Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Autot ja moottoripyörät » Fler än var tredje finländare har råkat ut för trafikraserier under pågående år

LähiTapiola

Fler än var tredje finländare har råkat ut för trafikraserier under pågående år

Pressmeddelande.
Publicerad: 08.10.2015 kl. 09:30
Utgivare: LähiTapiola

Av finländarna har 38 procent mött trafikraserier under de tolv senaste månaderna. Vanliga exempel är att man kör för nära, överhastighet, farliga omkörningar, ljud- och handsignaler samt likgiltighet för övergångsställen.   I bilbarometern i enkäten om vardagsekonomi i september 2015 frågade LokalTapiola om trafikraserier. Några bilister erkände att de även själv gjort sig skyldiga till trafikraserier.

Bilisterna beskrev bland annat situationer där man gjort aggressiva omkörningar eller till och med prejat andra bilar.  Man kör om i köer trots att resetiden inte blir kortare i rusningstrafik.

- Man respekterar inte övergångsställen, trafikljus eller hastighetsbegränsningar.  Den allmänna fräckheten har ökat.  En svarare skriver i sitt öppna svar att vissa bilister kör i trafiken som i ett videospel. 

Kvinnor har lagt märke till trafikraserier lite oftare än män.  Över en fjärdedel av dem som inte själv äger en bil hade också haft aggressiva trafikupplevelser och i de öppna svaren gavs exempel på tvister mellan cyklister och bilister.  Det fanns små regionala skillnader i erfarenheterna:  i Birkaland hade man till exempel lite mera observationer om trafikraserier än i hela landet i genomsnitt.   

Kollisionsstatistiken visar att trafikkulturen har blivit allt hårdare.  Enligt uppgifterna från trafikförsäkringscentralen var statistiken över trafikolyckorna i början av året den mörkaste på fem år.  I januari-april inträffade 78 dödsolyckor i vilka 81 personer dog.  Antalet olyckor ökade både i den lätta trafiken och i motortrafiken.

En fjärdedel är intresserade av att följa sina körvanor genom apparater eller applikationer 

Enligt undersökningen är många bilister å andra sidan intresserade av att följa säkerheten för sina körvanor och förbrukningen genom apparater eller applikationer för körövervakning speciellt om de skulle innebära förmåner eller rabatter.  En fjärdedel berättade att de är mycket intresserade och därtill var över en tredjedel ganska intresserade av att följa sina körvanor.

- Detta är en välkommen signal för oss om att man är medveten om betydelsen av det egna körbeteendet för trafiksäkerheten.  Trafiken är ett teamspel och skador kan förebyggas genom att alla fäster uppmärksamhet på den säger trafiksäkerhetschef Markus Nieminen i LokalTapiola.

Hur mycket kostar bilen?

Var åttonde svarare berättade att deras hushåll har för avsikt att köpa eller byta bil under de 12 följande månaderna.  Andelen osäkra var stor eftersom var femte svarare inte kunde berätta om de har för avsikt att köpa bil eller inte. 

De ekonomiska konjunkturerna syns i finländarnas användning av bilen. Var femte har på grund av ekonomiska orsaker minskat sin användning av bilen och var fjärde berättar att de har börjat följa upp bilkostnaderna.  Största delen av bilägarna uppskattar dock beloppet i underkant.  I undersökningen frågade man om det maximibelopp som man på månadsnivå skulle vara beredd att använda för bilen när man beaktar försäkringspremier, eventuella finansieringskostnader för bil, bilens underhåll, bränslekostnader, däckkostnader och skatter.  Genomsnittsbeloppet var 244 euro.  Bara var fjärde är beredd att använda mer än 300 euro per månad för bilen.  Det fanns en del regionala skillnader eftersom genomsnittsbeloppet i huvudstadsregionen var närmare 270 euro när det i norr bara var 220 euro.

- Detta talar om att det inte är lätt att uppskatta kostnaderna som ansluter sig till bilen.  Många räknar kanske bara tankningarna speciellt om bilen redan är betald och inga finansieringskostnader finns.  Vi strävar efter att fästa uppmärksamhet på de totala kostnaderna och prissättningens genomskinlighet eftersom det betjänar hela bilbranschen från försäkringar till bilhandel.  Till exempel då man jämför försäkringar berättar inte priset allt.  När det är fråga om kaskoförsäkringar är det mycket viktigt hurdant skydd som ingår i försäkringen.   Behovet av rätt information och tillgänglighet har blivit viktigare när försäkringsärenden allt oftare sköts på nätet, konstaterar försäljningsdirektör Isto Virasoja i LokalTapiola.

--

LokalTapiolas Bilbarometer i enkäten om finländarnas ekonomiska åsikter genomfördes av YouGov Finland på uppdrag av LokalTapiola. Svaren insamlades i form av en elektronisk enkät i YouGovs konsumentpanel 10-14.9.2015 och på förfrågan svarade 891 bilägare. På frågan om man råkat ut för trafikraserier under de 12 senaste månaderna svarade alla 1265 som svarade på enkäten om finländarnas ekonomiska åsikter.  

Ytterligare information:

Isto Virasoja
försäljningsdirektör, LokalTapiola
040 5174691

Markus Nieminen
trafiksäkerhetschef, LokalTapiola
040 746 610

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs