Mediapankki

Näytä tiedotekategoriat

Mediapankit » Kela » Tiedotteet

Lukiolaiset samassa asemassa muiden opiskelijoiden kanssa

Täysi-ikäisellä lukiolaisella voi olla mahdollisuus saada perustoimeentulotukea Kelasta. Toimeentulotuki on kuitenkin viimesijainen etuus opintotukeen ja esimerkiksi kesätyöhön nähden. Opintotuki on opiskelijan ensisijainen toimeentulon turva. Ennen toimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on haettava opintotukea eli opintorahaa, opintotuen asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Kesällä opiskelu ja työt ovat ensisijaisia toimeentulotuke...

kela_cmyk-medium.png

Kelan hallitus ei vaikuta Kelan hankintoihin

Kela kilpailutti markkinointiviestintätoimistonsa 2016. - Kyseessä oli normaali hankintalain mukainen kilpailutus, jossa toimittiin avoimesti ja tarjoajia tasapuolisesti kohdellen. Tarjousten valintakriteerit oli etukäteen määritelty ja niitä noudatettiin tarjoajien valinnassa. Laatuarvioinnissa huomioidut suunnittelutyöt arvioitiin anonyymeinä, kertoo hankintapäällikkö Kirsi Kunnas-Leinonen. Kelan hallituksella ei ole mitään roolia Kelan hanki...

kela_cmyk-medium.png

Etäkuntoutus lisää toimintakykyä ja aktiivisuutta

Etäkuntoutus on usein yhtä vaikuttavaa kuin perinteinen liikunnallinen kuntoutus. Kelan ja Jyväskylän yliopiston tutkimus selvitti etäteknologiaa hyödyntävän liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuutta kuntoutujien terveyteen, toimintakykyyn ja työkykyyn. Tutkimuksen perusteella etäteknologiaa hyödyntävä liikunnallinen kuntoutus lisää kuntoutujien fyysistä aktiivisuutta, edistää painonvähennystä ja parantaa koettua elämänlaatua. Tulokset ovat par...

kela_cmyk-medium.png

Kela hyvittää viivästykset perustoimeentulotuen asiakkaille

Kela hyvittää asiakkailleen perustoimeentulotuen viivästyksistä aiheutuneen haitan. Hyvityksen määrä on 25–150 euroa riippuen viivästyksen pituudesta. Hyvitystä ei tarvitse hakea. Kela maksaa sen automaattisesti. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on esittänyt, että Kelan tulee hyvittää haitta, joka on aiheutunut perustoimeentulotuen käsittelyn viivästyksestä. Kelan tulee antaa päätös perustoimeentulotuesta 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemu...

kela_cmyk-medium.png

Opiskelija, selvitetään Kela-asiat yhdessä kampuksella

Opiskelijoiden asumisen tukeen ja opintotukeen tulee muutoksia ensi syksynä. Kela perustaa tänä keväänä pop up -toimistoja kampuksille. Tiedot pop up -toimistojen osoitteista ja ajankohdista lisätään tälle sivulle sitä mukaa kuin ne varmistuvat. Kela tiedottaa asiasta myös oppilaitosten kautta ja muun muassa Twitterissä. Kysy opiskelijoiden tukien muutoksista Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät 1.8.2017 yleisen asumistuen piiriin....

kela_cmyk-medium.png
Kela

Kela

KANSANELÄKELAITOS (KELA) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Lue lisää

Mediapankki

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs