Mediapankki

Näytä tiedotekategoriat

Mediapankit » Kansallisarkisto » Tiedotteet

Arctic Indigenous Design Archives -prošeakta álgá! - Arctic Indigenous Design Archives -haahâ vuálgá joton - Arctic Indigenous Design Archives -haʹŋǩǩõs älgg

Riikaarkiiva (Sámi arkiiva) Suomas, Ájtte sámemusea Ruoŧas ja Sámi allaskuvla Norggas álggahit Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) – oktasašbargofidnu/prošeavtta, man ulbmilin lea sámi hábmenmáhtu seailluheapmi ja sirdin čuovvovaš buolvvaide. Interreg-ovttasbargoprošeakta bistá golbma jagi. Prošeavtta olis dát institušuvnnat ovttas duojáriiguin ja hábmejeddjiiguin arkiverejit materiála mii čoaggana duodjeproseassain. Suoma Sámi arkiiva ja Ru...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Korkein hallinto-oikeus piti ennallaan Kansallisarkiston määräyksen asevelvollisten testitulosten pysyvästä säilyttämisestä

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään 7.3.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt Puolustusvoimien pääesikunnan valituksen koskien arkistolaitoksen tammikuussa 2015 antamaa määräystä siitä, että kaikkien asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien tulokset tulee säilyttää pysyvästi. Arkistolaitoksen (nykyisen Kansallisarkiston) määräys jää täten voimaan. Pääesikunta valitti määräyksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukse...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Saamukas-hankkeen tuloksena syntyi muotoilukasvatuspaketteja

Saamukas – saamelaisperinne lasten kulttuurienvälisessä muotoilukasvatuksessa -esiselvityshankkeessa kartoitettiin saamelaisten muotoilijoiden arkistoja, luotiin saamelainen muotoilukasvatuskonsepti sekä testattiin muotoilukasvatustyöpajoja koululaisryhmillä. Vuoden 2016 loppuun päättynyt Saamukas -hanke tuotti kolme erilaista muotoilutyöpajaa, joita testattiin loka–marraskuussa kuudessa koulussa hankkeen yhteistyökunnissa Sodankylässä, Inariss...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Tiedonohjaussuunnitelmien ajantasaistaminen sosiaalihuollon toimintayksiköissä

Monet sosiaalihuollon toimintayksiköt ovat ajantasaistamassa tiedonohjaussuunnitelmiaan, kun ne valmistelevat liittymistä Kanta-palveluihin toteutettavaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.  Arkistolain mukaan toimintayksiköiden on määriteltävä säilytysajat ja -tavat niiden toiminnasta kertyville asiakirjatiedoille tiedonohjaussuunnitelmassa. Sosiaalihuollon toimintayksikön ei tarvitse sisällyttää tiedonohjaussuunnitelmaansa (TOS) niitä as...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Kansalliseen Maailman muisti –rekisteriin korkeatasoisia hakemuksia

Suomen kansallinen Maailman muisti -komitea vastaa Maailman muisti -ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ja seurannasta Suomessa. Se ylläpitää kansallista rekisteriä, jossa esitellään Maailman muisti -rekisteriin hyväksytyt kohteet. Komitea edistää kansallisen rekisterin ohella myös kansainvälisen Unesco Memory of the World -rekisterin tunnettuutta. Kesäkuussa 2016 avattuun, lokakuussa sulkeutuneeseen kautta aikojen ensimmäiseen hakuun S...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg
Kansallisarkisto

Kansallisarkisto

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja edistää niiden tutkimuskäyttöä. Tehtäviin kuuluu myös alan tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Lue lisää

Mediapankki

Yhteyshenkilöt

Pelkonen Marie Marie Pelkonen
Viestintäpäällikkö
Puh: +358 50 409 8983
Oja Marko Marko Oja
Tiedottaja
Puh: +358 29 533 7137
ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs