Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Biotekniikka » Etteplan utvecklar styrsystem för Chalmers biogasreaktor

Etteplan Oyj

Etteplan utvecklar styrsystem för Chalmers biogasreaktor

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.01.2013 kl. 16:00
Utgivare: Etteplan Oyj

- Styrsystemet hjälper förgasningsgruppen på Chalmers avdelning för energiomvandling att lösa viktiga utmaningar inom driftstabilitet för tjärreningens reaktorsystem.

Etteplan, ett företag specialiserat på konstruktion av industriell utrustning och teknisk produktinformation, har anlitats av institutionen för Energi och miljö på Chalmers tekniska högskola i Göteborg för att utforma ett nytt styrsystem för Chalmers innovativa biogasreaktor.
Chalmers forskar i förgasning av biomassa och utvecklar en lovande ny teknik för katalytisk rening av gasen från tjäror som produceras under förgasningen. Forskningen fokuserar nu på en process för tjärrening för att lösa utmaningar som hindrar kommersialisering av tekniken.

Etteplan har hjälpt Chalmers att ersätta reaktorns befintliga styrsystem med ny programvara och införa kontrollfunktioner för bättre reglering av tryckväxlingar i reaktorn. Styrsystemet spelar en viktig roll i att upprätthålla olika trycknivåer i de två reaktorerna, vilket är avgörande för att undvika uppkomsten av tjära i oönskade delar av reaktorn.

Lösningen som utvecklas åt Chalmers bygger på Etteplans omfattande expertis inom avancerad klimatteknik. Företagets teknikenhet i Göteborg är specialiserad på utveckling och testning av klimatteknik och styrsystem för olika applikationer som uppfyller de högsta produktsäkerhets- och prestationskraven under extrema förhållanden.

”Vi valde Etteplan som leverantör för det nya systemet på grund av deras kunskaper och förmåga att skapa lösningar som motsvarade våra behov. Etteplans bidrag till en förbättrad processtabilitet i vår tjärkracker väntas underlätta reaktorns drift avsevärt”, säger fil. dr Nicolas Berguerand, biträdande professor på Chalmers tekniska högskola.

För mer information, vänligen kontakta:


Yanick Meunier
Director South & West, Sweden
Etteplan
Tfn +46 708-814 855


Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tfn +358 40 756 9620


Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar åt globala tillverkare av industriutrustning. Etteplan är specialiserade på att höja effektiviteten på teknik- och produktutvecklingsprocesser såväl som på att öka produkters konkurrensfördelar under alla steg av produktens livscykler. Våra experters kompetens och innovationsförmåga syns i otaliga industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan är ett av de ledande ingenjörsföretagen i Norden och det största och äldsta nordiska konsultföretaget i Kina. Etteplans ingenjörsenheter i Kina förser lokala och globala företag med kostnadseffektiva och högkvalitativa ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar.

Etteplan är ett finskt börsnoterat företag med cirka 1800 anställda experter i Finland, Sverige, Holland och Kina. År 2011 hade Etteplan en omsättning på 119,4 miljoner (EUR). Etteplans aktier finns på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V

www.etteplan.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs