Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » Kehitysmaissa on 1,6 miljoonaa opettajaa liian vähän

Kirkon Ulkomaanapu

Kehitysmaissa on 1,6 miljoonaa opettajaa liian vähän

Tiedote.
Julkaistu: 24.04.2014 klo 12:06
Julkaisija: Kirkon Ulkomaanapu

 

Lasten kouluun pääsy ei ole parantanut oppimistuloksia odotetulla tavalla

 

Kehitysmaiden lasten oppimistulokset eivät ole juurikaan parantuneet, vaikka yhä useampi lapsi pääsee nykyään kouluun.  Esimerkiksi nuorten lukutaidottomuus on yleisempää kuin aiemmin on uskottu. Maailman kaikista peruskouluikäisistä lapsista 38 prosenttia ei osaa kunnolla lukea, laskea ja kirjoittaa. Saharan eteläpuoleisen Afrikan nuorista 40 prosenttia on lukutaidottomia.

 

Kouluun pääseminen ei kehitysmaissa takaa edes perustaitojen oppimista. Maailman 650 miljoonasta peruskouluikäisestä lapsesta 250 miljoonaa jää vaille perustaitoja. Heistä 120 miljoonaa lasta ei mene kouluun lainkaan tai lopettaa viimeistään ennen neljättä luokkaa. 130 miljoonaa käy koulua, mutta ei opi edes perusasioita lukemisesta ja laskemisesta.

 

Syitä tähän on maailmanlaajuinen opettajapula sekä kehitysmaiden opettajien heikko pätevyystaso. Jotta lasten oikeus hyvään koulutukseen toteutuisi, tarvittaisiin jopa 1,6 miljoonaa uutta perusasteen opettajaa. Kun huomioidaan myös toisen asteen koulutuksen opettajapula, maailmasta puuttuu yhteensä 5,2 miljoonaa opettajaa.

 

Jopa 129 miljardia dollaria hukkaan vuosittain 

 

Opettajapula on osaltaan seurausta luokkakokojen ja oppilasmäärien kasvusta. Kun vielä vuonna 2000 koulujärjestelmän ulkopuolella oli 102 miljoonaa lasta, vuoteen 2011 mennessä luku oli 57 miljoonaa.  Kasvavaan oppilasmäärään on vastattu palkkaamalla lisää opettajia nopealla tahdilla. Tämän takia miljoonat kouluissa toimivat opettajat ovat epäpäteviä. Joissakin kouluissa opettajia ei ole lainkaan, koska heitä ei ole varaa palkata.

 

”Jos opetuksen laatua ei pystytä parantamaan, on olemassa vaara, että lasten kouluun pääsemisen eteen tehty valtava kansainvälinen työ ei tuota ajateltua hyötyä”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

 

YK:n kulttuuri- ja tiedejärjestön UNESCOn viime vuoden raportissa Education for All – Global Monitoring  arvioidaan, että 250 miljoonan lapsen perustaitojen puutteen hinta on vuosittain 129 miljardia dollaria. Se vastaa noin 10 prosenttia kaikesta koulutukseen käytetystä rahasta.

 

Koulutus vähentää jopa lapsikuolleisuutta

 

Koulutettu opettaja on merkittävä sijoitus lapsen ja koko yhteiskunnan tulevaisuuteen. Lasten koulunkäynti edistää tasa-arvoa, vähentää lapsiavioliittoja ja auttaa alentamaan lapsikuolleisuutta.

 

Erityisesti tyttöjen kouluttaminen parantaa heidän tulevaisuuden näkymiään – mahdollisuus toimeentuloon ja osallistuminen päätöksentekoon kohenevat merkittävästi.

 

Jotta koulutukseen sijoitetulle rahalle saadaan vastinetta, opettajia pitää olla tarpeeksi. Pelkkä määrän lisääminen ei riitä, vaan jokaisella opettajalla pitää olla riittävä koulutus. Hyvin koulutettu opettaja pystyy pitämään kuria ilman väkivaltaa, opettamaan lapsen omalla äidinkielellä, ottamaan erilaiset lapset huomioon, lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tukemaan tyttöjen osallistumista luokassa.

 

Kirkon Ulkomaanapu käynnistää huhtikuussa kampanjan opetuksen laadun parantamiseksi kehitysmaissa.  Kampanjan tavoite on antaa Opettajat Ilman Rajoja -verkoston, opettajankoulutushankkeiden sekä katastrofitilanteissa toteutettavan opettajankoulutuksen avulla 10 000 kehitysmaanopettajalle parempi ammattitaito.

 

Lisätietoja:

 

Elisa Vepsäläinen, kampanja- ja vaikuttamistyön suunnittelija, p. +358 40 648 2895
Minna Törrönen, Opettajat ilman rajoja -verkoston yhteyspäällikkö p. +358 400 385 441
Satu Helin, toimittaja, p +358 40 630 8133

 

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja. Se kuuluu kirkollisten avustusjärjestöjen kansainväliseen kattojärjestöön ACT-allianssiin.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs