Mediapankki

Näytä tiedotekategoriat

Mediapankit » Kansallisarkisto » Tiedotteet

Ensimmäinen haku Unescon Kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin avautuu

Unescon Maailman muisti -ohjelma pyrkiisuojelemaan maailman arkisto- ja kirjastoperintöä, parantamaan sen saavutettavuutta sekä lisäämään tietoisuutta tämän perinnön olemassaolosta ja merkityksestä. Suomen Kansallinen komitea vastaa ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Suomessa. Kesäkuussa avataan ensimmäinen haku Kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin sopiville ehdokkaille. Tervetuloa seminaariin kuulemaan Unescon Maailman muisti -oh...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Yhteishanke tukee saamelaisten muotoiluperinnettä

Kansallisarkisto on yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa aloittanut Saamukas – saamelaisperinne lasten ja nuorten kulttuurienvälisessä muotoilukasvatuksessa -esiselvityshankkeen. Mukana ovat myös Inarin, Utsjoen ja Sodankylän kunnat sekä Rovaniemen kaupunki. Tavoitteena on tutkia ja taltioida saamelaismuotoiluperinnettä (duodji) sekä luoda muotoilukasvatuspakettidemo, jonka avulla saamelaislapset ja -nuoret voivat perehtyä kulttuuriper...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Welcome to the Seminar "Forsskål’s Mandate - 250 years of Freedom of Information"

Venue and time 2 May, 10:30-13:00, National Archives of Finland, Rauhankatu 17, Helsinki, Finland Organizers UNESCO Chair in Freedom of Expression, Media Development and Global Policy University of Gothenburg National Archives of Finland Description In 2016, the world commemorates the adoption of “His Majesty’s Gracious Ordinance Relating to Freedom of Writing and of the Press”, recognized today as the first press freedom law. The passage ...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen arkistoinnin keskittäminen Kanta-palveluihin

Arkistolaitos antoi 14.11.2011 Kelan Kanta-palvelun potilastiedon arkistolle luvan pysyvästi säilytettävien potilasasiakirjojen säilyttämiseen yksinomaan sähköisessä muodossa (AL/12013/07.01.01.03.02/2011). Päätöstä jatkettiin 9.3.2015 siten, että se on voimassa toistaiseksi. Lisäksi arkistolaitos määräsi arkistolain (831/1994) 8§:n nojalla kaikki Kelan potilastiedon arkistoon siirretyt vanhat potilastiedot säilytettäviksi toistaiseksi pysyvästi...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Kansallisarkisto voi päättää asevelvollisten testitulosten pysyvästä säilyttämisestä

Kansallisarkisto määräsi tammikuussa 2015, että Puolustusvoimien tulee säilyttää kaikki asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien tulokset pysyvästi. Arkistolain perusteella Kansallisarkisto katsoi, että testien sisältämä tieto on tutkimuksen kannalta tärkeää, eikä sen pysyvä säilyttäminen vaaranna henkilötietojen yksityisyyttä.  Pääesikunta valitti asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 15.3.2016. Helsingin halli...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg
Kansallisarkisto

Kansallisarkisto

Kansallisarkisto varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilymisen ja saatavuuden. Kansallisarkisto edistää arkistojensa käyttöä.

Lue lisää

Mediapankki

Yhteyshenkilöt

Pelkonen Marie Marie Pelkonen
Viestintäpäällikkö
Puh: +358 50 409 8983
Oja Marko Marko Oja
Tiedottaja
Puh: +358 29 533 7137
ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs