Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Autot ja moottoripyörät » Ajoneuvojen katsastusten laatu ei vastaa toiminnalle asetettuja tavoitteita

Trafi

Ajoneuvojen katsastusten laatu ei vastaa toiminnalle asetettuja tavoitteita

Tiedote.
Julkaistu: 13.01.2011 klo 11:34
Julkaisija: Trafi

– Trafi tutki katsastustoimipaikkojen laatua testiautolla marras - joulukuussa 2010.

Katsastuksen valvonnassa saadut tulokset osoittavat, että nykyinen katsastustoiminta ei kaikilta osin täytä lakisääteiselle katsastustoiminnalle asetettuja laatuvaatimuksia ja kansalainen ei saa odottamaansa vastetta katsastusmaksulle. Katsastuksen tarkoituksena on varmistaa, että ajoneuvo on turvallinen liikenteessä ja ettei se vahingoita ympäristöä tarpeettomasti.

Loppuvuodesta 2010 Trafi teetti testin joka osoitti, että katsastuksessa ei havaittu kuin osa kaikista turvallisuutta ja ympäristöä vaarantavista vioista. Testissä oli mahdollisuus saada enintään yhdeksän pistettä, jos kaikki ajoneuvon viat löydettiin ja arvosteltiin oikein. Testin keskiarvo oli 3,7 pistettä, mutta tulokset vaihtelivat katsastustoimipaikkojen välillä hyvin paljon. Samanaikaisesti ajoneuvojen hylkäysprosentti katsastuksessa on laskenut vaikka ajoneuvokanta on vanhentunut.

Suomessa katsastuksen laatua valvotaan useilla menetelmillä: yritykset tarkkailevat omaa toimintaansa sisäisesti, ajoneuvojen hylkäysprosentteja seurataan, käytettyjä asiakirjoja valvotaan, reagoidaan palautteeseen, käytetään preparoitua testiautoa, katsastustoimipaikoilla käydään paikanpäällä ja juuri tehtyjen katsastusten jälkeen tehdään tarkastuskatsastuksia.

Suurimpana haasteena Trafi näkee jatkossa katsastustoiminnan sisäisen laadun parantamisen. On selvää, ettei pelkällä ulkoisella valvonnalla saavuteta laadun paranemista kustannustehokkaasti. Ensimmäisenä askeleena alan toimijoiden olisi tehostettava laatujärjestelmien käyttöä.

Markkinoiden avautumisen mukanaan tuoma katsastuksen saatavuuden paraneminen ei ole sujunut ilman katsastustoimipisteiden käyttöasteen merkittävää heikkenemistä. Heikentynyttä käyttöastetta ei ole myöskään voitu parantaa muilla alan toiminnoilla, koska katsastusalalla on ollut tiukka riippumattomuusvaatimus. Jatkossa Trafin mielestä on keskityttävä aiempaa enemmän katsastusalan osaamisen ylläpitoon. Osaamisen ylläpidon helpottamiseksi erityisesti harvinaisempien katsastusten osalta onkin yhtenä vaihtoehtona keskittyä eri katsastuslajeihin eri toimipaikoilla.

Kuinka testi tehtiin

Testissä tutkittiin 20 katsastustoimipaikan laatua noin 50 kilometrin säteellä Helsingistä, teettämällä testiautoon määräaikaiskatsastus katsastustoimipaikoilla. Testiautona käytettiin vuosimallin 2002 henkilöautoa, joka kunnostettiin tarpeellisessa määrin ennen katsastusten alkua. Testin toteutti Trafin toimeksiannosta AEL Oy.

Katsastussuoritusta arvioitiin kuuden pisteytettävän vikakohteen avulla, jotka oli valmisteltu autoihin ennen testin alkua. Erityisesti kyseiselle automallille tyypilliseksi viaksi oli valittu alatukivarren ulomman laakeroinnin huomattava välyksellisyys taka-akselilla. Renkaiden nastaero ja tuulilasin halkeama näkökentässä ovat helposti silmämääräisesti havaittavia ja lähes jokaisessa autossa mahdollisia vikoja. Muut testiin valitut viat olivat tyypillisiä lähes kaikille kyseisen ikäisille autoille.

Kohteista kolme oli vikoja, joista mikä tahansa erikseenkin havaittuna aiheuttaisivat ajoneuvon hylkäämisen katsastuksessa. Toiset kolme olivat sellaisia vikoja, joista katsastajan tulisi kirjata korjauskehotus. Jos katsastuksessa havaitaan kolme tai useampi korjauskehotuksen aiheuttavia vikoja, tulee ajoneuvo hylätä katsastuksessa.

Vastaavaa testiä on käytetty aiemminkin ja katsastustoimipaikkojen keskimääräiset pisteet ovat vaihdelleet 2000-luvun puolivälin jälkeen tehdyissä testeissä 4,8 ja 7,5 pisteen välillä. Testit eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia keskenään, sillä jokaisessa testissä on käytetty eri autoja, joissa on eri viat.

Myös muussa katsastuksen valvonnassa on havaittu pientä muutosta. Vuodesta 2007 ajoneuvojen hylkäysprosentti on pienentynyt lähes 2,5 % (vuonna 2007: 28,06, alkuvuonna 2010 25,6), vaikka samanaikaisesti ajoneuvojen keski-ikä on noussut yhdellä vuodella (Kaikki ajoneuvot 2007: 12,7, alkuvuonna 2010 13,7). Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosenttien erot ovat sen sijaan tasoittuneet viimevuosina.

Lisätietoja

osastonjohtaja Björn Ziessler, p. 020 618 5527, bjorn.ziessler(at)trafi.fi

yksikönpäällikkö Sami Peuranen, p. 020 618 5519, sami.peuranen(at)trafi.fi

Liitetiedostot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs