Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » Solidaarisuuden osuuskuntayhteistyö edisti naisten ja miesten tasa-arvoa Nicaraguassa

Solidaarisuus

Solidaarisuuden osuuskuntayhteistyö edisti naisten ja miesten tasa-arvoa Nicaraguassa

Tiedote.
Julkaistu: 10.10.2012 klo 12:34
Julkaisija: Solidaarisuus

Tuoreen arvioinnin mukaan Solidaarisuuden hankeyhteistyö pohjoisnicaragualaisen osuuskuntien kattojärjestön Unión de Cooperativas de Norte de Segovia (UCANS) kanssa edisti sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se lisäsi naisten mahdollisuuksia omistaa tuotantoresursseja, osallistua osuuskuntien päätöksentekoon ja elää väkivallatonta elämää.

Solidaarisuuden nelivuotinen hankeyhteistyö pohjoisnicaragualaisen osuuskuntien kattojärjestön Unión de Cooperativas de Norte de Segovia (UCANS) kanssa Nicaraguassa päättyi loppuvuodesta 2011. Kehityshanke paransi perheviljelijöiden ja pienyrittäjien tuottavuutta kohti kohtuullisen toimeentulon tasoa. Myös tasa-arvon edistäminen oli yhteistyön keskiössä.

Kehityshankkeessa UCANS keskittyi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen sekä järjestön itsensä että sen jäsen-osuuskuntien keskuudessa. Työtä tehtiin sekä suoraan osuuskuntien jäsenperheiden kanssa että laajemmin kattojärjestön vaikutuspiiriin kuuluvien yhteisöjen parissa. Yksilötasolla vahvistettiin naisten ja miesten tietoja naisten oikeuksista sekä toimintatavoista naisiin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten ilmetessä. Hankkeen aikana koulutettiin yhteensä 42 tasa-arvopromoottoria, jotka vievät tasa-arvotietoa eteenpäin osuuskuntiin kuuluvien yhteisöissä. Lisäksi hankkeen aikana muodostettiin yhteensä 14 paikallista verkostoa perheväkivaltatapausten tunnistamiseksi.

- Solidaarisuuden hanketta arvioitaessa huomattiin, että osuuskuntiin kuuluminen on erittäin tärkeä asia nimenomaan naisille, joilla ei ole aikaisemmin ollut riittävää osuutta yhteisönsä päätöksenteossa. Naisten itseluottamus on kasvanut. He tuovat mielipiteensä ja näkemyksensä osuuskuntien toiminnasta nyt kuuluvasti esille, kehityshankkeen tasa-arvo-osuuden arvioinut nicaragualainen yhteisötutkija Patricia Lindo kertoo.

Myös tasa-arvoisempi päätösvalta vahvistui merkittävästi: naisten määrä osuuskunnan jäsenistöstä kasvoi 41 prosentista 45 prosenttiin vuosien 2008–2011 aikana. Tänä aikana rekisteröidyistä uusista jäsenistä 70 % oli naisia. Myös naisten määrä osuuskunnan ja sen jäsenjärjestöjen johto- ja hallintoelimissä kasvoi 32 prosentista 54 prosenttiin.

- Nyt noin neljäsosa osuuskuntien jäsenistön muodostavista pariskunnista jakaa työtehtävät keskenään ja päättää yhdessä tuotantoresurssiensa käytöstä. Tämä on mielestäni suuri saavutus. Meidän on kuitenkin tehtävä töitä nyt erityisesti niiden perheiden kanssa, joissa naiset eivät vielä osallistu päätöksentekoon. Tätä ongelmaa ei voi ratkaista lyhyessä ajassa vaan siihen tarvitaan aikaa, rahaa sekä uusia menetelmiä, kertoo UCANS:in hallituksen puheenjohtaja Rafael Lovo.

Kehityshankkeeseen osallistuneiden naisten mielestä hanke vaikutti positiivisesti erityisesti heidän päätöksentekoasemaansa:

- Yhteiset päätökset, naisten liittyminen osuuskuntiin itsenäisinä jäseninä sekä miesten ymmärryksen lisääntyminen niin, että he hyväksyvät naisten osallistumisen, he tiivistivät hankkeen aikaansaamia tuloksia arvioinnin yhteydessä pidetyssä seminaarissa.

Haasteitakin Pohjois-Nicaraguan osuuskuntia edustavan kattojärjestön tasa-arvotyössä vielä riittää. Arvioinnin mukaan UCANS:in on panostettava vielä enemmän sukupuolten välisen tasa-arvon läpileikkaavuuteen. Vain naisille suunnatut toimintalinjat eivät yksin vahvista tasa-arvoa, vaan saattavat jopa vakiinnuttaa jo voimassa olevia sukupuolirooleja. Näiden rinnalla onkin varmistettava se, että naisilla on avoin pääsy kaikkiin jäsenosuuskuntien resursseihin. Vain kaksoisstrategiaa toteuttamalla saadaan aikaan kestäviä muutoksia.

LISÄTIETOJA:
Solidaarisuuden tasa-arvo -ohjelmakoordinaattori Milla Mäkinen-Pottiher, p. 050 539 9210, milla.makinen-pottiher@solidaarisuus.fi
Solidaarisuuden työ ja toimeentulo -ohjelmakoordinaattori Teemu Sokka, p. 050 522 2354, teemu.sokka@solidaarisuus.fi

Tutustu espanjankieliseen arviointiin: Informe de evaluación Componentes Equidad de Género y Fortalecimiento institucional UCANS

Liitetiedostot

Kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuus edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä ihmisarvoista työtä ja kestävää toimeentuloa Nicaraguassa, Ugandassa ja Somalimaassa. Solidaarisuus on ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs