Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Biotekniikka » Biotaloudesta uusi Pohjois-Suomen kasvun lähde

Oulun yliopisto

Biotaloudesta uusi Pohjois-Suomen kasvun lähde

Tiedote.
Julkaistu: 24.09.2014 klo 13:01
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
Tiedote 24.9.2014

Biotaloudesta uusi Pohjois-Suomen kasvun lähde

Oulun yliopisto on tuottanut Pohjois-Pohjanmaan liitolle kattavan taustaselvityksen biotalouden mahdollisuuksista Pohjois-Suomessa. Selvityksen mukaan metsäteollisuus, maatalous ja pohjoisen luonnonantimet ovat maakunnan eräitä biotalouden rakennuskiviä. ”Pohjoinen laatu” voisi olla merkittävä kaupallistettava brändi.

Oulun yliopisto julkisti biotaloutta analysoineen tutkimusraporttinsa ”Pohjoisen biotalous – biotalouden näkökulmia ja mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa” 24.9.2014. Raportissa kartoitetaan alueen toimijat ja annetaan joukko suosituksia biotalouden edistämiselle.

Selvitystyötä vetänyt tutkimusprofessori Pekka Leviäkangas Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden yksiköstä toteaa: ”Biotalous voi oikein ja järkevästi rakennettuna olla eräs taloudellisen kasvun tulevista kulmakivistä myös Pohjois-Suomessa. Biotalous on oikein ymmärrettynä kestävän kehityksen mukaista. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa yrityksille ja kuluttajille samalla, kun luonnonvaroja käytetään säästäen ja viisaasti.”

Pohjois-Suomen biotalous nojaa ensi vaiheessa vielä vahvasti olemassa oleviin perinteisiin tuotteisiin ja yrityksiin. Alueen biomassan käytölle on lupaavat mahdollisuudet. Hyvinä esimerkkeinä ovat metsäbiomassan alkutuotanto, maatalous ja viljakasvien jatkojalostus. Metsäbiomassaa jalostavia yrityksiä on Pohjois-Suomessa yli 100 ja työpaikkoja useita tuhansia.

”Muilla biotalouden osa-alueilla yritysten määrät ovat pienempiä mutta eivät suinkaan merkityksettömiä. Alueellisen biotalouden kasvu on paljolti kiinni yritysten panostuksista ja niitä tukevasta tutkimuksesta ja kehittämisestä”, jatkaa Leviäkangas.

Marjat ja sienet ovat yksi biotalouden lupaava kehittämisalue. Alan yritykset ovat pääasiassa mikroyrityksiä, joten tuotekehitykseen tarvittaisiin selkeä yhteiskunnan tuki. Perustutkimusta tehdään useissa suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, mutta mittakaavaistaminen kaupallisiksi tuotteiksi ja jalosteiksi vaatii tutkijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä.

”Pohjoinen laatu voisi olla yksi merkittävä kaupallistettava brändi, sillä puhtaus ja luonnonmukaisuus ovat kulutustrendi, joka voimistunee jatkossakin”, toteaa tutkimusraportin kirjoittamiseen osallistunut professori Hely Häggman Oulun yliopiston biologian laitoksesta.

”Meitä ympäröivät raaka-ainevarat ja niiden suomat mahdollisuudet tulee ymmärtää ja hyödyntää. Jo olemassa oleva uusiutuvia luonnonvaroja jalostava teollisuus antaa pohjan uuden arvon luomiselle. Tämä heijastuu yliopistonkin tutkimuspainotuksiin”, sanoo professori Jouko Niinimäki, Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaani.

”Biotalous on globaali ilmiö ja se voimistuu koko ajan. Samalla, kun meidän tulee kärsivällisesti tehdä kehitystyötä ja tutkimustyötä, on meidän aloitettava työ kiireesti, sillä vain konkreettisten tuotteiden, palveluiden ja prosessien kautta biotaloudesta tulee osa reaalitaloutta. Meidän tulee huolehtia myös siitä, että biotaloutemme on kestävällä pohjalla. Etuliite ’bio’ ei vielä takaa todellista biotaloutta”, jatkaa Pekka Leviäkangas.

Biotalous Pohjois-Suomen alueella on biotaloustoiminnan tilaa ja kehityspotentiaalia kartoittaneen BICON-projektin osaraporteista koostettu kokonaisuus. Se muodostaa kattavan katsauksen biotalouteen ja sen antamiin mahdollisuuksiin Pohjois-Suomessa. Hankkeen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Suomen biotalousstrategia julkistettiin viime toukokuussa ja se on ollut eräs analyysin lähtökohdista. Eri maiden ja teollisten sektoreiden biotalousstrategiat, joita on viime vuosina laadittu runsaasti, nojautuvat lähes poikkeuksetta teollisiin strategioihin ja olemassa oleviin perinteisiin vahvuuksiin kussakin maassa ja kullakin toimialalla.

Nyt valmistunut Oulun yliopiston selvitys on pohjana maakunnallisen biotalouden kehittämisstrategian valmistelussa. Joulukuussa valmistuva Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisen strategia tulee esittämään keskeiset toimenpiteet, joilla alueen biotaloutta on tarkoitus viedä eteenpäin.      

Lisätietoja:

tutkimusprofessori Pekka Leviäkangas, 040 561 65 29
professori Hely Häggman, 0294 48 1546
professori Jouko Niinimäki, 0294 48 2398
sähköpostit: etunimi.sukunimi@oulu.fi

ympäristöpäällikkö Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 050 5921 915, ismo.karhu@pohjois-pohjanmaa.fi

Pohjoisen biotalous – biotalouden näkökulmia ja mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa. Kirjoittajat: Janne Härkönen, Pekka Leviäkangas, Pekka Kess, Jouko Arvola, Antti Haapala, Tuomas Stoor, Ari Ämmälä, Jouko Niinimäki, Hely Häggman, Katja Karppinen ja Mari Leppilampi.

Raportti ladattavissa Oulun yliopiston verkkosivulta:
http://herkules.oulu.fi/isbn9789526205939/isbn9789526205939.pdf

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs