Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Biotekniikka » Materiaalitehokkuuteen liittyvä tutkimus vahvistaa Oulun seudun yritystoimintaa

Oulun yliopisto

Materiaalitehokkuuteen liittyvä tutkimus vahvistaa Oulun seudun yritystoimintaa

Tiedote.
Julkaistu: 07.05.2014 klo 11:34
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, Centre for Environment and Energy
Tiedote 7.5.2014

Materiaalitehokkuuteen liittyvä tutkimus vahvistaa Oulun seudun yritystoimintaa

Nykyistä tehokkaampi ja kokonaisvaltaisempi resurssien kierrätys vähentää kaatopaikalle päätyviä jätemääriä, kasvattaa materiaali- ja energiatehokkuutta, parantaa yritysten tulosta, luo työtä erityisesti pk-sektorille ja pienentää yhdyskuntien ja yritysten hiilijalanjälkeä. Teollisuuden sivuvirroilla ja jopa jätteillä suomalaisyritykset tekevät tulevaisuudessa myös uutta ja kansainvälistä liiketoimintaa. Oulun yliopistossa edistetään innovaatioita kehittämällä teollisia prosesseja ja tutkimalla jäte- ja sivuainevirtojen hyödyntämismahdollisuuksia. Materiaalitehokkuustutkimus on Oulussa Suomen kattavinta.

Maamme jätelainsäädäntöä ollaan uudistamassa vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Tavoitteena on mm. jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen, materiaalien uudelleen käytön ja kierrätyksen edistäminen sekä kaatopaikkakäsittelyn vähentäminen. Loppukäsiteltävän jätteen määrä halutaan tulevaisuudessa minimoida ja siten vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaatopaikoilta.

Uudistusten myötä myös teollisuudessa keskitytään selvittämään, mitä tehdä prosesseissa syntyville sivutuotteille. Kierrätysmenetelmien kehittäminen haastaville jätevirroille, joita ovat esimerkiksi kuonat, tuhkat, lietteet, raskasmetallit tai vaaralliset aineet, on erittäin tärkeää. Tutkimustuloksia hyväksi käyttäen kyetään tulevaisuudessa tuotteistamaan nykyisin täysin hyödyntämättömiä jätevirtoja ja jalostamaan niitä uusiksi tuotteiksi tai raaka-aineeksi muihin prosesseihin ja jatkokäsittelyihin.

Oulun yliopistossa aiheeseen liittyvää tutkimusta tehdään ryhmissä, jotka koostuvat viiden toiminnallisen yksikön tutkijoista. Lisäksi yliopiston alaisen CIRU Platformin tehtävänä on levittää tutkimustietoa sekä mahdollistaa yhteistyötä ja verkostoitumista teollisuuden, viranomaisten ja asiantuntijoiden välillä. Materiaalitehokkuuteen liittyvästä pk-sektorista on kehittymässä Oulun seudulle merkittävä toimija, ja tätä kehitystä koordinoi Oulun yliopistossa Centre for Environment and Energy CEE.

Uusista hyödyntämismahdollisuuksista esimerkkejä ovat mm. rakeistetut lentotuhkat, joita voidaan käyttää metsälannoitteena tai jätevedenpuhdistuksessa. Tai pienen, jopa negatiivisen ympäristöjalanjäljen omaava mineraalivillajätteestä syntyvä kierrätysmateriaali, jota tuotteistetaan käytettäväksi rakennusmateriaalina.

Pii, alumiini ja kalsium ovat tärkeitä mineraaleja teollisuuden sivuvirroissa. Sopivissa olosuhteissa niistä saadaan muodostumaan geopolymeerejä, joista edelleen voidaan valmistaa äärimmäisiä olosuhteita kestäviä rakenteita tai esimerkiksi design-tuotteita. Myös biojätteen hyötykäyttöä tutkitaan, jotta siitä syntyvää biokaasua voitaisiin hyödyntää lämpö- ja sähköenergian tuotannossa.

Tutkimushankkeissa pyritään edistämään myös yhteistyötä teollisuuden, lupaviranomaisten, lainsäätäjien ja asiantuntijoiden kanssa, jotta uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin ja hyödyntämistapoihin olisi mahdollista siirtyä ripeästi.

Oulun yliopistossa tehtävää materiaalitehokkuuden tutkimusta esitellään Oulussa järjestettävässä Jätehuoltoyhdistys ry:n kevätpäivässä 22.5.2014.

Lisätietoja kevätpäivän ohjelmasta:

Mikko Ahokas, puh. 040 5025 249, mikko.ahokas@wspgroup.fi

http://www.jatehuoltoyhdistys.fi/

Lisätietoja Oulun yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta:

johtaja Pekka Tervonen, Centre for Environment and Energy, puh. 040 6739 519, pekka.tervonen@oulu.fi

http://www.oulu.fi/cirufi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs