Mediapankki

Näytä tiedotekategoriat

Mediapankit » Kansallisarkisto » Tiedotteet

Kansallisarkisto julkistaa uudistetun Diplomatarium Fennicum -tietokannan Suomen keskiajan asiakirjalähteistä

Diplomatarium Fennicum -tietokanta uudistaa Suomen historian ja keskiajan tutkimuksen infrastruktuuria ja parantaa merkittävästi kotimaisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä.  Tietokanta pitää sisällään keskeisen asiakirjamateriaalin Suomen varhaisimmasta säilyneestä hallinnollisesta historiasta, ja on avoimena verkkopalveluna kaikkien saatavilla. Tietokanta pyrkii keräämään ensi kertaa yhteen kaiken Suomen keskiajan asiakirja-aineistoa koskevan ...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Kansallisarkisto (Arkistolaitos) Turun kirjamessuilla 2016

Kansallisarkiston vanhin asiakirja 700 vuotta Kuningas Birgerin suojelukirje Karjalan naisille vuodelta 1316 saavuttaa 700 vuoden iän täsmälleen 1.10.2016. Kansallisarkistossa säilytettävä, Karjalan naisrauhana tunnettu latinankielinen asiakirja sisältää kuninkaan Karjalan naisille antaman turvakirjan, jossa mm. todetaan, että ”kaikkien meille alamaisten vaimojen ja naisten, […] tulee saada nauttia täyttä rauhaa ja turvallisuutta […] yhtä hyvin ...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Kutsu seminaariin: MIN ÁRBI - Saamelainen elävä kulttuuriperintö

Seminaari ke 5.10.2016 klo 10.00 – 16.15Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, InariSuomi allekirjoitti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen vuonna 2013. Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, käsityötaitoja, esittävää taidetta, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa koskevia tietoja ja taitoja. Keväällä avattu Elävän perinnön wikil...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Arkivverket och Kommunförbundet informerar om generella beslut som gäller kommunerna: organens beslut och byggnadstillsynen

I enlighet med Riksarkivets strategi 2020 beslutar Arkivverket om varaktig endast elektronisk förvaring av uppgifter i handlingar som uppstår i kommunernas substansuppgifter. Besluten meddelas som generella beslut till hela kommunsektorn. Varaktig förvaring av protokoll jämte bilagor från kommunala organ och organ inom organisationer som sköter en offentlig uppgift Enligt Arkivverkets beslut 22.8.2016 (AL/6411/07.01.01.03.01/2016) ska protokoll...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Arkistolaitos ja Kuntaliitto tiedottavat kunnallisista yleispäätöksistä: toimielinten päätöksenteko ja rakennusvalvonta

Arkistolaitos päättää Kansallisarkiston strategian 2020 mukaisesti kuntien substanssitehtävissä syntyvien asiakirjatietojen pysyvästä säilyttämisestä yksinomaan sähköisessä muodossa. Päätökset annetaan yleispäätöksinä koko kuntasektorille. Kunnallisten toimielinten ja julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden toimielinten pysyvästi säilytettävät pöytäkirjat ja niiden liitteet Arkistolaitoksen päätöksen 22.8.2016 (AL/6411/07.01.01.03.01/2016)...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg
Kansallisarkisto

Kansallisarkisto

Kansallisarkisto varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilymisen ja saatavuuden. Kansallisarkisto edistää arkistojensa käyttöä.

Lue lisää

Mediapankki

Yhteyshenkilöt

Pelkonen Marie Marie Pelkonen
Viestintäpäällikkö
Puh: +358 50 409 8983
Oja Marko Marko Oja
Tiedottaja
Puh: +358 29 533 7137
ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs