Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Autot ja moottoripyörät » Lähes joka viides työsuhdeauto on vähäpäästöinen vuonna 2019

Sähköinen Liikenne

Lähes joka viides työsuhdeauto on vähäpäästöinen vuonna 2019

Tiedote.
Julkaistu: 23.01.2015 klo 10:30
Julkaisija: Sähköinen Liikenne

Yritysautopäättäjät haluavat muuttaa ajoneuvojen työsuhde-edun päästöperusteiseksi

Kaksi kolmesta työsuhdeautopäättäjästä haluaa edistää vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä muuttamalla työsuhdeautoedun verotusarvon päästöperusteiseksi. Viiden vuoden päästä lähes viidennes työsuhdeautoista tulee olemaan vähäpäästöisiä.

Ajoneuvopäättäjien keskuudessa loppuvuodesta 2014 tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa organisaatioiden kiinnostusta erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöönottoon sekä näkemyksiä keinovalikoimasta, jolla niiden käyttöönottoa voidaan tehokkaimmin edistää.

-       Tutkimuksesta kävi ilmi, että työsuhdeautoista ammatikseen päätöksiä tekevät eivät vielä tunne vähäpäästöisiä ajoneuvoja: 62 prosenttia vastaajista ei ole koskaan ajanut sellaista, kertoo Elias Pöyry, Sähköinen Liikenne –hankkeen koordinaattori.

Sähköstä merkittävin autojen vaihtoehtoinen käyttövoima

Tutkimuksessa 85 prosenttia vastaajista oli kuitenkin täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot tulevat yleistymään. Lähes kaksi kolmesta (62 %) piti erittäin vähäpäästöisiä autoja organisaatiolleen kiinnostavana vaihtoehtona ennen kaikkea niiden ympäristöystävällisyyden ansiosta. Vastaajien näkemyksen mukaan vuonna 2019 erittäin vähäpäästöisten yritysautojen osuus tulee kasvamaan nykyisestä 2 prosentista jopa 18 prosenttiin. 

Tasan puolet vastaajista uskoi myös, että viiden vuoden päästä sähkö tulee olemaan merkittävin ns. vaihtoehtoisista käyttövoimista. Multifueliin (etanoli) uskoi neljännes, kaasuun noin joka kymmenes.  

-       Olen positiivisesti yllättynyt, että sähköautojen potentiaali aletaan ymmärtää yrityksissä. Alan näkyvät ponnistelut sähköautoilun infrastruktuurin parantamiseksi Suomessa ovat kenties vahvistaneet tätä ajatusta, Pöyry pohtii. 

Luja kannatus päästöperusteiselle verotusarvolle

Sähköinen liikenne –hanke on esittänyt mallia, jossa työsuhdeautojen käyttöedun verotusarvo pienennettäisiin erittäin vähäpäästöisten (alle 60 g/km) ajoneuvojen osalta.  Lähes kaksi kolmesta vastaajasta (65 %) kannatti ajatusta, että Suomessa otettaisiin käyttöön tällainen työsuhdeautoedun päästöperusteinen verotusarvo.

-       Hollannissa vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöönottoa on onnistuttu edistämään tehokkaasti muuttamalla työsuhdeautojen verotusarvo päästöperusteiseksi. Tätä mallia olemme ehdottaneet myös Suomeen käyttöön otettavaksi, Pöyry sanoo.

-       Kaikissa läntisen Euroopan maissa on käytössä sähköautoilun kannustimia. Suomen tulisi nähdä sähköauto mahdollisuutena, ei uhkana.

Päästöperuste alentaisi erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen edun verotusarvoa ja toisi sähköautot työsuhdeautoina samalle viivalle vastaavankokoisten polttomoottoriautojen kanssa. Yli kolme neljästä vastaajasta (76 %) katsoikin, että se lisäisi vähäpäästöisten ajoneuvojen kysyntää joko merkittävästi tai erittäin merkittävästi.

Yhteiskunnan roolia autokannan päästöjen vähentämisessä pidettiin merkittävänä. Lähes kolme neljästä (73 %) kannatti ajatusta, että erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöönottoa edistettäisiin taloudellisin tai lainsäädännöllisin keinoin.

Nokian työsuhdeautoista vastaava Jarno Pajunen kommentoi tutkimukseen liittyen: ”Ympäristöystävällisillä työsuhdeautovalinnoilla on kauaskantoiset vaikutukset, koska autot siirtyvät käytettyjen autojen markkinoille ja ovat käytössä Suomessa keskimäärin 20 vuotta. Palkitsemalla vähäpäästöisen työsuhdeauton valintaa on yritysautokantamme nyt yksi Suomen vähäpäästöisimmistä. Kaikkiaan autokannassamme on noin 2000 autoa ja niiden keskimääräiset CO2-päästöt ovat 110 grammaa kilometriltä.”

Ladattavien ajoneuvojen määrä kaksinkertaistui vuonna 2014

Trafin tilastojen mukaan vuonna 2014 ensirekisteröitiin 440 ladattavaa ajoneuvoja, mikä kaksinkertaisti ladattavan ajoneuvokannan Suomessa. Ensirekisteröinneistä ladattavia hybridejä oli 257 ja täyssähköautoja 183. Yhteensä Suomessa on nyt yli 900 ladattavaa ajoneuvoa. Täyssähköautomalleista suosituin oli Teslan Model S (94 kpl), ladattavista hybrideistä Mitsubishi Outlander (146 kpl).

Lisätietoja:
Sähköinen Liikenne –hanke, Elias Pöyry, hankejohtaja, elias.poyry@eera.fi, puh. 0500-426125

Tutkimuksesta:
Tutkimuksen teki Value Clinic Oy Eera Oy:n toimeksiannosta. Eera toimii Sähköinen Liikenne –hankkeen hankekoordinaattorina. Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin 14.-24.11.2014 Vastaajien n= 316.  Tutkimuksen kohderyhmä oli työsuhdeautoista päättävät ja työsuhdeautoja käyttävät henkilöt. 89 prosenttia heistä edusti yksityisen sektorin organisaatiota.

www.sahkoinenliikenne.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs