Mediapankki

Näytä tiedotekategoriat

Mediapankit » Museovirasto » Tiedotteet

Kansallismuseon vanhojen tekstiilien aarteisiin voi nyt tutustua verkossa sekä uudessa julkaisussa

Kansallismuseon vanhojen tekstiilien aarteisiin kuuluu toista sataa taidokkaasti kirjottua silkkilompakkoa 1700-luvun puolivälistä 1800-luvun alkupuolelle. Hienoon mutta hauraaseen silkkilompakkokokoelmaan pääsee nyt tutustumaan verkossa sekä syvällisemmin uudessa Silkkiin kirjotut tunteet -kirjassa. Julkaisu valottaa lompakoiden kirjonnassa käytettyä rakkauden ja ystävyyden symbolikieltä sekä avaa näkymää monien suomalaisten aatelis-, sotilas- j...

mv_logo_fi_rgb-medium.jpg

Museovirasto jakoi lähes 580 000 euroa avustuksia museoille

Museovirasto on jakanut museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017. Avustusta myönnettiin 122 museolle yhteensä 578 985 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 4 746 euroa. Valtaosa avustuksista käytetään museoiden kokoelmien luettelointiin ja hoitoon, museorakennusten kunnostus- ja korjaustoimiin sekä näyttelytoimintaan.Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistukses...

mv_logo_fi_rgb-medium.jpg

Museovirasto jakoi avustukset liikenteen ja viestinnän kulttuuriperintöhankkeisiin

Museovirasto on myöntänyt yhteensä 100 000 euroa avustuksia 15 liikenteen ja viestinnän kulttuuriperintöhankkeelle. Avustusta saaneista kohteista viisi liittyi liikenne- ja viestintäalan museoiden hankkeisiin ja kymmenen erilaisten maaliikenteen kulkuvälineiden restaurointiin tai konservointiin. Museoille avustusta myönnettiin liikenteeseen tai viestintään liittyviin kokoelmia, näyttelyitä ja yleisötyötä kehittäviin hankkeisiin. Esimerkiksi tamp...

mv_logo_fi_rgb-medium.jpg

Eurooppalainen kulttuuriperintöstrategia julkistettiin Kyproksella

Eurooppa on kokenut viime vuosina suuria taloudellisia ja poliittisia muutoksia, muuttovirtoja ja vastakkainasetteluja. Samaan aikaan kulttuuriperinnön käsite on laajentunut. Nämä teemat ovat lähtökohtia eurooppalaiselle kulttuuriperintöstrategialle. Strategia julkistettiin Kyproksella 6.–7.4.2017 konferenssissa, johon osallistui kulttuuriperintöhallinnon, järjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajia Euroopan neuvoston jäsenmaista. Muutokset haa...

mv_logo_fi_rgb-medium.jpg

Uusi Peilissä Pietiset -julkaisu esittelee merkittävän valokuvaajasuvun kuvallista perintöä

Museoviraston uusi julkaisu Peilissä Pietiset kertoo valokuvaajasuvun mielenkiintoisista vaiheista sekä heidän merkityksestään suomalaisen valokuvauksen historiassa. Pietisten kuvallinen perintö muodostaa kansallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden. Kirjan kuvien kautta piirtyy ainutlaatuinen kuva erityisesti Suomen historian 1930–1940-lukujen ilmiöistä ja tapahtumista. Kirjan keskushenkilöinä ovat kahden sukupolven valokuva...

mv_logo_fi_rgb-medium.jpg
Museovirasto

Museovirasto

Museovirasto on kulttuuriperintöalan asiantuntija, toimialansa kehittäjä ja viranomainen.

Lue lisää

Mediapankki

Yhteyshenkilöt

Lea Murto-Orava
Viestintäpäällikkö
Puh: 0295 33 6041
Sari Häkkinen
Markkinointisuunnittelija
Puh: 0295 33 6043
Liisa Tuomikoski
Viestintäassistentti
Puh: 0295 33 6042
ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs