMETin ja ORGALIMEn edustamien teollisuudenalojen vuotuinen liikevaihto on noin 2 600 miljardia euroa. Alat työllistävät noin 13 miljoonaa henkilöä.

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino, sen edustamat toimialat vastaavat 60 % maan viennistä ja 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan 300 000 henkilöä. Teknologiateollisuuteen kuuluu viisi päätoimialaa, jotka ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs