Mediapankki

Näytä tiedotekategoriat

Mediapankit » Kansallisarkisto » Tiedotteet

Welcome to the Seminar "Forsskål’s Mandate - 250 years of Freedom of Information"

Venue and time 2 May, 10:30-13:00, National Archives of Finland, Rauhankatu 17, Helsinki, Finland Organizers UNESCO Chair in Freedom of Expression, Media Development and Global Policy University of Gothenburg National Archives of Finland Description In 2016, the world commemorates the adoption of “His Majesty’s Gracious Ordinance Relating to Freedom of Writing and of the Press”, recognized today as the first press freedom law. The passage ...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen arkistoinnin keskittäminen Kanta-palveluihin

Arkistolaitos antoi 14.11.2011 Kelan Kanta-palvelun potilastiedon arkistolle luvan pysyvästi säilytettävien potilasasiakirjojen säilyttämiseen yksinomaan sähköisessä muodossa (AL/12013/07.01.01.03.02/2011). Päätöstä jatkettiin 9.3.2015 siten, että se on voimassa toistaiseksi. Lisäksi arkistolaitos määräsi arkistolain (831/1994) 8§:n nojalla kaikki Kelan potilastiedon arkistoon siirretyt vanhat potilastiedot säilytettäviksi toistaiseksi pysyvästi...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Kansallisarkisto voi päättää asevelvollisten testitulosten pysyvästä säilyttämisestä

Kansallisarkisto määräsi tammikuussa 2015, että Puolustusvoimien tulee säilyttää kaikki asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien tulokset pysyvästi. Arkistolain perusteella Kansallisarkisto katsoi, että testien sisältämä tieto on tutkimuksen kannalta tärkeää, eikä sen pysyvä säilyttäminen vaaranna henkilötietojen yksityisyyttä.  Pääesikunta valitti asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 15.3.2016. Helsingin halli...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Arkistolaitos esittää suurta digitointihanketta Mikkeliin

Hanke tarjoaisi työmahdollisuuksia jopa 140 hengelle, tukisi hallitusohjelman tavoitetta digitalisaation edistämisestä, parantaisi julkisen tiedon saavutettavuutta sekä toisi pitkällä aikavälillä huomattavia säästöjä. Arkistolaitos on esittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle syyskuussa 2016 alkavaa yhteistyöhanketta, joka tarjoaisi työmahdollisuuksia sekä suomalaisille työllistettäville että oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Hanke työll...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Kansallisella yhteishankkeella uutta tietoa suomalaisista sotavangeista

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ja Kansallisarkisto toteuttavat yhteistyössä kansallisen sotavankitietokannan. Helmikuussa aloittava Kansallinen sotavankiprojekti tuottaa tutkijoiden, suuren yleisön ja sotavankien omaisten käyttöön kattavan ja nykyaikaisella teknologialla toteutetun tietokannan sotavankeudessa olleista suomalaisista. Vuosien 1939–1945 sodissa noin 4 500 suomalaista sotilasta jäi sotavangiksi. Heistä runsaat 1400 menehtyi...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg
Kansallisarkisto

Kansallisarkisto

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja edistää niiden tutkimuskäyttöä. Tehtäviin kuuluu myös alan tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Lue lisää

Mediapankki

Yhteyshenkilöt

Pelkonen Marie Marie Pelkonen
Viestintäpäällikkö
Puh: +358 50 409 8983
Oja Marko Marko Oja
Tiedottaja
Puh: +358 29 533 7137
ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs