Mediapankki

Näytä tiedotekategoriat

Mediapankit » Kela » Tiedotteet

Työnantajan päiväraha-asioinnissa siirrytään yhden tilin käyttöön

Vuoden 2018 aikana Kela alkaa maksaa työnantajalle päivärahat, vuosilomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen yhdelle pankkitilille. Nykyisin työnantaja ilmoittaa tilinumeron jokaisessa etuushakemuksessa ja tilinumeron muuttaminen on varsinkin isoilla työnantajilla ollut aikaa vievää. Muutoksella valmistaudutaan työnantajan jouhevampaan asiointiin ja myös  tulorekisteriin.  Työnantaja voi helpottaa uuteen käytäntöön siirtymistä ilmoittama...

kela_cmyk-medium.png

Yrittäjän työterveyshuollon tilitysmenettely laajenee yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille

Yrittäjän työterveyshuollon tilitysmenettely laajenee yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille Vuoden 2018 alusta yrittäjä voi saada omista työterveyshuollon kustannuksistaan suorakorvauksen myös yksityiseltä terveydenhuollon palveluntuottajalta. Se edellyttää, että palveluntuottaja on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen tilitysmenettelystä. Palveluntuottajille järjestetään asiasta infotilaisuus syyskuussa. Tilitysmenettelyn kautta yrittäjä...

kela_cmyk-medium.png

Pieni syntyvyys näkyy Kelan perhe-etuuksia saaneiden määrissä

Kela maksoi vuonna 2016 lapsiperheille äitiysavustuksia, lapsilisiä, vanhempainpäivärahoja, lastenhoidon tukia ja elatustukia yhteensä 2,9 mrd. euroa. Määrä on 2,2 % vähemmän kuin edellisvuonna. Vanhempainpäivärahaa saaneiden äitien määrä on pienentynyt kymmenyksen vuodesta 2010. Edellisvuodesta äitien määrä väheni 4,6 %. Äitiysavustusta maksettiin viime vuonna 50 700 äidille. Saajien määrä väheni 7,9 %. Myös vanhempainpäivärahaa saaneiden isi...

kela_cmyk-medium.png

80-vuotias kansaneläke on kattava, mutta riittämätön

Omana aikanaan kansaneläke oli Suomen historian suurin sosiaalinen uudistus. Nykyään sen taso on kansainvälisesti verrattuna alhainen. Kansaneläkettä saavat ne eläkeläiset, joiden työeläke on pieni. Kansaneläke on nykyisellään kattava: se takaa vähimmäiseläketurvan koko väestölle. Tasoltaan se on kuitenkin riittämätön. – Kansainvälisesti verrattuna Suomen kansaneläke on pieni, ja sen taso on viimeisten vuosikymmenien aikana huonontunut suhteess...

kela_cmyk-medium.png

Uusia jäseniä Kelan hallitukseen

Kelan valtuutetut nimittivät hallituksen uusiksi jäseniksi KTM Leila Lehtisen ja ylijohtaja Outi Antilan. Kelan valtuutetut nimittivät tänään kokouksessaan hallituksen jäseneksi KTM Leila Lehtisen. Hän tulee hallitukseen toimitusjohtaja Taru Tujusen tilalle. Valtuutetut nimittivät Kelan hallitukseen STM:n osastopäällikön, ylijohtaja Outi Antilan. Hän tulee hallitukseen eläkkeelle siirtyvän osastopäällikön, ylijohtaja Raimo Ikosen tilalle 9.6.20...

kela_cmyk-medium.png
Kela

Kela

KANSANELÄKELAITOS (KELA) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Lue lisää

Mediapankki

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs