Mediapankki

Näytä tiedotekategoriat

Mediapankit » Kansallisarkisto » Tiedotteet

Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -hanke alkaa

Kansallisarkisto (Saamelaisarkisto), saamelaismuseo Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Ruotsissa ja Sámi allaskuvla (Saamelaiskorkeakoulu) Norjassa aloittavat Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on saamelaisen muotoilutietouden säilyttäminen ja siirtäminen seuraaville sukupolville. Kolmivuotisessa Interreg-yhteistyöhankkeessa tehdään duojáreiden (saamelainen käsityöläinen ja muotoilija) kanssa yhteist...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Arctic Indigenous Design Archives -prošeakta álgá! - Arctic Indigenous Design Archives -haahâ vuálgá joton - Arctic Indigenous Design Archives -haʹŋǩǩõs älgg

Riikaarkiiva (Sámi arkiiva) Suomas, Ájtte sámemusea Ruoŧas ja Sámi allaskuvla Norggas álggahit Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) – oktasašbargofidnu/prošeavtta, man ulbmilin lea sámi hábmenmáhtu seailluheapmi ja sirdin čuovvovaš buolvvaide. Interreg-ovttasbargoprošeakta bistá golbma jagi. Prošeavtta olis dát institušuvnnat ovttas duojáriiguin ja hábmejeddjiiguin arkiverejit materiála mii čoaggana duodjeproseassain. Suoma Sámi arkiiva ja Ru...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Projektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) startar

Riksarkivet (Samearkivet), Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum i Sverige och Sámi allaskuvla (Samiska högskolan) i Norge inleder samarbetsprojektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) som syftar till att bevara kännedomen om samisk design och överföra kunskaperna till kommande generationer. I det treåriga interregionala samarbetsprojektet kommer institutionerna att arbeta med samiska slöjdutövare och designers, (duojár) för att bevara materi...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Korkein hallinto-oikeus piti ennallaan Kansallisarkiston määräyksen asevelvollisten testitulosten pysyvästä säilyttämisestä

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään 7.3.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt Puolustusvoimien pääesikunnan valituksen koskien arkistolaitoksen tammikuussa 2015 antamaa määräystä siitä, että kaikkien asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien tulokset tulee säilyttää pysyvästi. Arkistolaitoksen (nykyisen Kansallisarkiston) määräys jää täten voimaan. Pääesikunta valitti määräyksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukse...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Saamukas-hankkeen tuloksena syntyi muotoilukasvatuspaketteja

Saamukas – saamelaisperinne lasten kulttuurienvälisessä muotoilukasvatuksessa -esiselvityshankkeessa kartoitettiin saamelaisten muotoilijoiden arkistoja, luotiin saamelainen muotoilukasvatuskonsepti sekä testattiin muotoilukasvatustyöpajoja koululaisryhmillä. Vuoden 2016 loppuun päättynyt Saamukas -hanke tuotti kolme erilaista muotoilutyöpajaa, joita testattiin loka–marraskuussa kuudessa koulussa hankkeen yhteistyökunnissa Sodankylässä, Inariss...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg
Kansallisarkisto

Kansallisarkisto

Kansallisarkisto varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilymisen ja saatavuuden. Kansallisarkisto edistää arkistojensa käyttöä.

Lue lisää

Mediapankki

Yhteyshenkilöt

Pelkonen Marie Marie Pelkonen
Viestintäpäällikkö
Puh: +358 50 409 8983
Oja Marko Marko Oja
Tiedottaja
Puh: +358 29 533 7137
ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs