Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Autot ja moottoripyörät » Hinta ratkaisee auton valinnan - Autoilijoiden ympäristöystävällisyys vähentynyt

Trafi

Hinta ratkaisee auton valinnan - Autoilijoiden ympäristöystävällisyys vähentynyt

Julkaistu: 18.10.2010 klo 09:00
Julkaisija: Trafi

Hinta on selkeästi tärkein auton valintaan liittyvä ominaisuus. Ympäristöystävällisyyden ja matalien päästöarvojen merkitys auton valinnassa on kasvanut vuodesta 2009, mutta on edelleen selvästi vähäisempi kuin 2008. Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) teettämässä kyselyssä kolmannes vastaajista kertoi, ettei ympäristöystävällisyys lainkaan vaikuta auton valintaan.

Hinta on selkeästi tärkein auton valintaan liittyvä ominaisuus. Ympäristöystävällisyyden ja matalien päästöarvojen merkitys auton valinnassa on kasvanut vuodesta 2009, mutta on edelleen selvästi vähäisempi kuin 2008. Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) teettämässä kyselyssä kolmannes vastaajista kertoi, ettei ympäristöystävällisyys lainkaan vaikuta auton valintaan.

Ympäristöystävällisemmän ajoneuvon hankintaa on harkinnut 14 prosenttia autoilijoista eli täsmälleen yhtä suuri joukko kuin 2009. Vain joka kymmenes Trafin kyselyyn vastannut voisi harkita ympäristöystävällisemmän ajoneuvon hankintaa, jos sen hinta olisi sama kuin vastaavassa muussa ajoneuvossa. Melkein kaksi viidestä uskoo hinnan vaikuttavan eniten valintaan. Seuraavaksi eniten vaikutusta on merkillä ja mallilla. Polttoaineen kulutuksen merkitys valintatekijänä on edelleen hieman laskenut.

Kyselyyn vastasi 1154 autoilijaa ja sen toteutti TNS Gallup Oy. Vastaajista miehiä oli 52 % ja naisia 48 %. Vastaava kysely on tehty vuodesta 2008 alkaen. 

Polttoaineverotus jakaa mielipiteitä

Päästöperusteinen polttoaineverotus jakaa mielipiteitä. Enemmistö vastaajista (59 %) kannatti polttoaineiden verotuksen porrastamista niiden palamisesta syntyvien päästöjen perusteella. Päinvastaista mieltä oli joka viides. Poikkeuksellisen monella eli runsaalla viidenneksellä ei ollut mielipidettä asiasta.  

Trafin kyselyyn vastanneiden autoilijoiden mielestä liikenteen ympäristöystävällisyyttä pitäisi edistää autojen hinnoittelulla. Lisäksi ajoneuvovero pitäisi porrastaa auton ympäristöystävällisyyden perusteella. Kolmanneksi olisi tuettava julkista liikennettä.

Vastaajista 61 % kertoo ajavansa yhtä paljon kuin ennenkin. Noin neljännes kertoo vähentäneensä ajamista, mutta vastaavasti noin kuudennes on lisännyt autoilua. Ajamisen vähentämiseen ovat 39 %:lla vastaajista vaikuttaneet polttoaineen hinta ja 15 %:lla huoli ympäristöstä, 17 % autoilijoista kertoo siirtyneensä käyttämään aiempaa enemmän julkista liikennettä.

Sukupuoli ja ikä vaikuttavat auton hankintaan

Naiset ja miehet, ja myös eri-ikäiset vastaajat suhtautuvat eri tavoin auton hankintaan. Naisille hinnalla on hieman suurempi merkitys kuin miehille, joille tärkeämpää on ajoneuvon koko ja tila. Miehet ovat haluttomampia hankkimaan ympäristösyistä pienemmän tai pienempitehoisen auton. Miehet ovat kaiken kaikkiaan valmiita maksamaan autoilusta enemmän kuin naiset. Melkein puolet kyselyyn vastanneista miehistä maksaisi ajoneuvoveroa 500 euroa tai enemmän. Miehiä ei liioin kiinnosta siirtyä julkisen liikenteen käyttäjiksi: 28 % miehistä maksaisi ajoneuvoveroa jopa yli 1000 euroa vuodessa ennen kuin luopuisi yksityisautoilusta.

Jos polttoaine maksaisi 2,39 € litralta, autoilijat alkaisivat vähentää yksityisautoiluaan. Muutosta edelliseen vuoteen on +10 senttiä/l. Jos polttoaine maksaisi 1,15 €/l, vastaajat lisäisivät autoilua. Hinta on noin 12 senttiä korkeampi kuin vuosi sitten.

Merkki ja malli kiinnostavat eniten 25 – 34 -vuotiaita, koko ja tilat myös 35 – 49 -vuotiaita. Mitä enemmän taloudessa on perheenjäseniä, sitä merkittävämpään rooliin auton koko ja tilat valintatilanteessa nousevat. Yksin asuvat korostavat keskimääräistä enemmän toisaalta auton ajo-ominaisuuksia, toisaalta hintaa.

Sähköautojen ajoneuvoverottaminen jakoi mielipiteitä. Runsas kolmasosa vapauttaisi ne kokonaan perusverosta, melkein yhtä monen ollessa sitä mieltä, että veron pitäisi olla pienimmän perusveron määrä. Selvä vähemmistö (15 %) on nykykäytännön kannalla eli sähköautojen verottamiseen dieselautojen tavoin. 

Lisätietoja

Erno Aholammi, Trafi, p. 020 618 5460, 0503843090, s-posti etunimi.sukunimi(at)trafi.fi

Turkimusraportti on julkaistu internetissä osoitteessa http://www.trafi.fi > Tutkimukset

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs