Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Elektroniikka » Bosch jatkaa hyvissä asemissa uuteen tilikauteen

Robert Bosch Oy

Bosch jatkaa hyvissä asemissa uuteen tilikauteen

Tiedote.
Julkaistu: 14.04.2011 klo 10:30
Julkaisija: Robert Bosch Oy

Taloustaantumasta noustiin entistäkin vahvempana

Bosch jatkaa hyvissä asemissa uuteen tilikauteen

Tulevaisuuden haasteisiin suunnataan vahvistetulla strategialla

 

  •  Myynti nousi 15 prosenttia vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana
  •  Bosch ennakoi 50 miljardin euron myyntiä vuodelle 2011
  •  Kahden miljardin euron investoinnit Aasiaan vuoteen 2013 mennessä
  •  Sähköavusteisuudesta tulevaisuuden liiketoimintaa: 20 projektia sarjatuotannossa vuoteen 2013 mennessä

 

Stuttgart/Gerlingen – Bosch Groupin vuosi 2011 on käynnistynyt taloudellisesti myönteisissä merkeissä. Japanin tapahtumien aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta yhtiössä nähdään hyviä mahdollisuuksia kasvuun ja kannattavuuteen.

  “Kukaan ei voi tällä hetkellä ennustaa, millaiset vaikutukset Japanin tapahtumilla on liiketoimintaan. Olemme kuitenkin varmoja siitä, että ylitämme myynnissämme ensimmäistä kertaa 50 miljardin euron rajan vuonna 2011,” Boschin hallituksen puheenjohtaja Franz Fehrenbach sanoi Stuttgartissa pidetyssä vuosittaisessa tiedotustilaisuudessa.

Boschin tavoitteena on saavuttaa jatkossakin 7–8 prosentin käyttökate (ROS).  Ensimmäisen kvartaalin luvut tukevat ennustetta: teknologia- ja palvelutoimittaja Boschin kokonaismyynti nousi vuoden 2011 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikki kolme liiketoiminta-aluetta onnistuivat kasvattamaan myyntiään. Myönteinen kehitys näkyy myös työllisyysluvuissa: Bosch ennakoi rekrytoivansa 15 000 uutta työntekijää vuoden 2011 aikana, jolloin yhtiössä työskentelisi yhteensä 300 000 henkilöä. Lähes puolet uusista työpaikoista sijoittuu Aasiaan, joista 5 900 Kiinaan. Bosch aikoo rekrytoida myös 3 800 uutta työntekijää Turkkiin ja Itä-Eurooppaan, 1 000 henkilöä Pohjois-Amerikkaan ja 800 Etelä-Amerikkaan. Kotimaassaan Saksassa yritys aikoo rekrytoida 900 uutta osaajaa tilikauden aikana.

Positiivista tunnelmaa yrityksessä varjostavat  kuitenkin tällä hetkellä Japanin tapahtumat. Maanjäristys ja sen seuraukset eivät aiheuttaneet uhreja Boschin henkilöstön keskuudessa. Bosch työllistää maassa lähes 8 000 työntekijää. Myös aineelliset vahingot Boschin 36 toimipaikassa Japanissa jäivät vähäisiksi.

“Tämän hetkisten arvioidemme mukaan Japanin tapahtumat rajoittavat vain väliaikaisesti maailman talouden kasvua,” Fehrenbach sanoi. “Valmistajat ovat kuitenkin toisistaan hyvin riippuvaisia, erityisesti autoteollisuudessa, ja tämä koskee myös Boschia.” Muita maailman talouden haasteita ovat raaka-aineiden hintojen ja valuuttakurssien kehitys. Talousjohtaja Stefan Asenkerschbaumer kertoi euroon liittyvistä haasteista: “Nyt olisi tärkeää, että euromaissa pidettäisiin yllä budjettikuria ja tuettaisiin tätä tarvittavilla tehokkailla sanktioilla.”

Nopea paluu talouskriisiä edeltäviin lukuihin

Vuonna 2010 maailman talous pärjäsi odotettua paremmin. Bosch onnistui kasvattamaan myyntiään 24 prosenttia edellisestä vuodesta 47,3 miljardiin euroon. Yhtiö ylitti kriisiä edeltävän vuoden 2007 tason reilulla miljardilla eurolla. Voitto ennen veroja ylitti 3,5 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna tappiota syntyi 1,2 miljardia euroa. Vuonna 2010 yhtiön käyttökate ennen veroja oli 7,4 prosenttia, ja käyttökate on palannut tavoitellun mukaiseksi.  “Saavutimme tavoitteemme siinä, että selvisimme taantumasta entistäkin vahvempina,” Asenkerschbaumer kertoi.

Strategia vahvistettu – kaikki liiketoiminta-alueet kasvussa

Fehrenbach kertoo, että yhtiön pitkäaikainen linja on osoittautunut oikeaksi: “Strategiamme keskittyneestä erilaistumisesta, laajemmasta kansainvälisestä levittäytyneisyydestä ja kestävästä innovatiivisesta vahvuudesta pysyvät samoina. Ne toimivat perustana dynaamiselle kasvullemme. Tämä näkyy myös myönteisenä kehityksenä kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellamme."

Ajoneuvo- ja teollisuustekniikassa Bosch kasvatti myyntiään 29 prosenttia vuoden 2010 aikana 28,1 miljardiin euroon. Liiketoiminta-alueen EBIT (earnings before interest and taxes) nousi 2,3 miljardiin euroon. Liiketoiminta-alue teki ennätysmäisen kehityksen. Fehrenbach kuvaili myös liiketoiminta-alueen kasvumahdollisuuksia hyviksi. Diesel-käyttöisten ajoneuvojen kysynnän lisääntyminen läntisessä Euroopassa tukee yhtiön kehitystä. Bosch odottaa 10 prosentin kasvua vuoteen 2015 mennessä Common Rail

-polttoaineruiskutusjärjestelmille ja ennustaa myös bensasuoraruiskutusjärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen määrän kolminkertaistuvan vuoteen 2014 mennessä. Fehrenbach näkee myös kasvumahdollisuuksia muun muassa turvallisuutta lisääville järjestelmille kuten ESPille®, joka vaaditaan kaikilta uusilta autoilta jo 34 eri maan lainsäädännössä. Bosch on viemässä myös 20 sähköavusteista projektiaan sarjatuotantoon 12 eri autovalmistajalle vuoteen 2013 mennessä. Bosch ja Daimler ovat kirjoittaneet aiesopimuksen ja käynnistäneet neuvottelut eurooppalaisesta yhteisyrityksestä, jossa valmistettaisiin sähkömoottoreita.

Teollisuusteknologia saavuttti suurimman kasvuluvun, vaikka talouden elpyminen käynnistyi vasta vuoden 2010 toisella puoliskolla. Sen myynti lisääntyi 30 prosenttia  6,7 miljardiin euroon. Aurinkoenergian osuus myynnin kasvusta oli merkittävä. Aleo solar AG:n fuusioiminen liiketoiminta-alueeseen kasvatti myynnin osuutta. Teollisuusteknologian EBIT nousi vuonna 2010 90 miljoonaan euroon edellisen vuoden tappiollisesta luvusta.

Kuluttajatavaroissa ja rakentamisessa Bosch saavutti 12,5 miljardin euron myynnin vuonna 2010. Kasvu oli 10 prosenttia ja EBIT  740 miljoonaa euroa. Bosch odottaa alan kehityksen jatkuvan hyvänä myös tilikaudella 2011, erityisesti kodinkoneissa ja sähkötyökaluissa. Lämpötekniikkatoimialaa tukee uuden, markkinoiden kompakteimman hybridiboilerin lanseeraus, joka yhdistää kaasusytytteisen kondensaatioboilerin ilmalämpöpumppuun.  

Bosch jatkaa laajentumistaan

Vuonna 2010 Bosch jatkoi laajentumistaan Aasian alueella ja sen myynti lisääntyi alueella 43 prosenttia 11 miljardiin euroon. Aasia edustaa jo 23 prosenttia Boschin myynnistä ja sen uskotaan kasvavan 30 prosenttiin. Bosch aikoo investoida 2 miljardia euroa alueelle vuosina 2011–2013 ja avaa muun muassa alueen uuden pääkonttorin Kiinaan Shanghaihin vuoden 2011 aikana.

Yhtiö kasvoi vahvasti myös Pohjois- ja Etelä-Amerikassa vuonna 2010. Vaikean kauden jälkeen Pohjois-Amerikassa saavutettiin jälleen positiivinen tulos ja Etelä-Amerikassa ylitettiin vuoden 2007 luvut. Euroopassa saavutettiin 27,7 miljardin myynti ja se edustaa 59 prosenttia yhtiön kokonaismyynnistä. Noin 70 % pääomamenoista ohjataan Euroopan toimintoihin vuoden 2011 aikana: Bosch avaa muun muassa uuden tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen Renningeniin Stuttgartin lähelle.

Bosch laajentaa palveluliiketoimintaansa

Bosch aikoo laajentaa myös palvelutarjoomansa. Yhtiö näkee uusia mahdollisuuksia laitteiden, järjestelmien ja palveluiden yhteenliittämisessä ja niin sanotussa tavaroiden ja palvelujen internetissä. Kasvuodotuksia Boschilla on myös turvallisuusjärjestelmien suhteen. Yhtiö aikoo avata nykyisten 21 viestintäkeskuksen lisäksi kaksi uutta keskusta Venäjälle ja Kiinaan. Yhtiö arvioi turvallisuusjärjestelmätoimialansa kasvavan 20 prosenttia tänä vuonna.

Investointeja lisätään

Kuluvan vuoden aikana Bosch aikoo investoida 7 miljardia euroa, joista 4 miljardia ohjataan tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä 3 miljardia pääomamenoihin. Vuonna 2010 yhtiö tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 3,8 miljardia euroa ja pääomamenot 2,4 miljardia euroa.

“Noin 45 prosenttia tutkimus- ja tuotekehityskuluista ohjataan hankkeisiin, joilla voidaan säästää luonnonvaroja ja suojella luontoa. Näiden tuotteiden osuus on jo noin 40 prosenttia myynnistämme ja ennustamme niiden osuuden kasvavan entisestään,” Fehrenbach sanoo.

Englanninkielinen tiedote sisältää lisätietoja Boschin vuodesta 2010 ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tiedote toimitettu liitteenä. 

 

Lisätietoja: Robert Bosch Oy, Communication & PR Manager Hanna Räisänen, hanna.raeisaenen@fi.bosch.com, 010 480 8225

Kuva- ja haastattelupyynnöt: viestinta@osg.fi, 0400 630 063 / Toni Perez

Liitetiedostot

Bosch-yhtymä on maailman johtavia teknologiatuotteiden ja ‑palveluiden toimittajia. Ajoneuvo- ja teollisuustekniikkaa, kulutustarvikkeita sekä rakennusteknisiä tuotteita valmistavan yhtymän vuoden 2009 liikevaihto oli 38,2 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli runsaat 275 000 työntekijää. Yhtymä käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 300 tytäryhtiötä noin 60 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin kasvun perusta. Bosch käyttää tutkimukseen ja kehitykseen yli 3,5 miljardia euroa vuodessa ja hakee vuosittain noin 3 800 patenttia. Tuotteidensa ja palvelujensa avulla Bosch parantaa elämänlaatua ja tarjoaa innovatiivisia ja hyödyllisiä ratkaisuja. ________________________________________________________________________________________ Suomen markkinoilla toimii kolme Bosch-konserniin kuuluvaa yritystä: Robert Bosch Oy, Bosch Rexroth Oy ja BSH Kodinkoneet Oy, joiden palveluksessa työskentelee yhteensä runsaat 200 työntekijää. Robert Bosch Oy on myynti- ja markkinointiyritys, jonka toimialoihin kuuluvat Autotuotteet, Sähkötyökalut, Turvatekniikka ja Lämpötekniikka. Suomen lisäksi yrityksellä on toimintaa Baltian markkinoilla. Robert Bosch -tuotteet ovat olleet Suomen markkinoilla jo sadan vuoden ajan. www.bosch.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs