Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » Talouspäätösten lapsivaikutukset eivät kiinnosta tarpeeksi päättäjiä

Pelastakaa Lapset ry

Talouspäätösten lapsivaikutukset eivät kiinnosta tarpeeksi päättäjiä

Tiedote.
Julkaistu: 13.04.2014 klo 12:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset varoittaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden eriarvoistumisesta yhteiskunnan taloudellisen tilanteen kiristymisen vuoksi. Erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lasten hyvinvointi on vaarassa. Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdentuvien säästöjen ohella lapsiperheköyhyys uhkaa lasten hyvinvointia, todetaan Pelastakaa Lapset ry:n julkilausumassa. Lastensuojelun asiantuntijat kokoontuivat 13.4. järjestön liittokokouksessa Helsingissä.

Pelastakaa Lapset vaatii, että Suomessa on kiinnitettävä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi laajempi huomio lasten asemaan vaikuttaviin talouspäätöksiin erityisesti kuntatasolla.  Pelastakaa Lapset korostaa peruspalvelujen merkitystä: kuntien peruspalvelut ovat parasta lastensuojelua.

Suomessa kunnat päättävät itsenäisesti taloudestaan. Monissa kunnissa lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kohdistetaan leikkauksia. Samanaikaisesti valtiovalta on pienentänyt kuntien valtionosuuksia ja purkaa kuntapalvelujen järjestämistä koskevia normeja. Nämä toimet lisäävät entisestään palvelujen leikkauksia. Pelastakaa Lapset muistuttaa, että peruspalveluihin, kuten varhaiskasvatukseen, opetukseen ja ehkäisevään perhetyöhön sekä terveydenhuoltoon kohdentuvien talouspäätösten lapsivaikutuksia ei edelleenkään arvioida, vaikka peruspalveluista säästämisen tiedetään lisäävän lasten ja nuorten syrjäytymistä sekä uhkaavan myöhempää hyvinvointia.

Sote-uudistuksessa on vielä ratkaisematta, mitkä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluista kuuluvat jatkossa kuntien peruspalveluihin ja mitkä ovat erityistason palveluja. Pelastakaa Lapset muistuttaa, että on huolellisesti arvioitava, miten parhaiten vahvistetaan lasten suojelun ennaltaehkäisyä, joka on yksi sote-uudistuksen tärkeistä tavoitteista.

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että nyt tarvitaan perusteltua tietoa siitä, millaiset lapsiin liittyvät investoinnit parhaiten edistävät lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksien komitean suosittelema lapsibudjetoinnin käyttöönotto osoittaisi kuinka paljon lapsiin todellisuudessa investoidaan kuntien budjetoinnissa. Lisäksi on välttämätöntä, että talouspäätösten lapsivaikutukset arvioidaan.

Lasten arjessa köyhyys ja eriarvoisuus rikkovat rajusti lapsen oikeuksia. Lapsi ei voi perheensä taloudelliselle tilanteelle mitään. Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmassa tuettujen lasten mukaan köyhyys vaikuttaa laajasti heidän elämäänsä: rajoittaa harrastamista ja vapaa-aikaa, uhkaa koulunkäyntiä ja vaikuttaa kaveri- ja perhesuhteisiin. Erityisen huolestuttavaa on, että lapset kertovat kantavansa huolta perheen selviytymisestä.  Vuonna 2013 Eväitä Elämälle -ohjelmassa tuettiin 742 lasta. Tuki on kanavoitu Pelastakaa Lasten paikallisyhdistysten kautta vähävaraisille lapsiperheille.

Pelastakaa Lapset julkaisee 15.4. laajan eurooppalaisen raportin lapsiköyhyydestä ja lasten sosiaalisesta syrjäytymisestä. Raportti on katsaus Euroopan lasten tilanteeseen ja talouskehityksen merkitykseen lasten elämässä. Raportissa tulee olemaan laajat suositukset eri toimijoille lapsiköyhyyden vähentämiseksi.

Pelastakaa Lapset ry:n Helsingissä 12. – 13.4. pidetty liittokokous kokosi yhteen maamme lastensuojelun eturivin asiantuntijoita. Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Iisalmen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Korolainen.

Lisätietoja: 

Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 462 1148, hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi

Riitta Kauppinen, kansalaistoiminnan päällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 433 1260, riitta.kauppinen@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs