Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Autot ja moottoripyörät » Katsastusalan yrittäjät käärmeissään Liikenne- ja viestintäministeriön lakihankkeelle

Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry

Katsastusalan yrittäjät käärmeissään Liikenne- ja viestintäministeriön lakihankkeelle

Tiedote.
Julkaistu: 25.02.2013 klo 12:42
Julkaisija: Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry

Liikenne- ja viestintäministeriö ajaa katsastuksen toimilupalain muutosta edelleen alalla tapahtuneesta kehityksestä huolimatta. Alun perin vuonna 2008 säädösmuutoksen perusteina olleet asiat (kilpailun lisääntyminen, katsastuksen saatavuus ja hintojen aleneminen) ovat jo toteutuneet kilpailun myötä. Alan yrittäjien mielestä ministeriö jatkaa lakimuutoksen eteenpäin viemistä vanhentunein ja osin väärin perustein.

Ministeriö markkinoi uutta lakia viisi vuotta vanhoilla argumenteilla sanoen, että uuden katsastuslupalain tavoitteena on lisätä kilpailua, katsastuksen saatavuutta ja alentaa katsastustoiminnan kustannuksia ja katsastuspalvelujen hintoja. Lisäksi tavoitteena on katsastuspalvelujen alueellinen turvaaminen.

Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto Ry:n (YKL ry) toiminnanjohtaja Jyrki Hautaviita toteaa, että säädösmuutoksella muutettaisiin alan yrittäjien toimintaedellytyksiä huomattavasti. Erityisesti tällä hetkellä alalla olevien yritysten toiminta vaikeutuisi ja eräissä tapauksissa olemassa olevien yritysten toiminta olisi jopa lopetettava. Uusien toimijoiden alalle tuleminen helpotetuin ehdoin aiheuttaa alan kilpailulle epäterveitä piirteitä. Alalla toimijat ovat investoineet ja tehneet pitkiä sopimuksia nykyisen toimilupalain vaatimusten mukaisista toimitiloista. Uuden lakiesityksen tarkoituksena on sallia helpommat toimintaedellytykset katsastusalan uusille tulokkaille ilman minkäänlaista siirtymäaikaa.

Katsastustoiminnan aloittamisen helpottamiseksi korjaamoilla suoritettavat katsastukset on tarkoitus sallia ja tällä tavalla luopua katsastusalan riippumattomuudesta. Myös koeajoratavaatimuksesta ja raskaan kaluston katsastustiloista luovuttaisiin. Lisäksi on tarkoitus tinkiä katsastajien koulutusvaatimuksista.

Katsastuksen toimilupalain muuttaminen ja alalle tulon helpottaminen aiheuttanevat sen, että Suomeen perustetaan ainakin 200- 300 uutta katsastusasemaa, ehkä jopa enemmän. Asemat tulevat sijoittumaan sinne, missä on katsastettavia ajoneuvoja. Näin ollen ministeriön tavoite katsastuspalveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi ei toteutune. Erikoiskatsastuksissa ja raskaan kaluston katsastuksissa palveluiden saatavuus todennäköisesti heikkenee. Alan toimijat ovat ehdottaneet liikuteltavia asemia palveluiden turvaamiseksi harvaan asutuille alueille. Ministeriö on tyrmännyt ajatuksen.

Asemien määrän kasvaessa myös katsastuksen valvontaa olisi kehitettävä ja lisättävä. Tätä ei ole huomioitu esityksessä riittävästi. Suomessa on tällä hetkellä noin kaksi katsastuksen tarkastajaa miljoonaa suoritettua katsastusta kohden. Eräissä Euroopan maissa, joissa korjaamoilla katsastus on sallittua, katsastuksen tarkastajien lukumäärä on jopa 40/miljoona katsastusta. Liikenteen turvallisuusvirastolla olisi vain muutama kuukausi aikaa laajentaa valvonta- ja lupaorganisaatiota huomattavasti. On todettava. että nykyisellä valvontaorganisaatiolla on vaikeuksia selvitä tämän hetkisistä velvoitteistaankin.

Katsastustoiminnan riippumattomuus muusta autoalasta on ollut toiminnan kulmakivenä 1920-luvulta saakka. Uusi lakiehdotus sallisi oman toiminnan ja työn tarkastamisen. Autoliikkeet ja – korjaamot voisivat katsastaa omia ja korjaamiaan autoja. Oman kaluston katsastaminen onnistuisi pienin viilauksin kuljetusliikkeidenkin osalta. Toimiiko oma valvonta tällaisissa tapauksissa? Jotta riippumattomuus voidaan purkaa, on myös hallintolakia ”puukotettava”. Ovatko ministeriön vanhentuneet tavoitteet riittävän painavia syitä ehdotetulle lakiuudistukselle?

 

Suomalaista katsastusta

YKL ry on suomalaisten katsastusalan yrittäjien etujärjestö. Se on perustettu 1997 katsastusalan yrittäjien voimin. Jäseniä ovat toimiluvan saaneet ajoneuvojen katsastustoimipaikat, joissa on kotimainen omistajapohja

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs