Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » Katuklinikalle Innopalkinnon voitto, Verna yleisön suosikki – tunnustusta päihteitä käyttävien vertaisten työlle

A-klinikkasäätiö

Katuklinikalle Innopalkinnon voitto, Verna yleisön suosikki – tunnustusta päihteitä käyttävien vertaisten työlle

Tiedote.
Julkaistu: 18.11.2014 klo 10:30
Julkaisija: A-klinikkasäätiö

Osis-hankkeen Katuklinikka ja Verna ottivat tuplavoiton innovatiivisia sosiaalialan toimintamalleja etsivässä Innopalkinto-kilpailussa. Katuklinikalle myönnettiin tämän vuoden Innopalkinto ja Verna puolestaan vei yleisöäänestyksen voiton. Osis-hankkeen yhtenä tarkoituksena on ollut tehdä tunnetuksi ja vahvistaa päihteitä käyttävien ihmisten vertaistoimintaa. Osiksen toimijat näkevät palkitsemisen tunnustuksena siitä, että vertaiset hyväksytään osaksi päihdetyötä.
  
”Vertaistoiminta ja kokemusasiantuntijuus eivät ole uusi juttu, mutta uutta on se, että toiminnassa ovat mukana aktiivisesti huumeita käyttävät ihmiset. Heidän roolinsa ei ole ollut näennäinen, vaan he ovat työskennelleet ammattilaisten rinnalla”, sanoo Osis-hankkeen projektipäällikkö Helena Virokannas.
  
”Osis – huumetyön vertaistoiminnan osaamiskeskus” on A-klinikkasäätiön ja Omaiset Huumetyön Tukena ry:n kumppanuushanke. Tänä vuonna päättyvää, 3,5 vuotta kestänyttä hanketta on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys. Katuklinikka toimii A-klinikkasäätiön Helsingin terveys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkin yhteydessä, Vernan taustalla on Omaiset Huumetyön Tukena ry.
  
Vertaiset löytävät palveluista pudonneet
 
Katuklinikan ja Vernan vertaiset etsivät verkostoistaan avun tarvitsijoita, tukevat ja rohkaisevat käyttämään palveluja sekä hakeutumaan hoitoon. Toiminta perustuu vertaisten ja työntekijöiden yhteistyöhön, avoimuuteen ja luottamukseen. Hankkeen ehkä merkittävin saavutus on Katuklinikan ja Vernan kohtaamien asiakkaiden terveyshaittojen väheneminen. Somaattiseen hoitoon pääsy on järjestynyt ja päihdehoitojaksoja on voitu aloittaa. Monien asiakkaiden asuntoasiat ja perhesuhteet ovat kohentuneet.
 
”Vertaisten avulla on onnistuttu tavoittamaan tuen tarpeessa olevia ihmisiä, jotka eivät ole välttämättä minkään palvelun piirissä ja joita olisi muuten ollut liki mahdoton tavoittaa”, toteaa Katuklinikan projektisuunnittelija Liisa Osolanus.
 
Noin joka kymmenes hankkeessa kohdatuista ihmisistä elää ilman vakituista asuntoa ja jopa puolella ei ole muuta kontaktia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Päihdemaailmassa elävät naiset ovat erityisen haavoittuva ja vaikeasti tavoitettava ryhmä. Naiseuteen liittyy päihdemaailmassa häpeää, eivätkä naiset välttämättä luota viranomaisiin tai päihdetyön ammattilaisiin.
 
”Vernassa onnistumisen avaimina ovat olleet naiserityinen työote sekä päihdemaailmassa elävien vertaistoimijoiden antama ainutlaatuinen työpanos”, Vernan projektisuunnittelija Hede Kumpulainen sanoo.
 
Vertaisena toimiminen edistää omaa kuntoutumista
 
Katuklinikan ja Vernan toiminta on voimaannuttanut myös vertaisia itseään ja saanut heitä tuntemaan osallisuutta yhteiskunnassa. Vertaistoiminta ja tunne sen merkityksellisyydestä on edistänyt kuntoutumista.
 
”Kyllä se tervehdyttää itteekin. Joka kerta kun saa onnistumisen tunteen, se tervehdyttää. On palannut sellaiseksi normaaliksi ihmiseksi, yhteiskuntaihmiseksi. Ettei ole enää lainsuojaton”, kertoo eräs vertainen.
 
Vertaisten jaksamista tuetaan monin tavoin. Yhteydenpito työntekijöiden kanssa on tiivistä ja kentällä vastaan tulleita asioita käydään läpi yhteisissä tiimikokouksissa. Vertaisille järjestetään koulutustapaamisia ja he ovat mukana hankkeen johtoryhmässä ja toiminnan arvioinnissa.
 
Katuklinikka kohtaa avun tarvitsijat heidän omissa ympäristöissään
 
Katuklinikka vie sosiaali- ja terveyspalveluita niille päihdemaailmassa eläville ihmisille, joita järjestelmä ei tavoita. Tiimiin kuuluvat sosionomi-lähihoitaja, osa-aikainen lääkäri sekä ohjaaja, jolla on taustalla oma toipumiskokemus. Mukana on työskennellyt satakunta vertaista. Vertaiset ovat mukana, kun Katuklinikan työntekijät tapaavat asiakkaita heidän omissa ympäristöissään. Käynneillä tehdään pieniä terveydenhuollon toimenpiteitä, kuten hoidetaan tulehduksia ja haavoja, tehdään testejä ja annetaan rokotuksia.
 
Katuklinikka on hankeaikanaan kohdannut noin 600 ihmistä, joista valtaosa on käyttänyt huumeita suonensisäisesti. Suurin asiakasryhmä on keski-ikäiset, 45-54-vuotiaat naiset ja miehet.
 
Verna voimaannuttaa päihdemaailmassa eläviä naisia
 
Vernan tarkoituksena on tavoittaa etenkin syvällä päihdemaailmassa eläviä naisia koulutettujen vertaistoimijoiden avulla. Vertaisuuteen valmentavan koulutuksen käyneet naiset eli ”vernat” jalkautuvat omiin verkostoihinsa, joissa he tukevat ja ohjaavat palveluihin avun tarvitsijoita. Päihde- ja terveysasioiden ohella puheenaiheena tapaamisissa ovat muun muassa parisuhde ja asuminen.
 
Hankkeen aikana Verna-koulutusryhmän kävi läpi 29 naista. Vuosina 2012–2014 Vernat kohtasivat kentällä tuettaviaan 450 kertaa. Tuettavista puolet oli iältään 30–50-vuotiaita, 60 prosenttia oli naisia. 
 

Lisätietoa:

 

Projektipäällikkö Helena Virokannas, Osis-hanke, helena.virokannas(at)a-klinikka.fi / 040 167 8755

Projektisuunnittelija Liisa Osolanus, Katuklinikka, liisa.osolanus(at)a-klinikka.fi / puh. 040 167 2609

Projektisuunnittelija Hede Kumpulainen, Verna, hede.kumpulainen(at)omaiset.net / puh. 044 752 3033

 

www.osis.fi


---------

 
Kuvat: Juha Syväranta
 
Kuvatekstit:
  
Vertaiset ja ammattilaiset tapaavat yhdessä asiakkaita siellä missä he ovat - kaduilla ja kodeissa.
 
Kun työnjako on selkeä ja roolit ennalta sovitut, voidaan asiakastapaamisessa keskittyä olennaiseen - asiakkaan kuuntelemiseen.

Liitetiedostot

A-klinikkasäätiö on päihdealan järjestö ja palveluntuottaja, jonka hoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja asiantuntijapalvelut vähentävät päihdehaittoja ja muita psykososiaalisia ongelmia. Helsingin Vinkki on matalan kynnyksen terveys- ja sosiaalineuvontapalvelu huumeiden ja muiden päihteiden käyttäjille. Vinkki on haittojen vähentämisen edelläkävijä Euroopan mittakaavassa ja kehittänyt erityisesti ammattilaisten ja vertaisen vahvuudet integroivia työtapoja.
 
www.a-klinikka.fi
 
Omaiset Huumetyön Tukena ry kehittää päihteitä käyttäville ja kuntoutuville asiakkaille suunnattuja avohoidollisia päihdepalveluja sekä tukee heidän läheisiään. Järjestön toiminnan keskeinen tavoite on parantaa päihteitä käyttävien, kuntoutuvien ja heidän läheistensä palveluja. Järjestö pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin esimerkiksi palvelujärjestelmässä ja muuttamaan vallitsevaa asenneilmapiiriä hoitomyönteisemmäksi päihteitä käyttäviä kohtaan.
 
www.omaiset.net

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs